Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2535 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Zorgadviesteams gezocht - 14-11-2005
Het thema van Kader Primair 6 (februari 2006) is ‘Zorgstructuren in en om de school’. Daarin willen we aandacht besteden aan zorgadviesteams. Graag willen we een dagje meelopen met een zorgadviesteam...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Breed in beweging - 26-10-2005
Wat betekent sport en bewegen voor een brede school? Welke kansen liggen er in samenwerking met sportverenigingen...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Meer aandacht voor techniek - 26-10-2005
Dit schooljaar besteedt Schooltv meer aandacht aan technische thema´s die aansluiten bij het leerplan van het PO. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Onderwijsaanbod aan zorgleerlingen flexibeler en eenvoudiger - 24-10-2005
Speciale scholen krijgen drastisch minder regels. Daarnaast wordt het huidige systeem eenvoudiger en flexibeler. Scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Zorg voor leerlingen centraal - 24-10-2005
In het activiteitenplan draait het om veranderingsprocessen in de regio, in samenwerkingsverbanden, en natuurlijk bij voorrang in scholen die zich richten op het versterken van de zorg. Een...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Regeling dagarrangementen & combinatiefuncties: subsidie aanvragen - 12-10-2005
Als uw school ‘breed’ wil worden en daarvoor activiteiten wil starten op het terrein van dagindeling of combinatiefuncties kunt u daarvoor via de gemeente subsidie aanvragen bij OCW (Cfi...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
AVS wil overleg over kabinetsplannen kinderopvang - 12-10-2005
De AVS heeft met verbazing de ontwikkelingen gevolgd rond de kabinetsplannen om scholen wettelijk te...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Kabinet stemt in met kinderopvang op school - 6-10-2005
Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel dat scholen verplicht kinderopvang te bieden. Hiermee komt het tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om ouders de mogelijkheid te geven tussen half...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Onderwijs én kinderopvang in het buitenland - 1-10-2005
Heeft het VVD-plan om scholen open te stellen voor onderwijs én kinderopvang bij u op school ook zoveel discussie opgeleverd? Ouders, kinderen en natuurlijk schoolleiders, iedereen heeft een...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang, Brede School
BOS-impuls - 26-9-2005
De BOS-impuls staat voor samenwerking tussen buurt - onderwijs -sport. Vanaf 2005 kunnen gemeenten een financiële...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
De Onderwijsraad - 26-9-2005
De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert over hoofdlijnen van het...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Competenties sbo en REC schoolleiders - 13-9-2005
DownloadCompetenties sbo en REC schoolleiders
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Opvoedzuil - 5-9-2005
Welke onderwerpen spelen bij het opvoeden van kinderen? Ouders kunnen deze informatie nu zelf opzoeken via de...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Onderwijsachterstandsscholen - 1-9-2005
Voor- en vroegschoolse educatie, dat was het thema van de laatste schoolleidersnetwerkbijeenkomst van het vorig schooljaar, op 27 mei 2005 in Bilthoven. Een verslag.   Bijeenkomst...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Activiteitenplan WSNS Plus 2005-2006 - 1-9-2005
  Het activiteitenplan WSNS Plus voor 2005/2006 is vastgesteld. Het bevat plannen voor het afrondingsjaar van het traject dat is gestart in 2002 en zich nog steeds richt op verbetering...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Fysieke veiligheid - 1-9-2005
 Een organisatie die zich met de fysieke veiligheid bezighoudt is de Stichting Consument en Veiligheid. Hier kunt u alles vinden op het gebied van brandveiligheid, veiligheid van het gebouw en...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Sociale veiligheid - 1-9-2005
Een organisatie die zich met sociale veiligheid bezighoud is Het Centrum School en Veiligheid. Hier kunt u o.a...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Inspectie van Onderwijs - 1-9-2005
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. U vindt hier o.a. de beoordeling van...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Toekomstig Onderwijsachterstandenbeleid - 29-8-2005
Op vrijdag 27 mei 2005 heeft de minister van Onderwijs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met voorstellen voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Discussieplaats tegengaan zwarte en witte scholen - 25-8-2005
Integratie van allochtonen en autochtonen in het basis- of voortgezet onderwijs, hoe breng je dat tot stand? De gemeente Rotterdam hanteert dubbele wachtlijsten, één voor...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
De uitvoering van Weer Samen Naar School - 25-8-2005
De leerlingenzorg in het samenwerkingsverband WSNS kan altijd beter en daarbij helpt het verbeterproject Weer Samen Naar School Plus. WSNS+ is een overeenkomst tussen het ministerie en diverse...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Inspiratie door succesvolle sbo-scholen - 25-8-2005
De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal praktijkvoorbeelden van succesvolle sbo-scholen op het internet gezet. Het zijn herkenbare schoolportretten die daardoor collega-sbo-scholen kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs, WSNS+
Internetprotocol op school - 25-8-2005
Er is veel te doen geweest rondom veilig gebruik van internet door leerlingen en leerkrachten. Het Ministerie heeft daar in het verleden op aandringen van de Tweede Kamer zelfs extra geld voor...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
Managementondersteuning sbo: inspireren en investeren - 25-8-2005
  De diepte-interviews die WSNS+ samen met de AVS en een aantal opleidingsinstellingen heeft gehouden met schoolleiders van sbo-scholen, hebben veel duidelijkheid gegeven in vragen en wensen...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs, WSNS+
Het model onderwijskundig rapport - 25-8-2005
  Vanuit de verschillende organisaties zoals de Wegbereiders (REC/LGF), WSNS+ en de VMBO-projectorganisatie is een model onderwijskundig rapport ontwikkeld (digitaal) dat de noodzakelijke...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+

Pagina's

Er zijn 313 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 64 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen