Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2520 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Compensatie nieuwe gewichtenregeling - 1-2-2007
Sinds begin dit schooljaar is de nieuwe gewichtenregeling van kracht. Er zijn nog maar twee gewichten...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Onderzoek buitenschoolse opvang - 1-2-2007
De komende maanden wordt in opdracht van het ministerie een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het implementatietraject van de buitenschoolse opvang. Doel is inzicht te krijgen in de mate waarin...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Onderzoeksrapport zeer zwakke scholen - 31-1-2007
Ongeveer 100 van de ruim 7.000 basisscholen presteren onder de maat: de inspectie beoordeelt deze scholen als `zeer...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Groeistuipen speciaal onderwijs vergen miljoeneninvestering - 19-1-2007
Op 16 januari overhandigde commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid Steven van Eijck het rapport `Groeistuipen in het speciaal onderwijs´...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Continurooster - 10-1-2007
De helpdesk krijgt veel vragen over de consequenties van het eventueel invoeren van een continurooster op school. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Wachtlijsten buitenschoolse opvang - 1-1-2007
Begin januari berichtten de media naar aanleiding van een rapport van de MOgroep, de brancheorganisatie in de kinderopvang, over verwachte wachtlijsten voor de buitenschoolse opvang van...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang per 1 januari 2007 - 16-12-2006
De verplichte werkgeversbijdrage in de kosten voor kinderopvang wordt ingevoerd per 1 januari 2007. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Subsidie scholing overblijfmedewerkers verhoogd - 16-12-2006
De subsidie voor scholing van overblijfmedewerkers in het primair onderwijs voor het schooljaar 2006-2007 wordt...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Site www.schoolenopvang.nl gelanceerd - 16-12-2006
Een nieuwe website waarop alle informatie over buitenschoolse opvang wordt gebundeld: www.schoolenopvang.nl...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Kunstvakverenigingen zoeken toenadering tot primair onderwijs - 15-12-2006
Diverse kunstvakverenigingen deden onlangs een oproep om meer en beter samen te werken met basisscholen...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Onderwijsondersteuners vaak blootgesteld aan geweld - 15-12-2006
De helft van het onderwijsondersteunend personeel heeft te maken met agressie vanuit leerlingen. Dat blijkt uit...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Speciaal onderwijs hoeft (nog) niet voor opvang te zorgen - 10-12-2006
De buitenschoolse opvangplicht, die voor het basisonderwijs ingaat vanaf augustus 2007, geldt voorlopig nog niet voor het speciaal onderwijs.De Tweede Kamer legde onlangs aan demissionair minister...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Speciaal onderwijs hoeft (nog) niet voor opvang te zorgen - 10-12-2006
De buitenschoolse opvangplicht, die voor het basisonderwijs ingaat vanaf augustus 2007, geldt voorlopig nog niet...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Onafhankelijkheid Commissies voor Indicatiestelling onderzocht - 1-12-2006
Sinds de invoering van het LGF-beleid Leerlinggebonden Financiering wordt de indicatiestelling verzorgd door onafhankelijke Commissies voor Indicatiestelling CvIs. De onafhankelijkheid van de...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Manifest over toekomst buitenschoolse opvang - 1-12-2006
De Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang WOK presenteert in een manifest tien adviezen over de toekomst van de...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Onafhankelijkheid Commissies voor Indicatiestelling onderzocht - 1-12-2006
Sinds de invoering van het LGF-beleid Leerlinggebonden Financiering wordt de indicatiestelling verzorgd...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
‘Groei cluster 4 schuld van basisonderwijs?’ - 18-11-2006
Onlangs voerde de AVS een discussie met een groep directeuren basisonderwijs over de vraag of de groei van cluster 4 de schuld is van het basisonderwijs. Deze conclusie leek men te verbinden aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Speciaal onderwijs
Werkgeversbijdrage kinderopvang opnemen in loonadministratie - 18-11-2006
Werkgevers in het onderwijs moeten de werkgeversbijdrage voor kinderopvang, die rechtstreeks aan de werknemer wordt uitbetaald door Accounting Plaza, voortaan opnemen in de loonadministratie.Vorig...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Wetswijziging voor- en naschoolse opvang aangenomen - 18-11-2006
Met de wetswijziging van de Wet Primair Onderwijs en Wet Medezeggenschap Onderwijs in verband met de buitenschoolse opvang, is uitvoering van de motie Van Aartsen/Bos eind oktober officieel mogelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Steunpunt Passend Onderwijs in oprichting - 17-11-2006
Op veel plekken in het land zijn scholen, samenwerkingsverbanden, REC´s, besturen en soms ook gemeenten volop...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Impressie wachtlijsten sbo - 17-11-2006
Jaarlijks doet de Onderwijsinspectie onderzoek naar de lengte van de onderzoekslijsten en plaatsings-/wachtlijsten...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Passend Onderwijs kan vooruit - 1-11-2006
De Tweede Kamer heeft tijdens het Algemene Overleg op 18 oktober groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling naar Passend Onderwijs. Deze volgende fase is aangeduid als kwartiermaken. Minister...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Homoseksuele leerkracht moet geaardheid verzwijgen - 1-11-2006
Een van de conclusies uit het Teleac Burgerschapsonderzoek, dat medio oktober gepresenteerd werd aan de vaste Kamercommissie Onderwijs, is dat driekwart van de allochtone ouders vindt dat...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Tekort aan vrijwilligers voor tussenschoolse opvang - 23-10-2006
De gezamenlijke Amsterdamse schoolbesturen PO spreken hun grote bezorgdheid uit over de situatie rond de...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Goede voorbeelden ouderbetrokkenheid - 22-10-2006
Op 14 november 2005 hebben de onderwijsorganisaties en minister Van der Hoeven de intentieverklaring...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders

Pagina's

Er zijn 312 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 63 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen