Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2632 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Verandering geldstroom VVE in schooljaar 2006/2007 - 1-6-2006
Momenteel krijgen gemeenten geld uitgekeerd voor Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE. Met ingang van het...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Subsidieplafond verhoogd voor regeling versterking cultuureducatie - 24-5-2006
Op 26 januari 2005 is de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Herziene kerndoelen - 22-5-2006
Op 1 augustus 2006 worden de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs van kracht. Deze nieuwe kerndoelen geven scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs - 22-5-2006
Na een lange voorbereidingstijd zijn er nu nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs van kracht. Het gaat om...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Slechte ventilatie op scholen en kindercentra - 10-5-2006
Het is op bijna alle scholen slecht gesteld met de ventilatie in de klaslokalen. Dit is de conclusie van een studie die door F. Duijm, medische mileukundige van de GGD in Groningen, is gemaakt....
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit
Stappenplan voor- en naschoolse opvang bekend - 10-5-2006
Het beloofde stappenplan voor- en naschoolse opvang is eind april bekendgemaakt. Ministers Van der Hoeven en De...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Handreiking voor scholen bij de aanpak van kindermishandeling - 26-4-2006
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Onderwijsinspectie: leesonderwijs onder niveau - 25-4-2006
Veel scholieren hebben grote moeite met lezen, zo blijkt uit het dinsdag 25 april verschenen jaarverslag `De...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Extra geld huisvesting Brede School - 22-4-2006
Het kabinet heeft voor 2006 en 2007 nmalig in totaal 46 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de Brede...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Opvang
Steeds meer leerlingen naar speciaal onderwijs - 22-4-2006
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft onlangs het rapport Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie - 22-4-2006
In de periode 2006-2010 wordt de groep kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar met een (taal)achterstand, die...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Meld- en Adviespunt Indicatiestelling LGF - 20-4-2006
Ouders, die voor hun kind een plek in het speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering (Rugzak) willen...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Draaiboek - Overstap PO naar VO - 19-4-2006
De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor leerlingen die extra aandacht behoeven nog...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+
Tussentijdse opvang op school wordt niet vergoed - 19-4-2006
Het verzoek van de linkse oppositie (PvdA, Groen Links en SP) om de kwaliteit van tussenschoolse opvang wettelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
'Opvang & School: drempels en mogelijkheden’ - 5-4-2006
Oproep bijeenkomst mei 2006 Afgelopen maart is een klein gezelschap van schoolleiders bij elkaar gekomen om na te denken over de noodzakelijke voorwaarden voor scholen om opvang te organiseren. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Veiligheidsbeleid in schoolgids - 5-4-2006
Scholen worden met ingang van 1 augustus 2006 verplicht het veiligheidsbeleid van de school te vermelden in de schoolgids. Op grond van de Arbo-wet moeten scholen, net als andere bedrijven, een...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid
Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs per 1 augustus - 3-4-2006
De nieuwe gewichtenregeling wordt vanaf 1 augustus 2006 stapsgewijs ingevoerd, verspreid over vier jaar...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Macro-economische analyse motie Van Aartsen/Bos - 17-3-2006
Scholen worden vanaf 1 januari 2007 verplicht om van 7:30 tot 18:30 voor- en naschoolse opvang te organiseren als...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Peuters toetsen of beginnen bij sociaal milieu? - 8-3-2006
Onlangs berichtten de media over het invoeren van een taaltoets voor peuters. Uit onderzoek van het Erasmus Medisch...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Checklist opvangbeleid - 22-2-2006
Speciaal voor de conferentie Kinderopvang regelen, een lust of een last? van 16 februari, heeft de AVS een...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
www.jeugdinterventies.nl - 14-2-2006
Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de aanpak van problemen bij jeugd, stelt zich de vraag: wat zijn goede interventies? Er bestaan veel verschillende manieren om problemen bij jeugdigen te...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Wetsontwerp overblijven basisonderwijs ingediend - 11-2-2006
Het wetsontwerp tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend.Volgens dit wetsontwerp dient de verantwoordelijk-...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Boete geen oplossing voor slecht presterende school - 8-2-2006
De Onderwijsraad stelde onlangs in zijn advies Doortastend onderwijstoezicht dat de Onderwijs-inspectie in...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit
Rekentoets voor pabo verplicht - 8-2-2006
Scholieren die in augustus 2007 willen beginnen met de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (pabo), moeten begin volgend jaar al een rekentoets afleggen. Ze hebben dan nog een half jaar de tijd...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit
Derde deel handreiking ‘Wsns-oab in samenhang’ verschenen - 8-2-2006
In de reeks handreikingen die de samenhang tussen Weer samen naar school (Wsns) en het onderwijsachterstandenbeleid (oab...
Primair onderwijs
Dossier: WSNS+

Pagina's

Er zijn 361 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 49 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen