Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2546 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Scholingsaanbod overblijfouders - 24-8-2005
Ouders en school kunnen niet zonder elkaar. Ook als het gaat om het begeleiden van kinderen die overblijven. Daarom heeft de NKO (www.nko.nl) voor overblijfouders komend schooljaar een cursusaanbod....
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Leerlingdossier onder de loep - 24-8-2005
Wat moet er allemaal in het leerlingdossier? Hoe lang moet u het dossier bewaren? Mag u gegevens aan derden verstrekken...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Leerplichtnet - 23-8-2005
Sinds kort kunt u www.leerplicht.net raadplegen als algemene vraagbaak voor leerplicht en de aanpak van...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Techniek in het basisonderwijs - 23-8-2005
Verbreding Techniek BasisonderwijsOp de basisschool en in de onderbouw van het VO vormen kinderen zich een...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Ouderparticipatie in de school - 23-8-2005
Helpende ouders in de school maken zich in korte tijd onmisbaar. Tenzij het vertrouwen tussen hulpouder en leerkrachten averij oploopt. Een ouder moet bijvoorbeeld niet 'uit de school klappen...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Techniek in het basisonderwijs - 23-8-2005
Verbreding Techniek BasisonderwijsOp de basisschool en in de onderbouw van het VO vormen kinderen zich een mening over het beroepenveld. Die mening is bepalend voor de eerste loopbaankeuze die zij...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolontwikkeling
Hoe ga je om met emotionele ouders - 23-8-2005
Elke directeur of leerkracht maakt het mee. Boze, overbezorgde, arrogante, verontwaardigde ouders. Hoe kunt u er...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
VVE-programma's - 23-8-2005
Welke VVE-programma's zijn er en hoe zijn die met elkaar te vergelijken?AuteurGerda LeeuwDownload VVE-programma's
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Scholingsaanbod overblijfouders - 23-8-2005
Ouders en school kunnen niet zonder elkaar. Ook als het gaat om het begeleiden van kinderen die overblijven. Daarom bieden de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) en het Instituut voor...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Ouders
Extra geld voor cultuureducatie - 23-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving
Expertisecentrum Brede School - 23-8-2005
Website over de brede school (0-18 jaar) in het algemeen. Verder kunt u hier lezen waarvoor u bij het Expertisecentrum...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Toolbox Brede School - 23-8-2005
De ontwikkeling van de Brede School is in volle vaart: in heel veel gemeenten wordt aan de Brede School gewerkt en...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Voor- en vroegschoolse educatie - 23-8-2005
Wanneer is er sprake van VVE? Welke VVE-programma's zijn er? Wat zijn de succesfactoren?Download Voor- en vroegschoolse educatie
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Overblijven beter organiseren - 21-8-2005
Het is niet altijd gemakkelijk om kinderen een prettige en rustige lunchpauze te bieden. De groepen worden groot...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School
Een flexibel en eenvoudig onderwijsaanbod voor zorgleerling - 18-8-2005
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften - 17-8-2005
Vele onderzoeken en evaluaties brengen knelpunten en tekortkomingen in de beleidstrajecten rondom leerlingen met...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Formatiegarantie - Lust of last? - 17-8-2005
Bij veel wettelijke regelingen wordt makkelijk een formatiegarantie opgenomen. Dat lijkt de acceptatie makkelijker...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder - 17-8-2005
De Vuurvlinder heeft de oprechte intentie in positieve zin een beleid te formuleren en uit te voeren gericht op de...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Adviescommissie Toelating en Begeleiding - 16-8-2005
De Adviescommissie Toelating en Begeleiding, de ACTB, is begin 2004 ingesteld. Zie ook de regeling in het gele...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Nieuwsbrieven project adviesraden - 16-8-2005
Het project adviesraden leerlingenvervoer publiceert sinds januari 2004 nieuwsbrieven op haar website. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Meldingsformulier gehandicapte leerlingen - 16-8-2005
Met ingang van 1 augustus 2003 is het mogelijk voor het regulier onderwijs om het rugzakje aan te vragen voor een leerling...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Rugzakleerlingen, wat nu? (deel 2) - 16-8-2005
In dit tweede artikel van Kader Primair (december 2002) in de reeks 'Rugzakleerlingen - wat nu?' geven we u tips en adviezen voor de werkwijze bij de aanmelding van een rugzakleerling op uw school....
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Tips voor communicatie met ouders van gehandicapte kinderen - 16-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Regeling aanvullende formatie LGF schooljaar 2004-2005 - 16-8-2005
Regeling aanvullende formatie LGF, bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2004/ 2005....
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Vijfde voortgangsrapportage Leerlinggebonden financiering - 16-8-2005
In de afgelopen jaren heeft de minister de Tweede Kamer regelmatig op de hoogte gehouden van het...
Primair onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs

Pagina's

Er zijn 313 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 60 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 5 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen