Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2521 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Activiteitenplan WSNS Plus 2005-2006 - 1-9-2005
  Het activiteitenplan WSNS Plus voor 2005/2006 is vastgesteld. Het bevat plannen voor het afrondingsjaar van het traject dat is gestart in 2002 en zich nog steeds richt op verbetering...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Fysieke veiligheid - 1-9-2005
 Een organisatie die zich met de fysieke veiligheid bezighoudt is de Stichting Consument en Veiligheid. Hier kunt u alles vinden op het gebied van brandveiligheid, veiligheid van het gebouw en...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Sociale veiligheid - 1-9-2005
Een organisatie die zich met sociale veiligheid bezighoud is Het Centrum School en Veiligheid. Hier kunt u o.a...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Inspectie van Onderwijs - 1-9-2005
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. U vindt hier o.a. de beoordeling van...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Toekomstig Onderwijsachterstandenbeleid - 29-8-2005
Op vrijdag 27 mei 2005 heeft de minister van Onderwijs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met voorstellen voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Vijf miljoen voor leesproblemen - 25-8-2005
Minister van der Hoeven heeft besloten € 5 miljoen uit te trekken voor een specifieke impuls aan de ondersteuning en begeleiding van leerlingen met ernstige leesproblemen en dyslexie in het funderend...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Discussieplaats tegengaan zwarte en witte scholen - 25-8-2005
Integratie van allochtonen en autochtonen in het basis- of voortgezet onderwijs, hoe breng je dat tot stand? De gemeente Rotterdam hanteert dubbele wachtlijsten, één voor...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
De uitvoering van Weer Samen Naar School - 25-8-2005
De leerlingenzorg in het samenwerkingsverband WSNS kan altijd beter en daarbij helpt het verbeterproject Weer Samen Naar School Plus. WSNS+ is een overeenkomst tussen het ministerie en diverse...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Inspiratie door succesvolle sbo-scholen - 25-8-2005
De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal praktijkvoorbeelden van succesvolle sbo-scholen op het internet gezet. Het zijn herkenbare schoolportretten die daardoor collega-sbo-scholen kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs, WSNS+
Internetprotocol op school - 25-8-2005
Er is veel te doen geweest rondom veilig gebruik van internet door leerlingen en leerkrachten. Het Ministerie heeft daar in het verleden op aandringen van de Tweede Kamer zelfs extra geld voor...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
Managementondersteuning sbo: inspireren en investeren - 25-8-2005
  De diepte-interviews die WSNS+ samen met de AVS en een aantal opleidingsinstellingen heeft gehouden met schoolleiders van sbo-scholen, hebben veel duidelijkheid gegeven in vragen en wensen...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs, WSNS+
Het model onderwijskundig rapport - 25-8-2005
  Vanuit de verschillende organisaties zoals de Wegbereiders (REC/LGF), WSNS+ en de VMBO-projectorganisatie is een model onderwijskundig rapport ontwikkeld (digitaal) dat de noodzakelijke...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Publicatie zorg voor kinderen met ADHD - 25-8-2005
De publicatie Naar betere zorg voor kinderen met ADHD, regionale samenwerking tussen onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg doet verslag van de resultaten van een praktijkstudie van het LCOJ. De...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Discussieplaats tegengaan zwarte en witte scholen - 25-8-2005
Integratie van allochtonen en autochtonen in het basis- of voortgezet onderwijs, hoe breng je dat tot stand?De gemeente Rotterdam hanteert dubbele wachtlijsten, één voor autochtone en één voor...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Het model onderwijskundig rapport - 25-8-2005
Vanuit de verschillende organisaties zoals de Wegbereiders (REC/LGF), WSNS+ en de VMBO-projectorganisatie is een model onderwijskundig rapport ontwikkeld (digitaal) dat de noodzakelijke...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Inspiratie door succesvolle sbo-scholen - 25-8-2005
De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal praktijkvoorbeelden van succesvolle sbo-scholen op het internet...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Publicatie zorg voor kinderen met ADHD - 25-8-2005
De publicatie Naar betere zorg voor kinderen met ADHD, regionale samenwerking tussen onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg doet verslag van de resultaten van een praktijkstudie van het LCOJ. De...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Managementondersteuning sbo: inspireren en investeren - 25-8-2005
De diepte-interviews die WSNS+ samen met de AVS en een aantal opleidingsinstellingen heeft gehouden met schoolleiders van sbo-scholen, hebben veel duidelijkheid gegeven in vragen en wensen die er...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Vijf miljoen voor leesproblemen - 25-8-2005
Minister van der Hoeven heeft besloten € 5 miljoen uit te trekken voor een specifieke impuls aan de ondersteuning en begeleiding van leerlingen met ernstige leesproblemen en dyslexie in het funderend...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
De uitvoering van Weer Samen Naar School - 25-8-2005
De leerlingenzorg in het samenwerkingsverband WSNS kan altijd beter en daarbij helpt het verbeterproject Weer Samen...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Leerlingdossier onder de loep - 24-8-2005
Wat moet er allemaal in het leerlingdossier? Hoe lang moet u het dossier bewaren? Mag u gegevens aan derden verstrekken...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Regeling dagarrangementen & combinatiefuncties: subsidie aanvragen - 24-8-2005
Als uw school ‘breed’ wil worden en daarvoor activiteiten wil starten op het terrein van dagindeling of combinatiefuncties kunt u daarvoor via de gemeente subsidie aanvragen bij OCW (Cfi). Dit kan...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Subsidieregelingen
Ongelukken kunnen gebeuren - 24-8-2005
In het sociaal-statuut van de cao-po is de bepaling opgenomen dat op iedere school een veiligheidsplan aanwezig moet zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Aanvragen Europees geld voor Brede school - 24-8-2005
Scholen kunnen tot 15 november 2005 een aanvraag indienen voor een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de ontwikkeling van brede scholen. Wie daarvoor belangstelling heeft, moet met de...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Centrum School en veiligheid - 24-8-2005
Scholen zijn verantwoordelijk voor een veilig klimaat in en om de school. School, ouders, leerlingen en het...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid

Pagina's

Er zijn 312 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 63 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen