Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2501 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Les in veilig internetten - 24-8-2005
Op 26 mei hebben het ministerie van Economische Zaken, Stichting De Kinderconsument, Stichting Technika 10 Nederland, Stichting ICT op School en Stichting Kennisnet in Den Haag een convenant gesloten...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
Scholingsaanbod overblijfouders - 24-8-2005
Ouders en school kunnen niet zonder elkaar. Ook als het gaat om het begeleiden van kinderen die overblijven. Daarom heeft de NKO (www.nko.nl) voor overblijfouders komend schooljaar een cursusaanbod....
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Leerlingdossier onder de loep - 24-8-2005
Wat moet er allemaal in het leerlingdossier? Hoe lang moet u het dossier bewaren? Mag u gegevens aan derden verstrekken...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Regeling dagarrangementen & combinatiefuncties: subsidie aanvragen - 24-8-2005
Als uw school ‘breed’ wil worden en daarvoor activiteiten wil starten op het terrein van dagindeling of combinatiefuncties kunt u daarvoor via de gemeente subsidie aanvragen bij OCW (Cfi). Dit kan...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Subsidieregelingen
Ongelukken kunnen gebeuren - 24-8-2005
In het sociaal-statuut van de cao-po is de bepaling opgenomen dat op iedere school een veiligheidsplan aanwezig moet zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Aanvragen Europees geld voor Brede school - 24-8-2005
Scholen kunnen tot 15 november 2005 een aanvraag indienen voor een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de ontwikkeling van brede scholen. Wie daarvoor belangstelling heeft, moet met de...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Centrum School en veiligheid - 24-8-2005
Scholen zijn verantwoordelijk voor een veilig klimaat in en om de school. School, ouders, leerlingen en het...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Techniek in het basisonderwijs - 23-8-2005
Verbreding Techniek BasisonderwijsOp de basisschool en in de onderbouw van het VO vormen kinderen zich een...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Leerplichtnet - 23-8-2005
Sinds kort kunt u www.leerplicht.net raadplegen als algemene vraagbaak voor leerplicht en de aanpak van...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
VVE-programma's - 23-8-2005
Welke VVE-programma's zijn er en hoe zijn die met elkaar te vergelijken?AuteurGerda LeeuwDownload VVE-programma's
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Scholingsaanbod overblijfouders - 23-8-2005
Ouders en school kunnen niet zonder elkaar. Ook als het gaat om het begeleiden van kinderen die overblijven. Daarom bieden de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) en het Instituut voor...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Ouders
Extra geld voor cultuureducatie - 23-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Expertisecentrum Brede School - 23-8-2005
Website over de brede school (0-18 jaar) in het algemeen. Verder kunt u hier lezen waarvoor u bij het Expertisecentrum...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Techniek in het basisonderwijs - 23-8-2005
Verbreding Techniek BasisonderwijsOp de basisschool en in de onderbouw van het VO vormen kinderen zich een mening over het beroepenveld. Die mening is bepalend voor de eerste loopbaankeuze die zij...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Toolbox Brede School - 23-8-2005
De ontwikkeling van de Brede School is in volle vaart: in heel veel gemeenten wordt aan de Brede School gewerkt en...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Ouderparticipatie in de school - 23-8-2005
Helpende ouders in de school maken zich in korte tijd onmisbaar. Tenzij het vertrouwen tussen hulpouder en leerkrachten averij oploopt. Een ouder moet bijvoorbeeld niet 'uit de school klappen...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Hoe ga je om met emotionele ouders - 23-8-2005
Elke directeur of leerkracht maakt het mee. Boze, overbezorgde, arrogante, verontwaardigde ouders. Hoe kunt u er...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Voor- en vroegschoolse educatie - 23-8-2005
Wanneer is er sprake van VVE? Welke VVE-programma's zijn er? Wat zijn de succesfactoren?Download Voor- en vroegschoolse educatie
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Overblijven beter organiseren - 21-8-2005
Het is niet altijd gemakkelijk om kinderen een prettige en rustige lunchpauze te bieden. De groepen worden groot...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Een flexibel en eenvoudig onderwijsaanbod voor zorgleerling - 18-8-2005
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften - 17-8-2005
Vele onderzoeken en evaluaties brengen knelpunten en tekortkomingen in de beleidstrajecten rondom leerlingen met...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Formatiegarantie - Lust of last? - 17-8-2005
Bij veel wettelijke regelingen wordt makkelijk een formatiegarantie opgenomen. Dat lijkt de acceptatie makkelijker...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder - 17-8-2005
De Vuurvlinder heeft de oprechte intentie in positieve zin een beleid te formuleren en uit te voeren gericht op de...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Adviescommissie Toelating en Begeleiding - 16-8-2005
De Adviescommissie Toelating en Begeleiding, de ACTB, is begin 2004 ingesteld. Zie ook de regeling in het gele...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Nieuwsbrieven project adviesraden - 16-8-2005
Het project adviesraden leerlingenvervoer publiceert sinds januari 2004 nieuwsbrieven op haar website. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs

Pagina's

Er zijn 311 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 63 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen