Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2487 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
REC-vorming en het rugzakje - 15-8-2005
In het schooljaar 2003-2004 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen het ministerie en de onderwijs- en ouderorganisaties over de consequenties van de invoering van lgf. Vanaf het voorjaar 2004...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Inclusief onderwijs in Connecticut - 15-8-2005
Hoe werkt inclusief onderwijs? Een groep belangstellenden ging najaar 2003 met hjet Seminarium voor...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Omgaan met verschillen in de klas - 18-7-2005
  Dit is de titel van een brochure die WSNS+ onlangs heeft uitgegeven. In deze handreiking zet onderzoeker en onderwijskundige Cor Meijer enkele feiten op een rij die belangrijk zijn bij de...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Verlofregelingen Wet Arbeid en Zorg - 18-7-2005
Werknemers weten nog te weinig van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt om bij bijzondere omstandigheden...
Primair onderwijs
Dossier: Zorgplicht
Omgaan met verschillen in de klas - 18-7-2005
Dit is de titel van een brochure die WSNS+ onlangs heeft uitgegeven. In deze handreiking zet onderzoeker en onderwijskundige Cor Meijer enkele feiten op een rij die belangrijk zijn bij de vormgeving...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Extra geld huisvesting Brede School - 22-4-2005
Het kabinet heeft voor 2006 en 2007 nmalig in totaal 46 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de Brede School en wijkorganisaties voor onderwijs, opvang en sport. De ministerraad heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Nieuwe site mijnkindonline.nl - 17-11-2004
Uit onderzoek blijkt dat er bij leraren in het primair onderwijs grote behoefte is aan meer inhoudelijke ondersteuning...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Scholenpanel: Kwaliteitszorg en de inspectie - 27-2-2004
De kwaliteitskaarten van Inspectie doen geen recht aan alles wat er op een school gebeurt. Dat vinden de schoolleiders en bovenschools managers van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) die...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Speciaal onderwijs
Checklist voor de toekomst - 16-8-2003
Twaalf trends in de school van de toekomst. De volgende lijst hebben we overgenomen van de website van het School Managers Centre van European Schoolnet (www.eun.org). De bewerking voor het...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Speciaal onderwijs
Medezeggenschapsraad werkwijze en bevoegdheden - 1-11-2002
In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In dit document vindt u meer informatie over de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Speciaal onderwijs
Scholenpanel: Dienstverlening AVS - 1-8-2002
Het scholenpanel van juni 2002 vroeg uw mening over de dienstverlening van de AVS. We zijn heel blij met de uitkomst, want u toonde zich overwegend tevreden met de dienstverlening van uw AVS.Download...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Meerderheid Kamer voor afschaffing verplichte maatschappelijke stage - 1-1-2000
De verplichte maatschappelijke stage voor scholieren in het voortgezet onderwijs die drie jaar geleden werd ingevoerd, wordt weer afgeschaft. Na een debat afgelopen dinsdag bleek een meerderheid van...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Maatschappelijke stage

Pagina's

Er zijn 309 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 63 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen