Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2588 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Kinderombudsvrouw: ‘Meest kwetsbare kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben’ - 26-3-2019
Er is te weinig samenhang in de hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren. Dat baart Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer grote zorgen. Zo kan het dat deze kwetsbare jeugd niet de hulp krijgt die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Jeugdhulpverlening
Veiligheid onderwijspersoneel verdient blijvende aandacht - 22-3-2019
“In het algemeen zijn de cijfers over het veiligheidsgevoel van onderwijspersoneel positief, maar incidenten kunnen op persoonlijk niveau grote gevolgen hebben.” Dat schrijven de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Sociale veiligheid
Subsidie werkplaatsen praktijkgericht onderzoek onderwijsachterstanden - 21-3-2019
Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor vier werkplaatsen die drie jaar praktijkgericht onderzoek gaan verrichten naar een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden. Schoolbesturen...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Aanmelding voor traject Excellente School 2019 gestart - 21-3-2019
Vanaf 13 maart tot en met 22 mei 2019 kunnen scholen zich aanmelden voor het predicaat Excellente School 2020-2022.   Om mee te mogen doen, moet een school de waardering Goed van de inspectie...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Excellente scholen
Internetconsultatie voorschoolse educatie - 13-3-2019
Het kabinet gaat het aanbod van de voorschoolse educatie uitbreiden naar 960 uur. Ook komt er een pedagogisch beleidsmedewerker voor 160 uur per voorschoolse educatiegroep. Via internetconsultatie...
Primair onderwijs
Dossier: Voorschoolse educatie
Politieke jongerenorganisaties bezorgd over kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs - 11-3-2019
De politiek moet maatregelen nemen om kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs weg te nemen. Dat stellen acht politieke jongerenorganisaties en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Kansenongelijkheid
Scholen moeten duurzaamheid gaan ademen - 9-3-2019
Duurzaamheid is niet iets wat er ook nog ‘bij moet’ in het onderwijsprogramma. Scholen doen er al heel veel aan en de kunst is om hiertussen de verbinding te leggen, meent hoogleraar duur...
Primair onderwijs
Dossier: Duurzaamheid
Een ijsberg als goudmijn - 9-3-2019
De Udense basisscholen De Brinck en De Petteflet huizen samen onder één dak: een groen dak met zonnecollectoren. Samen met de andere voorzieningen van IKC ’t Speelplein kregen zij...
Primair onderwijs
Dossier: Duurzaamheid
Duurzaamheid mag wat kosten - 9-3-2019
Woorden als duurzame school of duurzaam onderwijs kunnen vanuit verschillende perspectieven leiden tot verschillende betekenissen. Is de insteek het gebouw, dan bedoelt men een school van materialen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Duurzaamheid
Hoe haal je het beste uit je mfa? - 9-3-2019
Onderdeel zijn van een multifunctionele accommodatie (mfa) biedt scholen geweldige kansen voor het delen van ruimtes, energiebesparing en samenwerking. Maar die voordelen krijg je niet op een...
Primair onderwijs
Dossier: Duurzaamheid
Erkende energiebesparende maatregelen voor scholen - 8-3-2019
Scholen moeten meehelpen energie te besparen. Wat zij daarvoor moeten doen, staat in een lijst met erkende maatregelen. Het programma ‘Scholen besparen energie’ kan scholen hierbij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Duurzaamheid
Aanvragen subsidie Gezonde School gestart - 8-3-2019
Ook dit jaar kunnen scholen weer subsidie en ondersteuning aanvragen om Gezonde School te worden of blijven. Het ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat uit 3.000 euro per school plus maximaal 10...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Gezonde School
Tweede Kamer pleit voor minder administratieve rompslomp bij Passend onderwijs - 6-3-2019
De Tweede Kamer vindt dat het minder ingewikkeld moet worden om onderwijs en zorg te regelen voor kinderen van wie duidelijk is dat zij ernstige beperkingen hebben op fysiek en mentaal gebied. Voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Strenger toezicht op plannen in krimpregio’s - 6-3-2019
Minister Slob van Onderwijs gaat er strenger op toezien dat scholen voor voortgezet onderwijs in krimpgebieden goede plannen maken, waarmee het onderwijsaanbod overal op peil blijft. Scholen moeten...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Krimp
Twee miljoen voor technisch vmbo op vso-scholen - 6-3-2019
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt geld voor techniekonderwijs. Het kabinet trekt twee miljoen per jaar uit om technisch vmbo op vso-scholen in te richten. Vanaf 1 april 2019 kunnen de...
Primair onderwijs
Dossier: Techniekonderwijs
Duidelijke plek voor beroepspraktijk in nieuwe vmbo-leerweg - 4-3-2019
In de nieuwe leerweg voor het vmbo - GTL: een samenvoeging van de theoretische en gemengde leerweg - moet de zogenoemde ‘praktijkgerichte component’ een stevige plek hebben in het...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Vmbo
Onderwijsraad signaleert ‘doorgeschoten differentiatie’ - 1-3-2019
Met een integrale kijk op het onderwijsstelsel kunnen scholen beter inspelen op toekomstige veranderingen in de maatschappij. Dat stelt de Onderwijsraad in het recent verschenen rapport ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum (IKC), Tienerscholen, Overgang PO-VO, Ontschotting, Curriculum.nu, Schooladvies
Subsidieregeling curriculumontwikkeling PO en VO verlengd - 27-2-2019
De mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het vervangen van een leraar of schoolleider op grond van de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo, wordt verlengd tot...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Curriculum, Subsidieregelingen, Curriculum.nu
Vóór 20 maart aanmelden voor Lang Leve de Muziek Wedstrijd - 18-2-2019
In de Lang Leve de Muziek Wedstrijd bedenkt een klas een originele muzikale act van anderhalve minuut. Groepen 6 en 7 strijden daarbij om een plekje in de Grootste Schoolband van Nederland, die mag...
Primair onderwijs
Dossier: Muziekonderwijs
Absolute aantal thuiszitters is gestegen - 18-2-2019
In het schooljaar 2017-2018 is het absolute aantal thuiszitters iets gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Hoewel voor meer thuiszitters een oplossing is gevonden, komen er ook steeds...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Thuiszitters
Geef schooladvies pas na eindtoets, zeggen regeringsfracties - 13-2-2019
Basisscholen moeten in hun schooladvies de resultaten van de eindtoets meenemen en niet, zoals nu, de eindtoets zien als second opinion op basis waarvan het schooladvies eventueel kan worden...
Primair onderwijs
Dossier: Eindtoets basisonderwijs
Uiterlijk 1 november aanvragen subsidie cultuureducatie - 12-2-2019
Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen tot en met 1 november subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Per...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs
De school als slangenkuil - 10-2-2019
Buitensluiten, roddelen en intimidatie. Op sommige scholen leidt het gedrag van collega’s tot sociale onveiligheid, blijkt uit onderzoek. Wat doet dit met je team? En wat doe je eraan als...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid, Sociale veiligheid
Tussenstand Passend onderwijs - 6-2-2019
In regiogesprekken over Passend onderwijs en via een vertelpunt haalt minister Arie Slob van onderwijs ervaringen met Passend onderwijs op van scholen, ouders en leerlingen. Dit schrijft de minister...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Rekentoets in vo afgeschaft - 6-2-2019
De Tweede Kamer heeft definitief een streep gehaald door de rekentoets in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In plaats daarvan wordt rekenen geïntegreerd in wiskunde. Het plan van...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Rekentoets

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 319 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Bijlage bij: 7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Bijlage bij: 7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt
Dossier: Onderwijs en leerlingzorg
Bijlage bij: Dekker: kwaliteit gymles moet omhoog
Dossier: Eindexamen VO
Bijlage bij: Hoger resultaat op eindexamens
Dossier: Schooltijden, Schoolontwikkeling
Bijlage bij: Scholen innovatief door flexibele onderwijstijden
Dossier: Onderwijs en leerlingzorg, Ouders
Bijlage bij: Rapport over samenwerking tussen scholen en ouders gepubliceerd

Pagina's

Er zijn 60 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 5 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen