Dossier ICT - Artikelen

Er zijn 174 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Meer internetles op school - 10 januari 2008
Leerlingen willen op school meer leren over internet, blijkt uit een onderzoek van de stichting Mijn Kind Online. Als ze er al les over krijgen, gaat dat meestal niet over de dingen die ze graag...
Primair onderwijs
AVS en ict: IPON 2008 - 12 december 2007
De AVS heeft naast APS, SLB diensten en Vives sinds kort zitting genomen in het `ICT platform onderwijs...
Primair onderwijs
Toekomst zonder schoolbord en boeken - 13 november 2007
Ruim de helft van de kinderen verwacht dat er in de school van de toekomst geen schoolbord en geen...
Primair onderwijs
Aanvraag Kortlopend onderwijsonderzoek mogelijk tot 1 november - 10 juli 2007
Het Ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van EUR 800.000,- beschikbaar voor kortlopend onderwijsonderzoek. De afgelopen jaren is al een groot aantal onderzoeken uitgevoerd op basis van...
Primair onderwijs
‘Digitale voorleesboeken zorgen voor extra taalimpuls’ - 1 april 2007
Uit onderzoek van onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Kennisnet Ict op school, Edict en Stichting Lezen blijkt dat leerlingen die luisteren naar een op de computer voorgelezen boek met bewegende...
Primair onderwijs
Ict niet los te zien van onderwijsvisie - 23 maart 2007
Ict kan een belangrijke bijdrage leveren aan eigentijdser en inspirerender onderwijs, de professionalisering van leerkrachten en een betere uitwisseling van gegevens. Dat stelt het actieplan `...
Primair onderwijs
KPN continueert gratis internetaanbod voor scholen - 30 november 2006
  KPN biedt scholen opnieuw drie jaar lang gratis toegang tot internet. Dit werd donderdag 30 november bekend gemaakt tijdens een presentatie van het nieuwe School Online aanbod in Amsterdam...
Primair onderwijs
AVS scholenpanel Mediawijsheid: meer aandacht voor nieuwe media - 1 september 2006
Op verzoek van OCW heeft de AVS vlak voor de zomer een scholenpanel gewijd aan het thema mediawijsheid. Hoe gaan scholen met mediawijsheid om, welke faciliteiten zijn er en waar liggen de knelpunten...
Primair onderwijs
Scholenpanel "Mediawijsheid" - 12 juni 2006
De laatste AVS-scholenpanel van het schooljaar 2005-2006 ging over het bijzondere thema "mediawijsheid". Binnenkort volgen de resultaten.De samenleving verandert in snel tempo.Het onderwijs krijgt op...
Primair onderwijs
Rechter staat gratis internetaanbod scholen toe - 6 april 2006
KPN mag scholen gratis internet blijven bieden. Op 22 maart 2006 wees de rechter alle vorderingen van tegenpartij NLtree en Easynet af.Deze uitspraak valt in de bodemprocedure van Nltree/Easynet...
Primair onderwijs
Kwart van de schoolcomputers moet worden vervangen! - 6 januari 2006
TNS NIPO-onderzoek in primair en voorgezet onderwijs In het komende jaar verwachten scholen voor basis- en voortgezet onderwijs dat tussen de 20% en 25% van hun computers moet worden vervangen. Dit...
Primair onderwijs
AVS Scholenportaal deze maand in de lucht - 1 september 2005
Deze maand nog gaat de vernieuwde website van de AVS online: het AVS Scholenportaal. Hiermee gaat de AVS via de schoolleiding en het bovenschools management professionalisering en informatie-...
Primair onderwijs
Internetprotocol op school - 25 augustus 2005
Er is veel te doen geweest rondom veilig gebruik van internet door leerlingen en leerkrachten. Het Ministerie heeft daar in het verleden op aandringen van de Tweede Kamer zelfs extra geld voor...
Primair onderwijs
Les in veilig internetten - 24 augustus 2005
Op 26 mei hebben het ministerie van Economische Zaken, Stichting De Kinderconsument, Stichting Technika 10 Nederland, Stichting ICT op School en Stichting Kennisnet in Den Haag een convenant gesloten...
Primair onderwijs
De AVS en Kennisnet - 16 augustus 2005
  Het onderdeel `schoolleiding´ op de site van Kennisnet is speciaal voor alle leidinggevenden in het primair onderwijs opgezet. De AVS heeft daar een actieve rol in en is ook al jaren...
Primair onderwijs
Een integrale visie op ICT - 16 augustus 2005
'Kennis is macht', hebben we altijd geleerd. Maar hoe zit het daarmee als de leerling beter zijn weg weet te vinden op internet -kennis vindt plaats bij uitstek- dan z'n leerkracht? Het...
Primair onderwijs
Voorbeeldprotocol internet op school - 16 augustus 2005
Er is veel te doen geweest rondom veilig gebruik van Internet door leerlingen en leerkrachten/ Het Ministerie heeft daar in het verleden op aandringen van de Tweede Kamer zelfs extra geld voor...
Primair onderwijs
ff Contact Handleiding Onderwijs - 16 augustus 2005
Voor langdurig en chronisch zieken is er een aantal mogelijkheden om toch deel te nemen aan het schoolproces. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld via een webcam of website verbinding hebben met de school...
Primair onderwijs
GrassRoots Cultuur, meldt u ook aan! - 21 februari 2005
GrassRoots Cultuur heeft inmiddels een aantal projectideeën opgeleverd. Sinds de start van de stimuleringsmaatregel van stichting Kennisnet hebben zich al meerdere leerkrachten aangemeld met...
Primair onderwijs
Einde van het schoolbord? - 9 februari 2005
  Scholen zouden graag meer audio- en visuele hulpmiddelen hebben. Ze willen inzicht hebben in de middelen die ze hebben en deze centraal beheren. De hulpmiddelen moeten probleemloos bediend...
Primair onderwijs
Inspirerende schoolvoorbeelden: schoolleiders on line - 27 januari 2005
  Wat betekent schoolleiderschap voor schoolontwikkeling? Waar sturen schoolleiders op? Vragen innovaties specifieke competenties van schoolleiders? De Inspectie van het Onderwijs heeft een...
Primair onderwijs
Audiovisuele bronnen voor het onderwijs online - 27 januari 2005
Staatssecretaris Van der Laan maakte op woensdag 26 januari tijdens de NOT in de Utrechtse Jaarbeurs de naam bekend van het project waarbij het grootste audiovisuele archief van Nederland via...
Primair onderwijs
ICT Community Kennisnet - 27 september 2004
Kennisnet heeft sinds kort een ICT Community. Dit is een plek waar ICT-coördinatoren informatie en...
Primair onderwijs
Checklist voor de toekomst - 16 augustus 2003
Twaalf trends in de school van de toekomst. De volgende lijst hebben we overgenomen van de website van het School Managers Centre van European Schoolnet (www.eun.org). De bewerking voor het...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier ICT - Documenten

Er zijn 10 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier ICT - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier ICT - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier ICT - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier ICT - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema