Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2535 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Onderwijsondersteuners vaak blootgesteld aan geweld - 15-12-2006
De helft van het onderwijsondersteunend personeel heeft te maken met agressie vanuit leerlingen. Dat blijkt uit...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Speciaal onderwijs hoeft (nog) niet voor opvang te zorgen - 10-12-2006
De buitenschoolse opvangplicht, die voor het basisonderwijs ingaat vanaf augustus 2007, geldt voorlopig nog niet voor het speciaal onderwijs.De Tweede Kamer legde onlangs aan demissionair minister...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Speciaal onderwijs hoeft (nog) niet voor opvang te zorgen - 10-12-2006
De buitenschoolse opvangplicht, die voor het basisonderwijs ingaat vanaf augustus 2007, geldt voorlopig nog niet...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Onafhankelijkheid Commissies voor Indicatiestelling onderzocht - 1-12-2006
Sinds de invoering van het LGF-beleid Leerlinggebonden Financiering wordt de indicatiestelling verzorgd door onafhankelijke Commissies voor Indicatiestelling CvIs. De onafhankelijkheid van de...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Manifest over toekomst buitenschoolse opvang - 1-12-2006
De Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang WOK presenteert in een manifest tien adviezen over de toekomst van de...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Onafhankelijkheid Commissies voor Indicatiestelling onderzocht - 1-12-2006
Sinds de invoering van het LGF-beleid Leerlinggebonden Financiering wordt de indicatiestelling verzorgd...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
‘Groei cluster 4 schuld van basisonderwijs?’ - 18-11-2006
Onlangs voerde de AVS een discussie met een groep directeuren basisonderwijs over de vraag of de groei van cluster 4 de schuld is van het basisonderwijs. Deze conclusie leek men te verbinden aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Speciaal onderwijs
Wetswijziging voor- en naschoolse opvang aangenomen - 18-11-2006
Met de wetswijziging van de Wet Primair Onderwijs en Wet Medezeggenschap Onderwijs in verband met de buitenschoolse opvang, is uitvoering van de motie Van Aartsen/Bos eind oktober officieel mogelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Werkgeversbijdrage kinderopvang opnemen in loonadministratie - 18-11-2006
Werkgevers in het onderwijs moeten de werkgeversbijdrage voor kinderopvang, die rechtstreeks aan de werknemer wordt uitbetaald door Accounting Plaza, voortaan opnemen in de loonadministratie.Vorig...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Steunpunt Passend Onderwijs in oprichting - 17-11-2006
Op veel plekken in het land zijn scholen, samenwerkingsverbanden, REC´s, besturen en soms ook gemeenten volop...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Impressie wachtlijsten sbo - 17-11-2006
Jaarlijks doet de Onderwijsinspectie onderzoek naar de lengte van de onderzoekslijsten en plaatsings-/wachtlijsten...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Passend Onderwijs kan vooruit - 1-11-2006
De Tweede Kamer heeft tijdens het Algemene Overleg op 18 oktober groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling naar Passend Onderwijs. Deze volgende fase is aangeduid als kwartiermaken. Minister...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Homoseksuele leerkracht moet geaardheid verzwijgen - 1-11-2006
Een van de conclusies uit het Teleac Burgerschapsonderzoek, dat medio oktober gepresenteerd werd aan de vaste Kamercommissie Onderwijs, is dat driekwart van de allochtone ouders vindt dat...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Tekort aan vrijwilligers voor tussenschoolse opvang - 23-10-2006
De gezamenlijke Amsterdamse schoolbesturen PO spreken hun grote bezorgdheid uit over de situatie rond de...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Goede voorbeelden ouderbetrokkenheid - 22-10-2006
Op 14 november 2005 hebben de onderwijsorganisaties en minister Van der Hoeven de intentieverklaring...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
(V)SO: Minister doet zeer ambitieuze toezeggingen - 19-10-2006
Op woensdag 18 oktober debatteerde de vaste kamercommissie OCW met minister Van der Hoeven over de groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs in samenhang met de lange termijnontwikkeling naar...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Wettleijke kaders veiligheid en school - 18-10-2006
Preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs, Meld- en aangifteplicht (juli 1999), klachtenregeling (aug. 1998), wet op het onderwijstoezicht (sept. 2002) ,...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Passend onderwijs voor alle kinderen - 17-10-2006
Vraag aan directeuren en/of leerkrachten of we er in Nederland voor moeten zorgen dat er, binnen ons onderwijsbestel, geen enkel kind tussen wal en schip valt en 99,9% van de reacties zullen positief...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuwe gewichtenregeling: de 1 oktober-telling - 6-10-2006
Het leerlinggewichtIn de nieuwe regeling is het opleidingsniveau van beide ouders bepalend voor het...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Nog steeds verwarring over buitenschoolse opvangverplichting - 1-10-2006
Afgelopen zomer, op 28 augustus, heeft minister Van der Hoeven van OCW het wetsvoorstel geformuleerd voor de komende plicht voor basisscholen om buitenschoolse opvang (bso) te organiseren....
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Ouders betalen voor huisvesting buitenschoolse opvang - 29-9-2006
Hoewel de plannen van de minister voor de buitenschoolse opvang bso erg aansturen op het makelaarsmodel, zullen er ook...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Paragraaf CAO-po - Veiligheid - 28-9-2006
Paragraaf CAO-po11.5 Veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld1...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Veiligheid
Uitwerkingsnotitie Vernieuwing Zorgstructuren funderend onderwijs - 14-9-2006
Op 30 september 2005 is door de minister van OCW de notitie Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Uitgebreide reactie AVS over groei speciaal onderwijs - 13-9-2006
Inmiddels heeft minister Van der Hoeven twee brieven aan de Tweede Kamer gestuurd over de groei van het (voortgezet) speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
WA verzekering en tussenschoolse opvang - 11-9-2006
In Kadernieuws van augustus jl. stond dat indien een school het overblijven uitbesteedt, de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een verzekering voor de overblijfmedewerkers ligt bij de...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang

Pagina's

Er zijn 313 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 64 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen