Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2588 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Speciale app meldcode kindermishandeling voor onderwijs - 9-4-2020
Sinds 9 april is er een app ‘meldcode kindermishandeling’ beschikbaar speciaal voor het onderwijs. De app is een digitale versie van het protocol ‘kindermishandeling en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kindermishandeling
Hulp bij het opstellen van het werkverdelingsplan - 7-4-2020
Komende periode is het weer tijd om aan de slag te gaan met het werkverdelingsplan. Ter ondersteuning is er voor schooldirecteuren een Excelbestand gemaakt, dat gebruikt kan worden bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan, Schooltijden
Burgerschapsonderwijs voldoet aan wettelijke eisen - 7-4-2020
De Onderwijsinspectie heeft bij scholen vrijwel geen situaties aangetroffen die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook het lesmateriaal is hiermee niet in strijd. De...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Burgerschapsonderwijs
Leraren vasthouden in de grote stad: hoe doe je dat? - 3-4-2020
Het lerarentekort is, vooral in de grote steden, zo groot dat veel schoolleiders vooral bezig zijn met personeelsbeheer. De waan van de dag maakt het voeren van een strategisch hr-beleid lastig. Toch...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarentekort
‘Status aparte excellente scholen geen goede zaak’ - 3-4-2020
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam op 7 februari 2020 bij elkaar om te praten over de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister PO, het predicaat excellente scholen en Passend...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Excellente scholen
‘We moeten minder bang zijn om te vernieuwen’ - 3-4-2020
Het begint bijna te wennen dat scholen zich in allerlei bochten moeten wringen om de formatie rond te krijgen. Noodgrepen, zoals het voor de klas zetten van gepensioneerde leraren of het inhuren van...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarentekort
‘Ik ben een invaller, geen vervanger voor de langere termijn’ - 3-4-2020
“Scholen moeten gezamenlijk zorgen voor een pool van gepensioneerde leraren of kiezen voor een andere oplossing”, zegt Wouter van der Schaaf. Van der Schaaf, nu gepensioneerd, stond in...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs - 2-4-2020
Minister Slob van Onderwijs heeft op 31 maart 2020 de Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs gepubliceerd. Hiervoor heeft de minister een subsidieplafond ingesteld: voor het school...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Internationalisering
Onderwijsinspectie stelt geplande inspectiebezoeken uit - 19-3-2020
De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten om de geplande inspectiebezoeken niet door te laten gaan zolang de scholen dicht zijn. Dit in aanvulling op de landelijke maatregelen rondom het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
VNG adviseert gemeenten over de realisatie van (nood)opvang - 18-3-2020
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een advies uitgebracht voor gemeenten over het realiseren van (nood)opvang. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s...
Primair onderwijs
Dossier: Kinderopvang, corona-virus
Geen eindtoets vanwege coronacrisis - 18-3-2020
Minister Slob heeft vandaag besloten om dit jaar geen centrale eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op scholen te verminderen. Veel schoolleiders en...
Primair onderwijs
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, corona-virus
Schoolexamens kunnen doorgaan - 17-3-2020
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen ondanks de coronamaatregelen door met hun school- en praktijkexamens. Onderwijsminister Slob heeft met de scholen afgesproken dat zij open blijven om...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen VO
Internetconsultatie Doorstroomtoetsen PO en één aanmeldmoment voor vo - 16-3-2020
Onlangs heeft Minister Slob van Onderwijs het conceptwetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO gepubliceerd voor zogeheten internetconsultatie. Met deze internetconsultatie kan elke burger, organisatie en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Doorstroom
Wijziging Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en wijziging Subsidieregeling sterk techniekonderwijs - 12-3-2020
Minister Slob van Onderwijs heeft op 10 maart 2020 de wijzigingen van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 – 2023 bekendgemaakt...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Techniekonderwijs
Wijziging Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden Passend onderwijs PO en VO - 12-3-2020
Op verzoek van de samenwerkingsverbanden VO2504 en VO2506 worden deze samengevoegd tot één samenwerkingsverband, namelijk VO2506. De samenvoeging gaat op 9 maart 2020 in, dit in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Subsidie doorstroom po-vo voor gelijke kansen weer beschikbaar - 10-3-2020
Tussen 1 maart en 31 mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. De subsidie is beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Doorstroom
Kamer wil actieplan om het aantal thuiszitters te halveren - 9-3-2020
Tijdens een stemming op 3 maart is een aantal moties aangenomen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In een van de moties (Beertema, PVV en Van Meenen, D66) wordt de regering verzocht om nog...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Thuiszitters
Registreer het lerarentekort op lerarentekortisnu.nl - 2-3-2020
Voor de aanpak van het lerarentekort is het belangrijk om een goed beeld van de omvang te hebben. Het ministerie van OCW wil meer inzicht in hoe groot het lerarentekort nu, over een week en over een...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Wetsvoorstel: vast aanmeldmoment vo-school en eindtoets wordt ‘doorstroomtoets’ - 24-2-2020
Groep 8-leerlingen moeten zich vanaf schooljaar 2022/2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden op de middelbare school. Ook verandert de eindtoets in een ‘doorstroomtoets’, die direct...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO-VO, Eindtoets basisonderwijs
Slob op zoek naar 100 miljoen voor lerarentekort G5 - 20-2-2020
Minister Slob van Onderwijs zei woensdag 19 februari in het lerarendebat met de Tweede Kamer op zoek te gaan naar 100 miljoen voor de vijf grote steden en hoopte op steun vanuit de Kamer. Maar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Steeds meer leerkrachten veranderen van baan - 17-2-2020
Leerkrachten in het primair onderwijs kiezen er de afgelopen jaren steeds vaker voor om van baan te wisselen. Het percentage leerkrachten dat overstapt naar een andere baan binnen of buiten het po is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Ruim 11.000 ouders ontevreden over het schooladvies van hun kind - 14-2-2020
Ruim de helft (56 procent) van de leerkrachten die vorig jaar lesgaven in groep 8 in het basisonderwijs werd geconfronteerd met ouders die ontevreden zijn over het schooladvies van hun kind. Bijna...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooladvies
Niet alle scholen halen ambitie bewegingsonderwijs - 10-2-2020
Vanaf 2017 alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Dat was de ambitie uit het bestuursakkoord (2014). Niet alle scholen halen deze ambitie. Dat blijkt uit het...
Primair onderwijs
Dossier: Bewegingsonderwijs
Jongeren vinden hun seksuele vorming te beperkt - 10-2-2020
Jongeren vragen om meer aandacht voor seksuele vorming, van de brugklas tot de bovenbouw. Scholen zijn zoekende hoe ze dit op een goede, structurele manier kunnen invullen. Dat blijkt uit het Test je...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Seksuele voorlichting
Tweede landelijke Kindermuziekweek 27 maart van start - 7-2-2020
Vanaf 27 maart tot en met 5 april 2020 vindt de tweede landelijke Kindermuziekweek plaats. Een dikke week voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarin ze zelf muziek kunnen maken of naar muziek kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: Muziekonderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 319 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Eindtoets basisonderwijs
Bijlage bij: Wijziging Toetsbesluit PO
Dossier: Privacy, Persoonsgegevens, AVG
Bijlage bij: Nieuwe privacywetgeving: informatie voor scholen
Dossier: Onderwijsbegroting 2018, Regeerakkoord, Arbeidsvoorwaarden, Salaris, Lerarentekort
Bijlage bij: ‘270 miljoen voor arbeidsvoorwaarden leerkrachten is structureel’
Dossier: Curriculum.nu, Curriculum
Bijlage bij: Inschrijving voor herziening onderwijscurriculum gestart
Dossier: Curriculum.nu, Curriculum
Bijlage bij: Inschrijving voor herziening onderwijscurriculum gestart
Dossier: Passend onderwijs
Bijlage bij: Kwaliteit Passend onderwijs meten

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 60 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: Duurzame inzetbaarheid
10 februari 2016
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
9 januari 2015
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
13 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
13 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 5 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen