Dossier Zorgplicht - Artikelen

Er zijn 17 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben - 26 november 2018
Het kabinet komt met maatregelen waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs te krijgen. Elk kind moet de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld - 12 november 2015
Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs wordt nu een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tussen pengreep en insulinepen - 1 december 2014
Iedere school kent leerlingen met medische problemen, zoals ernstige allergieën, epilepsie of suikerziekte. Door Passend onderwijs zou het regulier onderwijs zich meer geconfronteerd kunnen zien...
Primair onderwijs
Wat is nu eigenlijk 'zorgplicht'? - 12 december 2013
Een van de belangrijkste onderdelen vanaf 1 augustus 2014 in de stelselwijziging Passend onderwijs is de zorgplicht. Er bestaat soms spraakverwarring over deze term. Zorgplicht is een –...
Primair onderwijs
Scholen willen meer duidelijkheid over zorgplicht - 25 juni 2013
Scholen, ouders en leerlingen willen meer duidelijkheid over wat de zorgplicht van een school precies inhoudt, stelt promovendus Brechtje Paijmans. In haar proefschrift verduidelijkt Paijmans de...
Voortgezet onderwijs
Scholen willen meer duidelijkheid over zorgplicht - 12 juni 2013
Scholen, ouders en leerlingen willen meer duidelijkheid over wat de zorgplicht van een school precies inhoudt, stelt promovendus Brechtje Paijmans. In haar proefschrift verduidelijkt Paijmans de...
Primair onderwijs
Rectificatie Regeling Leerplusarrangement VO - 3 december 2010
In bijlage B van de Regeling van de staatssecretaris van OCW betreffende de wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en de eerste opvang Vreemdelingen 2009 zijn twee...
Primair onderwijs
Rectificatie Regeling Leerplusarrangement VO - 3 december 2010
In bijlage B van de Regeling van de staatssecretaris van OCW betreffende de wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en de eerste opvang Vreemdelingen 2009 zijn twee...
Voortgezet onderwijs
AVS simulatietool genomineerd voor NOT Innovatieprijs - 19 december 2008
Donderdag 18 december 2008 heeft de vakjury van de NOT-Innovatieprijs de genomineerden bekend gemaakt....
Primair onderwijs
Invoering Passend onderwijs in fases - 11 december 2008
Uit de voortgangsrapportage die staatssecretaris Dijksma onlangs stuurde aan de Tweede Kamer blijkt dat...
Primair onderwijs
Stimuleringssubsidie Passend onderwijs - 30 oktober 2008
Regeling gepubliceerd; aanvragen voor 12 november De Regeling voor het verstrekken van een...
Primair onderwijs
Vooraankondiging Ouder online enquête - 16 juli 2008
Ouder online enquête - uw mening telt! In het hele land denken scholen na over hoe zij ieder...
Primair onderwijs
Eerste aanzet tot maatschappelijke discussie Passend onderwijs - 16 juni 2008
´We zijn er nog lang niet´`Elk kind een kans - Passend onderwijs in...
Primair onderwijs
Regiobijeenkomst Passend Onderwijs - 16 mei 2008
Naast de belangrijke positie voor schoolleiders in het traject Passend onderwijs is een fundamentele rol weggelegd voor leerkrachten. Omdat in veel instrumenten rondom Passend onderwijs deze rol in...
Primair onderwijs
Monitor Passend Onderwijs - 28 januari 2008
Door de PO-raad is aan de Regiegroep Passend Onderwijs gevraagd een monitor in te richten die er voor gaat zorgen dat er voortdurend een actueel inzicht is in de ontwikkelingen in de regio's ter...
Primair onderwijs
Ontwikkeling van Passend Onderwijs kan door - 2 januari 2008
In een debat van 3 ½ uur heeft staatssecretaris Dijksma de kamercommissie achter haar invoeringsplan Passend Onderwijs gekregen. Uiteindelijk delen bijna alle fracties de inspiratie en de droom van...
Primair onderwijs
Verlofregelingen Wet Arbeid en Zorg - 18 juli 2005
Werknemers weten nog te weinig van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt om bij bijzondere...
Primair onderwijs

Dossier Zorgplicht - Documenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Zorgplicht bij aanmelding.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Zorgplicht, Passend onderwijs
12 november 2015

Dossier Zorgplicht - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Zorgplicht - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Zorgplicht - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Zorgplicht - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen