Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2526 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Het Kenniscentrum Gemengde Scholen - 11-7-2007
Het Kenniscentrum Gemengde scholen is in het voorjaar van 2007 opgericht en inventariseert voorbeelden van bestrijding van...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Digitale nieuwsbrief Centrum School en Veiligheid - 11-7-2007
Maandelijks geeft het Centrum School en Veiligheid een nieuwsbrief CSVisie uit met daarin aandacht voor de laatste...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Pilots taalbeleid onderwijsachterstanden - 11-7-2007
De Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden komen voort uit de discussie van de minister met de Tweede Kamer over de herziening van de...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Teamonderwijs op maat (TOM) - 10-7-2007
Teamonderwijs op maat (TOM) is een beproefde aanpak door scholen voor scholen om integrale ontwikkeling en vernieuwing...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Brochure "Klachten op school" - 10-7-2007
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Spreidingsbeleid - 10-7-2007
Gemeenten en scholen zijn vanaf 1 augustus 2006 verplicht niet-vrijblijvende afspraken te maken om...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Innovatie en schoolontwikkeling - 10-7-2007
Onderwijsinnovatie staat hoog op de politieke agenda. Het is de bedoeling dat scholen gaan werken aan onderwijsverbetering...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Schoolontwikkeling
Handzame informatie over actuele onderwerpen - 10-7-2007
CSV brengt regelmatig infobladen uit over actuele onderwerpen. Hierin vindt u in kort bestek informatie over het...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Manifest versterking ouderbetrokkenheid - 9-7-2007
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
OCW publiceert huisvestingstips buitenschoolse opvang - 2-7-2007
De vraag naar buitenschoolse opvang (BSO) stijgt. De huisvestingscapaciteit van de opvang neemt echter...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Minder Inspectietoezicht goed presterende scholen - 30-6-2007
In een recent gesprek met de onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, heeft Inspecteur-generaal van de...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Gezamenlijke brief aan Vaste Kamercommissie over Passend Onderwijs - 30-6-2007
Op 5 juli spreekt de tweede kamer met de staatssecretaris over passend onderwijs. Ze heeft daarover een brief...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
MO-groep: ‘Elke dag even lang naar school’ - 30-6-2007
Uit een onderzoek van de MO-groep Kinderopvang blijkt onder meer dat de groeiende vraag naar buitenschoolse opvang (BSO...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
CNVO, AOb en CMHF trekken zich terug uit overleg Passend onderwijs - 26-6-2007
De vakorganisaties CNVO, AOb en CMHF zijn onlangs uit het overleg over Passend onderwijs gestapt. Ze willen eerst een harde toezegging van het ministerie dat er 1 miljard euro extra beschikbaar komt...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Inspectie beantwoordt vragen over wet Schooltijden - 26-6-2007
Begin dit jaar heeft de AVS het meldpunt schooltijden@avs.nl ingericht waar schoolleiders terecht kunnen met vragen en opmerkingen over de nieuwe wet Schooltijden. Gevraagd werd naar de...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Schooltijden
Wetenschappelijke methodiek voor veilige scholen - 23-6-2007
De Arbo Unie heeft samen met het Verwey-Jonker Instituut een wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld om scholen en de omgeving veiliger te maken. De nieuwe methode, ‘Samen SchoolVeilig’, is...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Goed van vertrouwen - 23-6-2007
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Homoseksualiteit nog altijd taboe op scholen - 23-6-2007
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Veiligheid als kwaliteit van de organisatie - 23-6-2007
Alleen de school kan zich op een normale manier tot het gezin richten Veiligheid gaat niet over...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Veiligheid creëer je niet met hoge hekken en cameras - 23-6-2007
Michel Brouwer kijkt terug op 1 december en de periode daarnaDrie keer per jaar is er een...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Passend onderwijs: niet afhaken, maar inhaken - 22-6-2007
Passend Onderwijs is een belangrijk project. Noodzakelijk, maar ook complex. Al geruime tijd overleggen de onderwijsorganisaties samen met het ministerie over een aanpak die erop is gericht meer te...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Slimme en creatieve huisvesting voor buitenschoolse opvang - 20-6-2007
Steeds meer kinderen van de basisschool maken gebruik van buitenschoolse opvang. Er moeten dus ook steeds meer locaties...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Vijf miljoen extra voor bso - 11-6-2007
Het kabinet trekt volgend jaar 5 miljoen euro extra uit om nieuwe, creatieve vormen van buitenschoolse opvang te...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Hulp gezocht bij huisvesting - 6-6-2007
Resultaten AVS Scholenpanel Onderwijshuisvesting  Gemeenten verlenen vaak maar matige of zelfs geen medewerking aan de totstandkoming van huisvestingsvoorzieningen. Ook blijken initiatieven...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Huisvesting
Brochure Goed Geregeld - 6-6-2007
Om het overblijven beter te regelen zijn vanaf augustus 2006 enkele wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang

Pagina's

Er zijn 312 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 63 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen