Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2526 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Tips voor communicatie met ouders van gehandicapte kinderen - 16-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Regeling aanvullende formatie LGF schooljaar 2004-2005 - 16-8-2005
Regeling aanvullende formatie LGF, bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2004/ 2005....
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Vijfde voortgangsrapportage Leerlinggebonden financiering - 16-8-2005
In de afgelopen jaren heeft de minister de Tweede Kamer regelmatig op de hoogte gehouden van het...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Handelingsplanning Ouders Leerkracht Samen (HOLS) - 16-8-2005
Sinds 1 augustus 2003 is het verplicht om een handelingsplan met de ouders op te stellen voor leerlingen die een positieve...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs
Vereenvoudiging indicatie en toelichting regelgeving LGF - 16-8-2005
Uit de vele contacten met het veld blijkt telkens weer dat de invoering van de regeling LGF niet zonder problemen...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Een toekomst voor het speciaal onderwijs - 16-8-2005
Een terugblik op de ontwikkelingen rond de speciale onderwijszorg in het laatste decennium van de twintigste eeuw en...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Voorlichtingsmateriaal Sterker met een rugzak - 16-8-2005
Sterker staan met een rugzak’ is een project voor voorlichting en steun aan ouders bij de leerlinggebonden financiering dat sinds 1999 tal van activiteiten heeft uitgevoerd om ouders goed te...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Rugzakleerlingen, wat nu? (deel 1) - 16-8-2005
In dit eerste artikel van Kader Primair (oktober 2002) in de reeks 'Rugzakleerlingen - wat nu?' zetten we voor u op een rijtje wat u in het overgangsjaar lgf kunt doen.BronKader PrimairDownload ...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Meldingsformulier gehandicapte leerlingen - 16-8-2005
Met ingang van 1 augustus 2003 is het mogelijk voor het regulier onderwijs om het rugzakje aan te vragen voor een leerling...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Rugzakleerlingen, wat nu? (deel 2) - 16-8-2005
In dit tweede artikel van Kader Primair (december 2002) in de reeks 'Rugzakleerlingen - wat nu?' geven we u tips en adviezen voor de werkwijze bij de aanmelding van een rugzakleerling op uw school....
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
REC-vorming en het rugzakje - 15-8-2005
In het schooljaar 2003-2004 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen het ministerie en de onderwijs- en ouderorganisaties over de consequenties van de invoering van lgf. Vanaf het voorjaar 2004...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Inclusief onderwijs in Connecticut - 15-8-2005
Hoe werkt inclusief onderwijs? Een groep belangstellenden ging najaar 2003 met hjet Seminarium voor...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Het in kaart brengen van de zorgleerlingen - 15-8-2005
Basisschool De Vuurvlinder in Veenendaal gebruikt een scorelijst om te bepalen hoe hoog het zorgpercentage in een groep...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Drempels weg voor blinden en slechtzienden - 15-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Brede evaluatie WSNS en lgf levert weinig op - 15-8-2005
Tijdens de evaluatie van WSNS en lgf waren de leden van de Tweede Kamer erg uitgesproken in hun kritiek op het ontbreken van beleid. Toch stelde men zich tevreden met de oplossingen van de minister...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs, WSNS+
Kerndoelen speciaal onderwijs - 15-8-2005
Een ruime voorbereidingstijd, met betrokkenheid van vertegenwoordigers uit alle clusters van het...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Omgaan met verschillen in de klas - 18-7-2005
  Dit is de titel van een brochure die WSNS+ onlangs heeft uitgegeven. In deze handreiking zet onderzoeker en onderwijskundige Cor Meijer enkele feiten op een rij die belangrijk zijn bij de...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Omgaan met verschillen in de klas - 18-7-2005
Dit is de titel van een brochure die WSNS+ onlangs heeft uitgegeven. In deze handreiking zet onderzoeker en onderwijskundige Cor Meijer enkele feiten op een rij die belangrijk zijn bij de vormgeving...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Verlofregelingen Wet Arbeid en Zorg - 18-7-2005
Werknemers weten nog te weinig van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt om bij bijzondere omstandigheden...
Primair onderwijs
Dossier: Zorgplicht
Extra geld huisvesting Brede School - 22-4-2005
Het kabinet heeft voor 2006 en 2007 nmalig in totaal 46 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de Brede School en wijkorganisaties voor onderwijs, opvang en sport. De ministerraad heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Nieuwe site mijnkindonline.nl - 17-11-2004
Uit onderzoek blijkt dat er bij leraren in het primair onderwijs grote behoefte is aan meer inhoudelijke ondersteuning...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Scholenpanel: Kwaliteitszorg en de inspectie - 27-2-2004
De kwaliteitskaarten van Inspectie doen geen recht aan alles wat er op een school gebeurt. Dat vinden de schoolleiders en bovenschools managers van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) die...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Speciaal onderwijs
Checklist voor de toekomst - 16-8-2003
Twaalf trends in de school van de toekomst. De volgende lijst hebben we overgenomen van de website van het School Managers Centre van European Schoolnet (www.eun.org). De bewerking voor het...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Speciaal onderwijs
Medezeggenschapsraad werkwijze en bevoegdheden - 1-11-2002
In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In dit document vindt u meer informatie over de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Speciaal onderwijs
Scholenpanel: Dienstverlening AVS - 1-8-2002
Het scholenpanel van juni 2002 vroeg uw mening over de dienstverlening van de AVS. We zijn heel blij met de uitkomst, want u toonde zich overwegend tevreden met de dienstverlening van uw AVS.Download...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs

Pagina's

Er zijn 312 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 63 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen