Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2531 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs per 1 augustus - 3-4-2006
De nieuwe gewichtenregeling wordt vanaf 1 augustus 2006 stapsgewijs ingevoerd, verspreid over vier jaar...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Macro-economische analyse motie Van Aartsen/Bos - 17-3-2006
Scholen worden vanaf 1 januari 2007 verplicht om van 7:30 tot 18:30 voor- en naschoolse opvang te organiseren als...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Peuters toetsen of beginnen bij sociaal milieu? - 8-3-2006
Onlangs berichtten de media over het invoeren van een taaltoets voor peuters. Uit onderzoek van het Erasmus Medisch...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Checklist opvangbeleid - 22-2-2006
Speciaal voor de conferentie Kinderopvang regelen, een lust of een last? van 16 februari, heeft de AVS een...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
www.jeugdinterventies.nl - 14-2-2006
Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de aanpak van problemen bij jeugd, stelt zich de vraag: wat zijn goede interventies? Er bestaan veel verschillende manieren om problemen bij jeugdigen te...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Wetsontwerp overblijven basisonderwijs ingediend - 11-2-2006
Het wetsontwerp tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend.Volgens dit wetsontwerp dient de verantwoordelijk-...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Derde deel handreiking ‘Wsns-oab in samenhang’ verschenen - 8-2-2006
In de reeks handreikingen die de samenhang tussen Weer samen naar school (Wsns) en het onderwijsachterstandenbeleid (oab...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Meer mogelijkheden met de nieuwe Wet Schooltijden - 1-2-2006
De AVS heeft veel reacties gekregen op het actueelbericht in Kader Primair 5 over de Wet Schooltijden. Leden vroegen zich af waarom de AVS blij is met een wet die de scholen de eerste jaren geld gaat...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Begint eer ge bezint - 1-2-2006
Het initiatief voor een Brede School in Tilburg West leidde in 2002 tot de oprichting van Stichting Brede Wijkschool Tilburg West. Welke taken en verantwoordelijkheden brengt een Brede School in de...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Bijlage bij kabinetsbesluit motie van Aartsen/Bos - 26-1-2006
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is de motie Van Aartsen/Bos (Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Kabinetsbesluit motie van Aartsen/Bos - 26-1-2006
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is de motie Van Aartsen/Bos (Kamerstukken II, 2005-2006, 30 300, nr. 14) aangenomen. De motie verzoekt de regering de wet- en regelgeving met ingang van 1...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Ministers introduceren beunhazerij in kinderopvang - 26-1-2006
De Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep), Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK), de...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Reactie onderwijsorganisatie op uitwerking motie-Van Aartsen/Bos - 26-1-2006
Ondergetekenden van deze brief hebben kennis genomen van de brief van het kabinet over de uitwerking van de motie-Van Aartsen/Bos, betreffende kinderopvang en onderwijs. De inhoud van het...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Nieuwe Wet schooltijden een feit - 23-12-2005
De Wet schooltijden is op 15 november jl. door de Eerste Kamer aanvaard. De wet zal binnenkort in het Staatsblad...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Website over ontwikkelingsstimulering - 5-12-2005
Het Expertisecentrum Ontwikkelingsstimulering van NIZW Jeugd heeft een website voor onafhankelijke informatie over voor- en vroegschoolse educatie. De site vervangt de vroegere website www.vveducatie...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Kinderopvang regelen, een lust of een last? - 1-12-2005
Op 1 januari 2007 wordt een begin gemaakt met de gefaseerde invoering van voor-, tussen- en naschoolse opvang. Dat...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Lumpsum en speciaal (basis)onderwijs - 1-12-2005
Steeds vaker worden AVS adviseurs via de Helpdesk en tijdens de Veldbenadering lumpsum geconfronteerd met specifieke knelpunten rond de invoering van lumpsum in het speciaal onderwijs, het speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Speciaal onderwijs
Voor- en naschoolse kinderopvang - 1-12-2005
Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair werd het kabinetsbesluit over de voor- en naschoolse...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
'Hoogopgeleide ouders willen het liefst meebesturen" - 1-12-2005
Betrokkenheid van ouders is een heikel onderwerp. Moet de ene school ouders bijna letterlijk over de drempel heen helpen, een andere school heeft in een mum van tijd ouderraad, schoolreiscomit en...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Ouderbetrokkenheid
Voor- en naschoolse kinderopvang: extra taak zonder visie? - 29-11-2005
Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad een besluit genomen over de voor- en naschoolse kinderopvang op basis van de inmiddels beruchte motie van Aartsen/Bos. Na een valse start tijdens de algemene...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Slecht binnenmilieu in scholen beïnvloedt leerprestaties - 14-11-2005
Een recent gepubliceerd Deens onderzoek over scholen in Denemarken en Zweden wijst aan dat leerlingen fors minder...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Zorgadviesteams gezocht - 14-11-2005
Het thema van Kader Primair 6 (februari 2006) is ‘Zorgstructuren in en om de school’. Daarin willen we aandacht besteden aan zorgadviesteams. Graag willen we een dagje meelopen met een zorgadviesteam...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Breed in beweging - 26-10-2005
Wat betekent sport en bewegen voor een brede school? Welke kansen liggen er in samenwerking met sportverenigingen...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Meer aandacht voor techniek - 26-10-2005
Dit schooljaar besteedt Schooltv meer aandacht aan technische thema´s die aansluiten bij het leerplan van het PO. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Onderwijsaanbod aan zorgleerlingen flexibeler en eenvoudiger - 24-10-2005
Speciale scholen krijgen drastisch minder regels. Daarnaast wordt het huidige systeem eenvoudiger en flexibeler. Scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs

Pagina's

Er zijn 312 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 64 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen