Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2543 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Passend onderwijs voor alle kinderen - 17-10-2006
Vraag aan directeuren en/of leerkrachten of we er in Nederland voor moeten zorgen dat er, binnen ons onderwijsbestel, geen enkel kind tussen wal en schip valt en 99,9% van de reacties zullen positief...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuwe gewichtenregeling: de 1 oktober-telling - 6-10-2006
Het leerlinggewichtIn de nieuwe regeling is het opleidingsniveau van beide ouders bepalend voor het...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Nog steeds verwarring over buitenschoolse opvangverplichting - 1-10-2006
Afgelopen zomer, op 28 augustus, heeft minister Van der Hoeven van OCW het wetsvoorstel geformuleerd voor de komende plicht voor basisscholen om buitenschoolse opvang (bso) te organiseren....
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Ouders betalen voor huisvesting buitenschoolse opvang - 29-9-2006
Hoewel de plannen van de minister voor de buitenschoolse opvang bso erg aansturen op het makelaarsmodel, zullen er ook...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Paragraaf CAO-po - Veiligheid - 28-9-2006
Paragraaf CAO-po11.5 Veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld1...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Veiligheid
Uitwerkingsnotitie Vernieuwing Zorgstructuren funderend onderwijs - 14-9-2006
Op 30 september 2005 is door de minister van OCW de notitie Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Uitgebreide reactie AVS over groei speciaal onderwijs - 13-9-2006
Inmiddels heeft minister Van der Hoeven twee brieven aan de Tweede Kamer gestuurd over de groei van het (voortgezet) speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
WA verzekering en tussenschoolse opvang - 11-9-2006
In Kadernieuws van augustus jl. stond dat indien een school het overblijven uitbesteedt, de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een verzekering voor de overblijfmedewerkers ligt bij de...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Cfi-regeling buitenschoolse opvang van kracht - 1-9-2006
Om scholen te stimuleren nu al aan de slag te gaan met het (laten) regelen van buitenschoolse opvang, is er een eenmalige subsidie beschikbaar. Deze regeling betreft een vast bedrag van t 6000 per...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
AVS scholenpanel Mediawijsheid: meer aandacht voor nieuwe media - 1-9-2006
Op verzoek van OCW heeft de AVS vlak voor de zomer een scholenpanel gewijd aan het thema mediawijsheid. Hoe gaan scholen met mediawijsheid om, welke faciliteiten zijn er en waar liggen de knelpunten...
Primair onderwijs
Dossier: Mediawijsheid, ICT, Scholenpanel
Indienen nieuwe aanvragen kortlopend onderwijsonderzoek - 1-9-2006
Het ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van € 800.000 beschikbaar voor kortlopend onderwijsonderzoek. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteitszorg,...
Primair onderwijs
Dossier: Leerlingenzorg, Kwaliteitszorg, Personeelsbeleid
Kritiek op wachtlijsten speciaal onderwijs - 1-9-2006
In het manifest Onderwijs als kinderrecht stelde de PvdA begin dit schooljaar - samen met elf maatschappelijke organisaties - dat minister Van der Hoeven ruim tweeduizend kinderen die speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Te lage vergoedingen voor leermiddelen en onderhoud in PO - 1-9-2006
Uit recent onderzoek in opdracht van OCW blijkt dat basisscholen flink tekort komen op de vergoedingen voor leermiddelen en gebouwenonderhoud. Voor het noodzakelijke onderhoud komen de scholen op...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Begroting, Leermiddelen
Kritiek op wachtlijsten speciaal onderwijs - 1-9-2006
In het manifest Onderwijs als kinderrecht stelde de PvdA begin dit schooljaar - samen met elf maatschappelijke organisaties - dat minister Van der Hoeven ruim tweeduizend kinderen die speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Regeling incidentele middelen bso voor basisscholen - 28-8-2006
Aan het begin van dit schooljaar hebben alle scholen een bedrag van enkele duizenden euro's ontvangen om buitenschoolse opvang (bso) te regelen of laten regelen. Dit bedrag is totstand gekomen na een...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Inventarisatie internet adressen over het thema: “Veiligheid op school” - 26-8-2006
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Staatscourant_regeling 50 miljoen (18 aug 2006) - 24-8-2006
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2006, nor. PO/ZO-2006/29955, houdende...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Cfi-regeling 50 miljoen (19 aug 2006) - 24-8-2006
De minister verstrekt aan het bevoegd gezag van basisscholen een eenmalige bijzondere bekostiging voor personeelskosten ten behoeve...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Platform voor Allochtone Ouders en Onderwijs - 3-7-2006
Op 15 juni is het landelijk Platform voor Allochtone Ouders en Onderwijs van start gegaan. Via dit platform kan...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Impuls van 50 miljoen voor buitenschoolse opvang - 26-6-2006
AVS lobby werpt vruchten afMinister Van der Hoeven stelt voor het schooljaar 2006/2007 50 miljoen euro...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Brochure nieuwe gewichtenregeling - 23-6-2006
Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs. De al bestaande regeling wordt zo aangepast dat deze...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Verandering geldstroom VVE in schooljaar 2006/2007 - 23-6-2006
Momenteel krijgen gemeenten geld uitgekeerd voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met ingang van het schooljaar 2006/2007 verandert dit. Scholen krijgen dan 60 miljoen euro extra om te besteden...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Eindrapportage Implementatie meldcode kindermishandeling - 15-6-2006
Voor achtergrond informatie over het thema kindermishandeling kunt u het bestand `eindrapportage implementatie...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Subsidieplafond verhoogd voor regeling versterking cultuureducatie - 24-5-2006
Op 26 januari 2005 is de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs - 22-5-2006
Na een lange voorbereidingstijd zijn er nu nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs van kracht. Het gaat om...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie

Pagina's

Er zijn 313 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 60 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 5 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen