Dossier VVE - Artikelen

Er zijn 14 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Steeds meer kinderen krijgen peuteronderwijs - 21 februari 2017
Bijna 80 procent van de kinderen met een risico op een achterstand krijgt peuteronderwijs. Ook peuters zonder achterstand gaan steeds vaker naar de voorschool. De voorschoolse educatie, bedoeld voor...
Primair onderwijs
Steeds meer nadruk op leren op de crèche - 23 augustus 2016
Veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland leggen steeds meer nadruk op leren in hun opvangprogramma. Doel is om zo de kleintjes een betere aansluiting te geven met de basisschool....
Primair onderwijs
Nieuw bewijs voor effect vve op kinderen met achterstand - 7 juni 2016
Drie onderzoeken geven duidelijk bewijs aan van de effecten van vve. Jonge kinderen van 2,5 tot 4 jaar lopen een taalachterstand fors in als ze deelnemen aan voorschoolse educatie (vve). Kinderen met...
Primair onderwijs
Professionalisering in vve werkt - 19 mei 2016
Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op woordenschat en rekenen. Dat concludeert pedagoge Lotte Henrichs van de Universiteit Utrecht...
Primair onderwijs
Leerkracht en groepssamenstelling invloed op effect VVE - 2 november 2015
Het handelen van de leerkracht en de samenstelling van de groep zijn bepalend voor het effect van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van deelnemende kinderen. Dat stelt orthopedagoog...
Primair onderwijs
Onderwijsraad pleit voor integraal vrijwillig aanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar - 7 juli 2015
De Onderwijsraad signaleert een aantal knelpunten bij de actuele ontwikkeling van het jonge kind, zoals de matige educatieve/pedagogische kwaliteit en de fragmentatie van het stelsel waar het gaat om...
Primair onderwijs
Educatieve kwaliteit crèches en peuterspeelzalen laag tot gemiddeld - 6 juli 2015
Op Nederlandse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de sfeer goed, staan de leidsters open voor signalen van kinderen en leven ze zich goed in de kinderen in. De peuters worden echter weinig...
Primair onderwijs
G37-aanpak taalachterstand jonge kinderen licht verbeterd - 2 december 2014
De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 37 gemeenten (G37) is licht verbeterd. Het taalniveau van pedagogisch medewerkers is verhoogd en er zijn meer hbo’ers, vve-plaatsen...
Primair onderwijs
Eerste resultaten startgroepen voor peuters positief - 3 maart 2014
De pilot ‘Startgroepen voor peuters’ loopt goed en de betrokkenen zijn positief, blijkt uit een tussenrapportage die staatssecretaris Dekker medio februari naar de Tweede Kamer stuurde....
Primair onderwijs
Onderscheid kinderopvang en peuterspeelzalen verdwijnt - 4 december 2013
Vanaf 1 januari 2016 gelden dezelfde kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Er is dan op dat punt geen verschil meer tussen kinderopvang en peuterspeelzalen. Dat schrijven minister...
Primair onderwijs
'Leerkrachten beheersen Engelse taal onvoldoende' - 2 oktober 2013
Basisscholen besteden steeds meer tijd aan het geven van Engelse les. Toch is het effect gering, omdat de leerkrachten de taal onvoldoende beheersen. Dat meldt dagblad Trouw naar aanleiding van...
Primair onderwijs
Amsterdam loopt voorop met één basisvoorziening voor jonge kind - 24 september 2013
Amsterdam gaat alle peuters voor- en vroegschoolse educatie (vve) aanbieden, werd onlangs bekend. De gemeente ontwikkelt momenteel een plan om peuterspeelzalen, voorscholen en reguliere kinderopvang...
Primair onderwijs
Engelse les vanaf kleuterklas vooral goed voor spreekvaardigheid - 10 september 2013
Leerlingen die al vanaf groep 1 Engelse les hebben, spreken in groep 8 beter Engels dan leerlingen die met Engelse les starten in groep 7. Op de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en...
Primair onderwijs
'Haal onderwijs aan jonge kinderen uit toetscultuur' - 21 augustus 2013
In navolging van een zwartboek van de Werkgroep Steunpunt Kleuteronderwijs, overhandigde de Vereniging Jonge Kind (VJK) onlangs een petitie aan de Vaste Kamercommissie OCW. De vereniging vindt dat er...
Primair onderwijs

Dossier VVE - Documenten

Er zijn 2 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier VVE - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier VVE - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier VVE - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid om de besmetting met het coronavirus in te perken heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor onze leergangen. De AVS Academie volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en voert overleg met het ministerie, het RIVM en de GGD over passende maatregelen. 

Per week wordt beoordeeld of opleidings- en leergangdagen kunnen doorgaan, op afstand gegeven kunnen worden of worden verschoven. Je ontvangt hierover per mail informatie.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier VVE - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen