Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2535 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
“Primair onderwijs als paradepaardje” - 6-4-2007
Er is al veel gezegd en geschreven over de manier waarop de nieuwe ministers en staatssecretarissen kennis maken...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Flexibilisering schooltijden in het primair onderwijs - 5-4-2007
De Tweede en de Eerste Kamer hebben ingestemd met voorstellen om schoolbesturen meer keuzevrijheid te geven bij...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Manifest: ‘Overblijven op school is chaos’ - 1-4-2007
De nieuwe overblijfwet, die schoolbesturen sinds februari verantwoordelijk maakt voor de overblijf in...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Zo kan het ook - Veilig te voet naar school - 23-3-2007
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen aan. Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie enzovoort. De oplossingen kunnen echter uiterst origineel zijn. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Speciaal basisonderwijs - Officiële oprichting sbo-werkverband - 23-3-2007
  Officiële oprichting sbo-werkverband Landelijke samenwerking naar aanleiding van Passend Onderwijs Ontwikkelingen in en rondom het speciaal basisonderwijs (sbo) gaan momenteel...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Brief Passend Onderwijs - 22-3-2007
Begin maart 2007 is een brief over Passend onderwijs verzonden naar de Tweede Kamer namens alle (onderwijs)organisaties...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
AVS opent Meldpunt agressie en geweld - 22-3-2007
Om meer zicht te krijgen op de problematiek rond agressie en geweld op school heeft de AVS een meldpunt agressie en...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Ouders hebben rechten in het onderwijs - 19-3-2007
Ouders van schoolgaande kinderen kunnen een aantal rechten doen gelden op school. Dat blijkt uit de brochure 'De formele positie van ouders in het onderwijs', die recent is uitgekomen. De...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Rotterdamse kinderen zes uur per week langer naar school - 9-3-2007
Langer naar school. Meer culturele, recreatieve en sportieve activiteiten. Grotere betrokkenheid van ouders. Meer gemengde kleuterklassen, schakelklassen en voorscholen. Het is een greep uit het...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Dijksma wil wetsvoorstel sneller ingrijpen bestuurscrises - 9-3-2007
De slechte financiële situatie en het slechte perspectief op verbetering van de onderwijskwaliteit maakt een...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Mediaophef onderadvisering allochtone leerlingen onterecht - 9-3-2007
Rapport schetst genuanceerder beeldOnlangs besteedden de media veel aandacht aan het onderzoek...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Onderzoek naar schakelklassen leidt tot voorzichtig optimisme - 9-3-2007
In opdracht van OCW onderzochten het SCO-Kohnstamm Instituut en ITS de implementatie en de effecten van...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Niet meer redeneren vanuit de kwaal van een kind - 1-3-2007
Ouders zijn primair verantwoordelijk, onderwijsgevenden professioneel De discussie over Passend onderwijs moet niet gaan over of, maar over hoe. Het is niet de vraag óf een leerling recht...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Een school is geen eiland - 1-3-2007
De Opmaat in Amersfoort is een jonge sbo-school bijna dertig leerlingen en een zorgvoorziening op maat. In de eerste plaats bedoeld voor kinderen die het reguliere basisonderwijs verlaten hebben. De...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving, Passend onderwijs
Zorgparagraaf ook opnemen in schoolplan - 19-2-2007
Het maken van een schoolplan staat deze maanden hoog op de prioriteitsagenda. Veel scholen werken momenteel aan het nieuwe schoolplan 2007–2011. Het is echter helemaal niet voor iedereen duidelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, WSNS+
Compensatie nieuwe gewichtenregeling - 1-2-2007
Sinds begin dit schooljaar is de nieuwe gewichtenregeling van kracht. Er zijn nog maar twee gewichten...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Onderzoek buitenschoolse opvang - 1-2-2007
De komende maanden wordt in opdracht van het ministerie een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het implementatietraject van de buitenschoolse opvang. Doel is inzicht te krijgen in de mate waarin...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Onderzoeksrapport zeer zwakke scholen - 31-1-2007
Ongeveer 100 van de ruim 7.000 basisscholen presteren onder de maat: de inspectie beoordeelt deze scholen als `zeer...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Groeistuipen speciaal onderwijs vergen miljoeneninvestering - 19-1-2007
Op 16 januari overhandigde commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid Steven van Eijck het rapport `Groeistuipen in het speciaal onderwijs´...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Continurooster - 10-1-2007
De helpdesk krijgt veel vragen over de consequenties van het eventueel invoeren van een continurooster op school. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Wachtlijsten buitenschoolse opvang - 1-1-2007
Begin januari berichtten de media naar aanleiding van een rapport van de MOgroep, de brancheorganisatie in de kinderopvang, over verwachte wachtlijsten voor de buitenschoolse opvang van...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Subsidie scholing overblijfmedewerkers verhoogd - 16-12-2006
De subsidie voor scholing van overblijfmedewerkers in het primair onderwijs voor het schooljaar 2006-2007 wordt...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Site www.schoolenopvang.nl gelanceerd - 16-12-2006
Een nieuwe website waarop alle informatie over buitenschoolse opvang wordt gebundeld: www.schoolenopvang.nl...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang per 1 januari 2007 - 16-12-2006
De verplichte werkgeversbijdrage in de kosten voor kinderopvang wordt ingevoerd per 1 januari 2007. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Kunstvakverenigingen zoeken toenadering tot primair onderwijs - 15-12-2006
Diverse kunstvakverenigingen deden onlangs een oproep om meer en beter samen te werken met basisscholen...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving

Pagina's

Er zijn 313 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 64 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen