Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2558 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Hulp bij het opstellen van het werkverdelingsplan - 7-4-2020
Komende periode is het weer tijd om aan de slag te gaan met het werkverdelingsplan. Ter ondersteuning is er voor schooldirecteuren een Excelbestand gemaakt, dat gebruikt kan worden bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan, Schooltijden
Burgerschapsonderwijs voldoet aan wettelijke eisen - 7-4-2020
De Onderwijsinspectie heeft bij scholen vrijwel geen situaties aangetroffen die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook het lesmateriaal is hiermee niet in strijd. De...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Burgerschapsonderwijs
Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs - 2-4-2020
Minister Slob van Onderwijs heeft op 31 maart 2020 de Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs gepubliceerd. Hiervoor heeft de minister een subsidieplafond ingesteld: voor het school...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Internationalisering
Onderwijsinspectie stelt geplande inspectiebezoeken uit - 19-3-2020
De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten om de geplande inspectiebezoeken niet door te laten gaan zolang de scholen dicht zijn. Dit in aanvulling op de landelijke maatregelen rondom het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
VNG adviseert gemeenten over de realisatie van (nood)opvang - 18-3-2020
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een advies uitgebracht voor gemeenten over het realiseren van (nood)opvang. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s...
Primair onderwijs
Dossier: Kinderopvang, corona-virus
Geen eindtoets vanwege coronacrisis - 18-3-2020
Minister Slob heeft vandaag besloten om dit jaar geen centrale eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op scholen te verminderen. Veel schoolleiders en...
Primair onderwijs
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, corona-virus
Schoolexamens kunnen doorgaan - 17-3-2020
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen ondanks de coronamaatregelen door met hun school- en praktijkexamens. Onderwijsminister Slob heeft met de scholen afgesproken dat zij open blijven om...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen VO
Internetconsultatie Doorstroomtoetsen PO en één aanmeldmoment voor vo - 16-3-2020
Onlangs heeft Minister Slob van Onderwijs het conceptwetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO gepubliceerd voor zogeheten internetconsultatie. Met deze internetconsultatie kan elke burger, organisatie en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Doorstroom
Wijziging Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en wijziging Subsidieregeling sterk techniekonderwijs - 12-3-2020
Minister Slob van Onderwijs heeft op 10 maart 2020 de wijzigingen van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 – 2023 bekendgemaakt...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Techniekonderwijs
Wijziging Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden Passend onderwijs PO en VO - 12-3-2020
Op verzoek van de samenwerkingsverbanden VO2504 en VO2506 worden deze samengevoegd tot één samenwerkingsverband, namelijk VO2506. De samenvoeging gaat op 9 maart 2020 in, dit in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Subsidie doorstroom po-vo voor gelijke kansen weer beschikbaar - 10-3-2020
Tussen 1 maart en 31 mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. De subsidie is beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Doorstroom
Kamer wil actieplan om het aantal thuiszitters te halveren - 9-3-2020
Tijdens een stemming op 3 maart is een aantal moties aangenomen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In een van de moties (Beertema, PVV en Van Meenen, D66) wordt de regering verzocht om nog...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Thuiszitters
Registreer het lerarentekort op lerarentekortisnu.nl - 2-3-2020
Voor de aanpak van het lerarentekort is het belangrijk om een goed beeld van de omvang te hebben. Het ministerie van OCW wil meer inzicht in hoe groot het lerarentekort nu, over een week en over een...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Wetsvoorstel: vast aanmeldmoment vo-school en eindtoets wordt ‘doorstroomtoets’ - 24-2-2020
Groep 8-leerlingen moeten zich vanaf schooljaar 2022/2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden op de middelbare school. Ook verandert de eindtoets in een ‘doorstroomtoets’, die direct...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO-VO, Eindtoets basisonderwijs
Slob op zoek naar 100 miljoen voor lerarentekort G5 - 20-2-2020
Minister Slob van Onderwijs zei woensdag 19 februari in het lerarendebat met de Tweede Kamer op zoek te gaan naar 100 miljoen voor de vijf grote steden en hoopte op steun vanuit de Kamer. Maar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Steeds meer leerkrachten veranderen van baan - 17-2-2020
Leerkrachten in het primair onderwijs kiezen er de afgelopen jaren steeds vaker voor om van baan te wisselen. Het percentage leerkrachten dat overstapt naar een andere baan binnen of buiten het po is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Ruim 11.000 ouders ontevreden over het schooladvies van hun kind - 14-2-2020
Ruim de helft (56 procent) van de leerkrachten die vorig jaar lesgaven in groep 8 in het basisonderwijs werd geconfronteerd met ouders die ontevreden zijn over het schooladvies van hun kind. Bijna...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooladvies
Niet alle scholen halen ambitie bewegingsonderwijs - 10-2-2020
Vanaf 2017 alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Dat was de ambitie uit het bestuursakkoord (2014). Niet alle scholen halen deze ambitie. Dat blijkt uit het...
Primair onderwijs
Dossier: Bewegingsonderwijs
Jongeren vinden hun seksuele vorming te beperkt - 10-2-2020
Jongeren vragen om meer aandacht voor seksuele vorming, van de brugklas tot de bovenbouw. Scholen zijn zoekende hoe ze dit op een goede, structurele manier kunnen invullen. Dat blijkt uit het Test je...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Seksuele voorlichting
Tweede landelijke Kindermuziekweek 27 maart van start - 7-2-2020
Vanaf 27 maart tot en met 5 april 2020 vindt de tweede landelijke Kindermuziekweek plaats. Een dikke week voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarin ze zelf muziek kunnen maken of naar muziek kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: Muziekonderwijs
Examiniering voortgezet onderwijs moet beter - 6-2-2020
De Onderwijsinspectie heeft tekortkomingen rondom schoolexamens gevonden op 60 van de 104 onderzochte scholen. Minister Slob vindt dit ‘verontrustend, maar niet onverwacht.’ De...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen VO
Aantal thuiszitters stijgt - 4-2-2020
Ondanks alle inspanningen is het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuiszit opnieuw gestegen: van 4.479 naar 4.790 kinderen. Een lichtpunt is dat het aantal kinderen dat tijdens het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Thuiszitters
Drie eTwinning prijzen uitgereikt - 24-1-2020
Op 22 januari reikte Nuffic-directeur Freddy Weima namens eTwinning drie prijzen uit aan de beste internationale eTwinning-projecten van het afgelopen jaar. De winnaars hebben Europese...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Internationalisering
AVS: ‘scholen willen voldoende ruimte voor invulling burgerschap’ - 14-1-2020
Minister Slob komt in een wetsvoorstel met duidelijkere doelen voor het onderwijs in burgerschap. Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan burgerschap. Vanuit scholenkoepels is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Burgerschapsonderwijs
Ruim 140.000 jongeren weleens online gepest of bedreigd - 10-1-2020
5,3 procent van de 12- tot 25-jarige internetgebruikers is in 2018 naar eigen zeggen weleens online gepest, gestalkt of bedreigd. Dat zijn ruim 140 duizend jongeren. Meisjes hadden hier bijna twee...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pesten

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, corona-virus
Bijlage bij: Geen eindtoets vanwege coronacrisis
Dossier: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Bonden tekenen convenant
Dossier: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Bonden tekenen convenant
Dossier: Techniekonderwijs, Arbeidsmarkt vo
Bijlage bij: Wijziging in betaalritme regeling Toptechniek in bedrijf

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 60 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
30 november 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
27 mei 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Kledingvoorschriften
14 mei 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Kwaliteitszorg
21 februari 2019
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Combinatiefuncties
29 oktober 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Kledingvoorschriften
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
25 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
25 oktober 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Arbo, Veiligheid, AVG
24 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht, Persoonsgegevens
17 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Duurzame inzetbaarheid, CAO PO 2018-2019
25 september 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum (IKC), Kinderopvang, Veiligheid
5 april 2018
Primair onderwijs
Dossier: Arbeidstijden, Duurzame inzetbaarheid, CAO PO 2016-2017
12 januari 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Privacy, Persoonsgegevens, AVG
30 november 2017
Primair onderwijs
Dossier: Schorsing
22 april 2016
Primair onderwijs
Dossier: Duurzame inzetbaarheid
10 februari 2016

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 5 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis
(5 juni 2020)
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Opvang, Kinderopvang
Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie
(25 juni 2020)
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden, en dan?
(30 september 2020), (20 januari 2021), (31 maart 2021)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen