Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2531 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Publicatie zorg voor kinderen met ADHD - 25-8-2005
De publicatie Naar betere zorg voor kinderen met ADHD, regionale samenwerking tussen onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg doet verslag van de resultaten van een praktijkstudie van het LCOJ. De...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Managementondersteuning sbo: inspireren en investeren - 25-8-2005
De diepte-interviews die WSNS+ samen met de AVS en een aantal opleidingsinstellingen heeft gehouden met schoolleiders van sbo-scholen, hebben veel duidelijkheid gegeven in vragen en wensen die er...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Vijf miljoen voor leesproblemen - 25-8-2005
Minister van der Hoeven heeft besloten € 5 miljoen uit te trekken voor een specifieke impuls aan de ondersteuning en begeleiding van leerlingen met ernstige leesproblemen en dyslexie in het funderend...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
De uitvoering van Weer Samen Naar School - 25-8-2005
De leerlingenzorg in het samenwerkingsverband WSNS kan altijd beter en daarbij helpt het verbeterproject Weer Samen...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Discussieplaats tegengaan zwarte en witte scholen - 25-8-2005
Integratie van allochtonen en autochtonen in het basis- of voortgezet onderwijs, hoe breng je dat tot stand?De gemeente Rotterdam hanteert dubbele wachtlijsten, één voor autochtone en één voor...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Les in veilig internetten - 24-8-2005
Op 26 mei hebben het ministerie van Economische Zaken, Stichting De Kinderconsument, Stichting Technika 10 Nederland, Stichting ICT op School en Stichting Kennisnet in Den Haag een convenant gesloten...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
Scholingsaanbod overblijfouders - 24-8-2005
Ouders en school kunnen niet zonder elkaar. Ook als het gaat om het begeleiden van kinderen die overblijven. Daarom heeft de NKO (www.nko.nl) voor overblijfouders komend schooljaar een cursusaanbod....
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Leerlingdossier onder de loep - 24-8-2005
Wat moet er allemaal in het leerlingdossier? Hoe lang moet u het dossier bewaren? Mag u gegevens aan derden verstrekken...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Regeling dagarrangementen & combinatiefuncties: subsidie aanvragen - 24-8-2005
Als uw school ‘breed’ wil worden en daarvoor activiteiten wil starten op het terrein van dagindeling of combinatiefuncties kunt u daarvoor via de gemeente subsidie aanvragen bij OCW (Cfi). Dit kan...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Subsidieregelingen
Ongelukken kunnen gebeuren - 24-8-2005
In het sociaal-statuut van de cao-po is de bepaling opgenomen dat op iedere school een veiligheidsplan aanwezig moet zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Aanvragen Europees geld voor Brede school - 24-8-2005
Scholen kunnen tot 15 november 2005 een aanvraag indienen voor een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de ontwikkeling van brede scholen. Wie daarvoor belangstelling heeft, moet met de...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Centrum School en veiligheid - 24-8-2005
Scholen zijn verantwoordelijk voor een veilig klimaat in en om de school. School, ouders, leerlingen en het...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Techniek in het basisonderwijs - 23-8-2005
Verbreding Techniek BasisonderwijsOp de basisschool en in de onderbouw van het VO vormen kinderen zich een...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Leerplichtnet - 23-8-2005
Sinds kort kunt u www.leerplicht.net raadplegen als algemene vraagbaak voor leerplicht en de aanpak van...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
VVE-programma's - 23-8-2005
Welke VVE-programma's zijn er en hoe zijn die met elkaar te vergelijken?AuteurGerda LeeuwDownload VVE-programma's
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Scholingsaanbod overblijfouders - 23-8-2005
Ouders en school kunnen niet zonder elkaar. Ook als het gaat om het begeleiden van kinderen die overblijven. Daarom bieden de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) en het Instituut voor...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Ouders
Extra geld voor cultuureducatie - 23-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Techniek in het basisonderwijs - 23-8-2005
Verbreding Techniek BasisonderwijsOp de basisschool en in de onderbouw van het VO vormen kinderen zich een mening over het beroepenveld. Die mening is bepalend voor de eerste loopbaankeuze die zij...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Expertisecentrum Brede School - 23-8-2005
Website over de brede school (0-18 jaar) in het algemeen. Verder kunt u hier lezen waarvoor u bij het Expertisecentrum...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Toolbox Brede School - 23-8-2005
De ontwikkeling van de Brede School is in volle vaart: in heel veel gemeenten wordt aan de Brede School gewerkt en...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Ouderparticipatie in de school - 23-8-2005
Helpende ouders in de school maken zich in korte tijd onmisbaar. Tenzij het vertrouwen tussen hulpouder en leerkrachten averij oploopt. Een ouder moet bijvoorbeeld niet 'uit de school klappen...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Hoe ga je om met emotionele ouders - 23-8-2005
Elke directeur of leerkracht maakt het mee. Boze, overbezorgde, arrogante, verontwaardigde ouders. Hoe kunt u er...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Voor- en vroegschoolse educatie - 23-8-2005
Wanneer is er sprake van VVE? Welke VVE-programma's zijn er? Wat zijn de succesfactoren?Download Voor- en vroegschoolse educatie
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Overblijven beter organiseren - 21-8-2005
Het is niet altijd gemakkelijk om kinderen een prettige en rustige lunchpauze te bieden. De groepen worden groot...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Een flexibel en eenvoudig onderwijsaanbod voor zorgleerling - 18-8-2005
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs

Pagina's

Er zijn 312 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 64 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen