Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2531 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Te lage vergoedingen voor leermiddelen en onderhoud in PO - 1-9-2006
Uit recent onderzoek in opdracht van OCW blijkt dat basisscholen flink tekort komen op de vergoedingen voor leermiddelen en gebouwenonderhoud. Voor het noodzakelijke onderhoud komen de scholen op...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Begroting, Leermiddelen
Kritiek op wachtlijsten speciaal onderwijs - 1-9-2006
In het manifest Onderwijs als kinderrecht stelde de PvdA begin dit schooljaar - samen met elf maatschappelijke organisaties - dat minister Van der Hoeven ruim tweeduizend kinderen die speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Regeling incidentele middelen bso voor basisscholen - 28-8-2006
Aan het begin van dit schooljaar hebben alle scholen een bedrag van enkele duizenden euro's ontvangen om buitenschoolse opvang (bso) te regelen of laten regelen. Dit bedrag is totstand gekomen na een...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Inventarisatie internet adressen over het thema: “Veiligheid op school” - 26-8-2006
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Cfi-regeling 50 miljoen (19 aug 2006) - 24-8-2006
De minister verstrekt aan het bevoegd gezag van basisscholen een eenmalige bijzondere bekostiging voor personeelskosten ten behoeve...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Staatscourant_regeling 50 miljoen (18 aug 2006) - 24-8-2006
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2006, nor. PO/ZO-2006/29955, houdende...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Platform voor Allochtone Ouders en Onderwijs - 3-7-2006
Op 15 juni is het landelijk Platform voor Allochtone Ouders en Onderwijs van start gegaan. Via dit platform kan...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Impuls van 50 miljoen voor buitenschoolse opvang - 26-6-2006
AVS lobby werpt vruchten afMinister Van der Hoeven stelt voor het schooljaar 2006/2007 50 miljoen euro...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Brochure nieuwe gewichtenregeling - 23-6-2006
Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs. De al bestaande regeling wordt zo aangepast dat deze...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Verandering geldstroom VVE in schooljaar 2006/2007 - 23-6-2006
Momenteel krijgen gemeenten geld uitgekeerd voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met ingang van het schooljaar 2006/2007 verandert dit. Scholen krijgen dan 60 miljoen euro extra om te besteden...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Eindrapportage Implementatie meldcode kindermishandeling - 15-6-2006
Voor achtergrond informatie over het thema kindermishandeling kunt u het bestand `eindrapportage implementatie...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Subsidieplafond verhoogd voor regeling versterking cultuureducatie - 24-5-2006
Op 26 januari 2005 is de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Herziene kerndoelen - 22-5-2006
Op 1 augustus 2006 worden de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs van kracht. Deze nieuwe kerndoelen geven scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs - 22-5-2006
Na een lange voorbereidingstijd zijn er nu nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs van kracht. Het gaat om...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Stappenplan voor- en naschoolse opvang bekend - 10-5-2006
Het beloofde stappenplan voor- en naschoolse opvang is eind april bekendgemaakt. Ministers Van der Hoeven en De...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Handreiking voor scholen bij de aanpak van kindermishandeling - 26-4-2006
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Onderwijsinspectie: leesonderwijs onder niveau - 25-4-2006
Veel scholieren hebben grote moeite met lezen, zo blijkt uit het dinsdag 25 april verschenen jaarverslag `De...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Extra geld huisvesting Brede School - 22-4-2006
Het kabinet heeft voor 2006 en 2007 nmalig in totaal 46 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de Brede...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Opvang
Steeds meer leerlingen naar speciaal onderwijs - 22-4-2006
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft onlangs het rapport Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie - 22-4-2006
In de periode 2006-2010 wordt de groep kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar met een (taal)achterstand, die...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Meld- en Adviespunt Indicatiestelling LGF - 20-4-2006
Ouders, die voor hun kind een plek in het speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering (Rugzak) willen...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Draaiboek - Overstap PO naar VO - 19-4-2006
De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor leerlingen die extra aandacht behoeven nog...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Tussentijdse opvang op school wordt niet vergoed - 19-4-2006
Het verzoek van de linkse oppositie (PvdA, Groen Links en SP) om de kwaliteit van tussenschoolse opvang wettelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
'Opvang & School: drempels en mogelijkheden’ - 5-4-2006
Oproep bijeenkomst mei 2006 Afgelopen maart is een klein gezelschap van schoolleiders bij elkaar gekomen om na te denken over de noodzakelijke voorwaarden voor scholen om opvang te organiseren. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Veiligheidsbeleid in schoolgids - 5-4-2006
Scholen worden met ingang van 1 augustus 2006 verplicht het veiligheidsbeleid van de school te vermelden in de schoolgids. Op grond van de Arbo-wet moeten scholen, net als andere bedrijven, een...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid

Pagina's

Er zijn 312 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 64 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen