Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Speciaal onderwijs

Dossier Speciaal onderwijs - Artikelen

Er zijn 123 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
'Erken dat je samen verantwoordelijk bent’ - 7 april 2018
Het kan, een goede aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Maar op veel plekken laat die samenwerking nog te wensen over. Mede daarom zitten er in Nederland maar liefst 4.000 kinderen al langer dan...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Zorgleerling geen nadeel voor klasgenoten - 18 februari 2015
De aanwezigheid van zorgleerlingen in reguliere klassen is niet nadelig voor de schoolprestaties van hun klasgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Ruijs, die onlangs promoveerde...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder zwakke sbo-scholen - 5 februari 2015
Uit gegevens op de site van DUO blijkt dat er nog 288 scholen zijn voor speciaal basisonderwijs (sbo). Dit zijn hoofdvestigingen met een eigen brinnummer. Van deze 288 scholen zijn er nog maar 1,04...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
70 duizend leerlingen naar sbo of speciaal onderwijs - 27 augustus 2014
In het schooljaar 2013/2014 zaten circa 70.000 leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs (sbo) of op een speciale school voor basisonderwijs. Het primair onderwijs telde in dat schooljaar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Kansen voor jonge leraren in Oost-Nederland - 8 mei 2014
Jonge leraren in Oost-Nederland maken kans op een vaste aanstelling bij een van de schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs die zijn aangesloten bij het PON (Personeelscluster Oost-Nederland...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Het ontwikkelingsperspectief in passend onderwijs - 14 februari 2014
In de Wet Passend onderwijs is op onderdelen de opdracht of de mogelijkheid gecreëerd om nadere voorschriften te geven. Eén daarvan zijn de voorwaarden waaraan het...
Primair onderwijs
Passende onderwijsarrangementen - 14 januari 2014
Bij het realiseren van Passend onderwijs is zorgplicht een kernbegrip. Een ander kernbegrip is ‘passend onderwijsarrangement’. Het gaat daarbij niet alleen om het vinden van de meest...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Wat is nu eigenlijk 'zorgplicht'? - 12 december 2013
Een van de belangrijkste onderdelen vanaf 1 augustus 2014 in de stelselwijziging Passend onderwijs is de zorgplicht. Er bestaat soms spraakverwarring over deze term. Zorgplicht is een –...
Primair onderwijs
Eigenaarschap van kwaliteit - 1 november 2013
Een pregnante vraag in alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is op dit moment: wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van basisondersteuning? Zijn dat de afzonderlijke besturen of is dat...
Primair onderwijs
Vlaamse basisscholen krijgen doventolk - 10 september 2013
In België kunnen vanaf dit schooljaar dove leerlingen op de basisschool ondersteuning krijgen van een gebarentaal- of schrijftolk. Voorheen werd er van uit gegaan dat leerlingen in het...
Primair onderwijs
Klas heeft geen last van zorgleerlingen - 24 juni 2013
Het aandeel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in een klas van het reguliere basisonderwijs heeft geen negatieve invloed op de prestaties van de andere leerlingen, blijkt uit onderzoek van de...
Primair onderwijs
Verzamelen uitstroomgegevens speciaal basisonderwijs - 24 juni 2013
Het SBOwerkverband is weer gestart met het verzamelen van de uitstroomgegevens van alle scholen voor speciaal basisonderwijs. De vereniging hoopt dat alle sbo-scholen aan deze oproep gehoor geven...
Voortgezet onderwijs
Verzamelen uitstroomgegevens speciaal basisonderwijs - 24 juni 2013
Het SBOwerkverband is weer gestart met het verzamelen van de uitstroomgegevens van alle scholen voor speciaal basisonderwijs. De vereniging hoopt dat alle sbo-scholen aan deze oproep gehoor geven...
Primair onderwijs
Nieuw expertisecentrum voor speciaal onderwijs en revalidatie - 9 april 2013
De Mytylschool Amsterdam, de Noteboomschool en Reade Revalidatie vormen sinds kort een nieuw expertisecentrum voor speciaal onderwijs en revalidatie in Amsterdam. Een concept waarbij openbaar...
Primair onderwijs
Reorganisatie schoolbesturen speciaal onderwijs in volle gang - 12 maart 2013
Schoolbesturen in cluster 2 zijn er in geslaagd een begin te maken om zich anders te organiseren. Hiertoe worden de scholen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen verplicht door de wet...
Primair onderwijs
Christelijke basisscholen Midden-Drenthe erkend als Kwadraatschool - 12 maart 2013
Alle zeven christelijke scholen in Midden-Drenthe ontvingen onlangs het predicaat Kwadraatschool. Deze basisscholen geven extra aandacht aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Sinds 2011 kent...
Primair onderwijs
Voorlezen zonder leerkracht, maar met app - 28 januari 2013
Pedagoge Daisy Smeets onderzocht onlangs welke kenmerken in prentenboeken-apps waardevol zijn om de woordenschat van vier- en vijfjarigen te vergroten zonder dat daar een ouder of leerkracht bij te...
Primair onderwijs
Zorgleerlingen in regulier en speciaal (basis)onderwijs vergeleken - 11 december 2012
Voor het eerst zijn in een redelijk grootschalig onderzoek door het Kohnstamm Instituut en ITS vergelijkingen gemaakt tussen leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en leerlingen in het regulier...
Primair onderwijs
(V)so-afdeling voor meervoudig gehandicapte leerlingen - 19 november 2012
Om te voorkomen dat leerlingen door de leeftijdsscheiding tussen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs thuis komen te zitten of lang(er) moeten reizen omdat ze op een andere school...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Speciale scholen hebben gemiddeld voldoende in kas - 2 oktober 2012
De exploitatie-uitgaven van speciale scholen waren in 2012 1,6 miljard euro. Dat is 9 procent van de totale uitgaven van instellingen in het primair en voortgezet onderwijs, blijkt uit cijfers van...
Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen Passend onderwijs pas op 2 oktober - 4 september 2012
De behandeling van de wetsvoorstellen Passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs is verplaatst naar dinsdag 2 oktober 2012. De behandeling stond gepland op dinsdag 11 september,...
Voortgezet onderwijs
Kind op de Gang!® ((V)SO) - 10 juli 2012
Algemeen: de route naar een dekkend aanbod Passend onderwijs begint bij de professional in de klas. Leerkrachten die zelf invulling geven aan kwaliteit van onderwijs en zorgplicht. Met de AVS...
Primair onderwijs
Risicomodel speciaal basisonderwijs - 7 juni 2012
De onderwijsinspectie heeft de afgelopen tijd gezocht naar een methode om de opbrengsten in het speciaal basisonderwijs te beoordelen. Het SBOwerkverband heeft hierover onlangs overlegd met de...
Primair onderwijs
Speciaal (basis-)onderwijs - het raamwerk voor een expertisecentrum onderwijs - 15 mei 2012
SBO Merlijn uit Den Haag is een van de drie sbo-scholen in een groot samenwerkingsverband. De huidige tijd en interne knelpunten leidden tot een meer inhoudelijke samenwerking en deling van expertise...
Primair onderwijs
Speciaal onderwijs - SWV Rijnstreek: laagdrempelige ondersteuning met zorgarrangementen - 19 april 2012
Samenwerkingsverband Rijnstreek (rond Alphen aan den Rijn) heeft een bijzonder laagdrempelige manier van ondersteuning voor de scholen in het samenwerkingsverband: je belt of mailt de persoon die bij...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Speciaal onderwijs - Documenten

Er zijn 6 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brochure Zorgarrangementen 2012-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Speciaal onderwijs
19 april 2012
Brief aan besturen en medezeggenschapsraden.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Speciaal onderwijs
28 april 2010
Kadernieuws Extra februari 2004.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Speciaal onderwijs
27 februari 2004
Checklist voor de toekomst
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): ICT, Speciaal onderwijs
16 augustus 2003
Medezeggenschapsraad werkwijze en bevoegdheden
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Speciaal onderwijs
1 november 2002
Scholenpanel_september.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Speciaal onderwijs
1 augustus 2002

Dossier Speciaal onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Speciaal onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Welke specifieke bepalingen gelden voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Speciaal onderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Speciaal onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen