Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 781 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Handreiking schoolplan biedt ruimte aan scholen - 12-5-2020
OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben in een beknopte handreiking op een rij gezet welke ruimte er is bij de opzet en de vormgeving van het schoolplan. De digitale brochure 'Schoolplan:...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schoolplan
Alleen achter Gynzykids: dreigt sociale isolatie ? - 1-5-2020
Nog geen twee maanden geleden begonnen duizenden leerlingen de dag in de klas, omringd door leeftijdsgenoten. Tussen de lessen speelden of ‘childen’ ze met elkaar op het schoolplein....
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, thuisonderwijs, afstandsonderwijs, Kansenongelijkheid, ICT
Extra acties nodig voor terugdringen tekort schoolleiders - 29-4-2020
Het primair onderwijs kampt niet alleen met een tekort aan leraren; ook schoolleiders zijn steeds lastiger te vinden. Om de instroom en het behoud van schoolleiders te versterken, zijn acties nodig....
Primair onderwijs
Dossier: schoolleiderstekort
Veel aandacht voor complexe taak schoolleider in de Staat van het onderwijs - 23-4-2020
De Staat van het Onderwijs laat positieve punten én aandachtspunten zien. De prestaties bij het centraal examen, de stijging van de diplomahoogte, een goed veiligheidsbeleid op ruim driekwart...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Staat van het onderwijs
Werkdrukakkoord samengevat in visual - 21-4-2020
Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben op 9 februari 2018 een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Dit werkdrukakkoord betekent dat scholen met...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdruk
Verschuiving budget Lerarenbeurs - 17-3-2020
Voor 2020 en 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen de vakbonden, sectorraden en het ministerie van OCW om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs. Een van de afspraken is om geld...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs
Kamer kritisch en verdeeld over curriculum.nu - 6-3-2020
Op donderdag 5 maart debatteerde de Kamer voor het eerst over de geplande onderwijsvernieuwing curriculum.nu. De partijen waren kritisch over het huidige proces. Voor de zomer moet er een heldere...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Curriculum.nu
Pleidooi voor formele plek loopbaanontwikkeling in curriculumherziening - 28-2-2020
In de aanloop naar het algemeen overleg op 5 maart in de Tweede Kamer over Curriculum.nu hebben diverse partijen, waaronder de AVS, nog eenmaal aandacht gevraagd voor het belang van een formele plek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Loopbaanbeleid, Curriculum.nu
Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd - 28-2-2020
Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich...
Primair onderwijs
Dossier: flexibele onderwijstijden, Onderwijstijd
Schoolleiders in actie voor meer handen in de school - 20-2-2020
Iedere derde dinsdag van de maand een nieuwe actie   Sinds dinsdag 18 februari voeren schoolleiders actie voor meer handen in de school door lobby, het verspreiden van posters in de school en...
Primair onderwijs
Dossier: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Schoolleiders en leraren kunnen nog steeds in gesprek over curriculumherziening - 7-2-2020
In januari heeft de Tweede Kamer zich laten informeren over de curriculumherziening via technische briefings, een rondetafeldebat en twee hoorzittingen. Na de overhandiging van de voorstellen van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Curriculum.nu
E-mailbombardement aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer - 1-2-2020
In de stakingsweek van januari vroegen we onze leden om mee te werken aan een e-mailbombardement aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer op vrijdag 31 januari. Door middel van een brief...
Primair onderwijs
Dossier: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Actiebereidheid schoolleiders en leraren groter dan ooit - 31-1-2020
Stakingsmoe? Integendeel. Zo lang de minister de deur naar de broodnodige structurele investeringen blijft dichthouden, wordt de actiebereidheid wordt alleen maar groter. Niet alleen sloten ditmaal...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Staking, Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Staak je mee op 30 en 31 januari? Meld je aan! - 23-1-2020
Op 30 en 31 januari vormt de AVS samen met de andere onderwijsbonden een sterk front voor meer structurele investeringen. We roepen schoolleiders op om die twee dagen het werk neer te leggen. Dat...
Primair onderwijs
Dossier: Staking, Acties #wijschoolleiders
Op 30 en 31 januari marsen en manifestaties in het hele land - 8-1-2020
Het primair- en voortgezet onderwijs staakt op donderdag 30 en vrijdag 31 januari voor extra investeringen in het onderwijs. De AVS organiseert samen met andere bonden marsen en manifestaties. Je...
Primair onderwijs
Dossier: Staking, Acties #wijschoolleiders
Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen po en vo gepubliceerd - 7-1-2020
Het ministerie van OCW heeft de geactualiseerde regionale arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd. Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt
Meerderheid AVS-leden stemt in met onderhandelaarsakkoord, maar wil toch staken op 30 en 31 januari - 18-12-2019
Uit een peiling van de AVS blijkt dat 89% van de leden instemt met het cao onderhandelaarsakkoord dat vorige week werd gesloten. Het akkoord werd direct na het bereiken van een akkoord door zowel...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019-2020, Staking, schoolleidergezocht, Acties #wijschoolleiders
Maarten Jacobs nieuw in de AVS ledenraad - 18-12-2019
Vanaf januari 2020 neemt Maarten Jacobs zitting in de ledenraad van de AVS. Sinds 2001 is hij schoolleider op diverse basisscholen in Helmond en omgeving. Op dit moment is hij schoolleider van...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
30 procent vrije ruimte bij nieuwe curriculum - 9-12-2019
Minister Slob van Onderwijs wil scholen vrije ruimte geven om het onderwijs in te vullen. Behalve verplichte aandacht voor bijvoorbeeld rekenen en taal, mogen scholen zo’n 30 procent van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Curriculum.nu
Hoge uitval van mannen op pabo - 2-12-2019
Ondanks de inspanningen van pabo’s om mannen te krijgen en te houden, zijn de uitvalpercentages hoog. Het uitvalpercentage onder mannen loopt op sommige opleidingen op tot 64 procent. Dat...
Primair onderwijs
Dossier: Pabo
Vakoverstijgend werken vanuit onderzoekende houding - 30-11-2019
Wetenschap en Techniek expliciet in de leerlijn van het primair onderwijs. Met ruimte voor eigen invulling van leerkrachten, maar zonder dat zij overal het wiel zelf moeten uitvinden. Zo zien de...
Primair onderwijs
Dossier: Curriculum.nu
“We maken samen een vuist voor goed onderwijs” - 30-11-2019
Een volgestroomde Erasmusbrug in Rotterdam, een afgeladen Dam in Amsterdam, goedgevulde hallen en pleinen in Zwolle, Leeuwarden en Eindhoven. En een lange rij voor stakers de publieke tribune van de...
Primair onderwijs
Dossier: Staking, Acties #wijschoolleiders
Ernst-Jan Stigter spreker op het Symposium 'Schoolleiders van de toekomst' - 26-11-2019
De ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ staat centraal tijdens het symposium ‘Schoolleiders van de toekomst’ dat plaatsvindt op 16 januari in de Brabanthallen in Den Bosch tijdens...
Primair onderwijs
Dossier: Toekomstagenda Schoolleiders
De Ledenraad is op zoek naar twee nieuwe leden - 21-11-2019
Afgelopen jaar zijn er negen nieuwe leden gekozen in de Ledenraad van de AVS. In het rooster van aftreden waren daarmee alle beschikbare plaatsen voorzien voor de kalenderjaren 2019 en 2020. Door...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
Ga met je collega’s in gesprek over de toekomst van je vak - 20-11-2019
Wat heb je nodig om je vak goed te kunnen uitoefenen? Wat moet er in de toekomst op de agenda van schoolleiders staan? De ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ staat centraal tijdens het...
Primair onderwijs
Dossier: Symposium, Toekomstagenda Schoolleiders

Pagina's

Overige dossiers - Documenten

Er zijn 165 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Schoolleiders in actie voor meer handen in de school
Dossier: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Schoolleiders in actie voor meer handen in de school
Dossier: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Schoolleiders in actie voor meer handen in de school
Dossier: Staking, Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Actiebereidheid schoolleiders en leraren groter dan ooit
Dossier: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Bonden tekenen convenant
Dossier: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Bonden tekenen convenant
Dossier: Acties #wijschoolleiders, schoolleidergezocht, Staking
Bijlage bij: AVS roept op tot landelijke staking in het onderwijs op 6 november
Dossier: Acties #wijschoolleiders, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Slob reageert op brieven schoolleiders en start schoolleiderstour
Dossier: Acties #wijschoolleiders, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Slob reageert op brieven schoolleiders en start schoolleiderstour

Pagina's

Overige dossiers - Veelgestelde vragen

Er zijn 18 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Staking, POfront, Onderwijstijd
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking, POfront, PO in actie
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Staking
27 september 2019
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijstijd
19 juli 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
2 april 2019
Primair onderwijs
Dossier: Jaartaak
24 oktober 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Lerarenregister
20 juni 2018
Primair onderwijs
Dossier: Schoolplan
16 mei 2018
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
16 juni 2017
Primair onderwijs
Dossier: Schoolplan
2 december 2010

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
De schoolleider als goede werkgever, de highlights
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Personeelsbeleid, Jaartaak, Ziekteverzuim
De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap en het professioneel statuut
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Medezeggenschap, Lerarenregister