Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2531 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Ministerraad stemt in met prioriteit aanpak taalachterstanden - 23-8-2007
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van OCW ingestemd met een voortvarende aanpak van...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Extra geld voor brede school, sport en cultuur - 22-8-2007
OCW stelt samen met het ministerie van VWS vanaf 2008 extra geld beschikbaar voor meer samenhang tussen brede...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Taskforce bso gaat wachtlijstenkinderopvang aanpakken - 21-8-2007
Staatssecretaris Dijksma van OCW laat inventariseren welke werkbare oplossingen er zijn om de huidige wachtlijsten...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Omgaan met verschillen in de klas - 7-8-2007
Weer Samen Naar School is een vertrouwde klank geworden in de wereld van het primair onderwijs. De afkorting klinkt ons...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Kind op de gang - 11-7-2007
Elk individu is uniek - hoogbegaafd tot zorgleerling: Een lappendeken die wat waard is! Hoe ga je hiermee om binnen je organisatie? Vanaf de jaren `90: Een leerling met een...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Het Kenniscentrum Gemengde Scholen - 11-7-2007
Het Kenniscentrum Gemengde scholen is in het voorjaar van 2007 opgericht en inventariseert voorbeelden van bestrijding van...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Pilots taalbeleid onderwijsachterstanden - 11-7-2007
De Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden komen voort uit de discussie van de minister met de Tweede Kamer over de herziening van de...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Digitale nieuwsbrief Centrum School en Veiligheid - 11-7-2007
Maandelijks geeft het Centrum School en Veiligheid een nieuwsbrief CSVisie uit met daarin aandacht voor de laatste...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Innovatie en schoolontwikkeling - 10-7-2007
Onderwijsinnovatie staat hoog op de politieke agenda. Het is de bedoeling dat scholen gaan werken aan onderwijsverbetering...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Schoolontwikkeling
Teamonderwijs op maat (TOM) - 10-7-2007
Teamonderwijs op maat (TOM) is een beproefde aanpak door scholen voor scholen om integrale ontwikkeling en vernieuwing...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Brochure "Klachten op school" - 10-7-2007
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Spreidingsbeleid - 10-7-2007
Gemeenten en scholen zijn vanaf 1 augustus 2006 verplicht niet-vrijblijvende afspraken te maken om...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Handzame informatie over actuele onderwerpen - 10-7-2007
CSV brengt regelmatig infobladen uit over actuele onderwerpen. Hierin vindt u in kort bestek informatie over het...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Manifest versterking ouderbetrokkenheid - 9-7-2007
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
OCW publiceert huisvestingstips buitenschoolse opvang - 2-7-2007
De vraag naar buitenschoolse opvang (BSO) stijgt. De huisvestingscapaciteit van de opvang neemt echter...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Gezamenlijke brief aan Vaste Kamercommissie over Passend Onderwijs - 30-6-2007
Op 5 juli spreekt de tweede kamer met de staatssecretaris over passend onderwijs. Ze heeft daarover een brief...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Minder Inspectietoezicht goed presterende scholen - 30-6-2007
In een recent gesprek met de onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, heeft Inspecteur-generaal van de...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
MO-groep: ‘Elke dag even lang naar school’ - 30-6-2007
Uit een onderzoek van de MO-groep Kinderopvang blijkt onder meer dat de groeiende vraag naar buitenschoolse opvang (BSO...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
CNVO, AOb en CMHF trekken zich terug uit overleg Passend onderwijs - 26-6-2007
De vakorganisaties CNVO, AOb en CMHF zijn onlangs uit het overleg over Passend onderwijs gestapt. Ze willen eerst een harde toezegging van het ministerie dat er 1 miljard euro extra beschikbaar komt...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Inspectie beantwoordt vragen over wet Schooltijden - 26-6-2007
Begin dit jaar heeft de AVS het meldpunt schooltijden@avs.nl ingericht waar schoolleiders terecht kunnen met vragen en opmerkingen over de nieuwe wet Schooltijden. Gevraagd werd naar de...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Schooltijden
Veiligheid creëer je niet met hoge hekken en cameras - 23-6-2007
Michel Brouwer kijkt terug op 1 december en de periode daarnaDrie keer per jaar is er een...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Wetenschappelijke methodiek voor veilige scholen - 23-6-2007
De Arbo Unie heeft samen met het Verwey-Jonker Instituut een wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld om scholen en de omgeving veiliger te maken. De nieuwe methode, ‘Samen SchoolVeilig’, is...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Goed van vertrouwen - 23-6-2007
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Homoseksualiteit nog altijd taboe op scholen - 23-6-2007
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Veiligheid als kwaliteit van de organisatie - 23-6-2007
Alleen de school kan zich op een normale manier tot het gezin richten Veiligheid gaat niet over...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid

Pagina's

Er zijn 312 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 64 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen