Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Speciaal onderwijs

Dossier Speciaal onderwijs - Artikelen

Er zijn 123 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Adviescommissie Toelating en Begeleiding - 16 augustus 2005
De Adviescommissie Toelating en Begeleiding, de ACTB, is begin 2004 ingesteld. Zie ook de regeling in...
Primair onderwijs
Nieuwsbrieven project adviesraden - 16 augustus 2005
Het project adviesraden leerlingenvervoer publiceert sinds januari 2004 nieuwsbrieven op haar website. Het...
Primair onderwijs
Voorlichtingsmateriaal Sterker met een rugzak - 16 augustus 2005
Sterker staan met een rugzak’ is een project voor voorlichting en steun aan ouders bij de leerlinggebonden financiering dat sinds 1999 tal van activiteiten heeft uitgevoerd om ouders goed te...
Primair onderwijs
Rugzakleerlingen, wat nu? (deel 1) - 16 augustus 2005
In dit eerste artikel van Kader Primair (oktober 2002) in de reeks 'Rugzakleerlingen - wat nu?' zetten we voor u op een rijtje wat u in het overgangsjaar lgf kunt doen.BronKader PrimairDownload ...
Primair onderwijs
Rugzakleerlingen, wat nu? (deel 2) - 16 augustus 2005
In dit tweede artikel van Kader Primair (december 2002) in de reeks 'Rugzakleerlingen - wat nu?' geven we u tips en adviezen voor de werkwijze bij de aanmelding van een rugzakleerling op uw school....
Primair onderwijs
Een toekomst voor het speciaal onderwijs - 16 augustus 2005
Een terugblik op de ontwikkelingen rond de speciale onderwijszorg in...
Primair onderwijs
Handelingsplanning Ouders Leerkracht Samen (HOLS) - 16 augustus 2005
Sinds 1 augustus 2003 is het verplicht om een handelingsplan met de ouders op te stellen voor...
Primair onderwijs
Vereenvoudiging indicatie en toelichting regelgeving LGF - 16 augustus 2005
Uit de vele contacten met het veld blijkt telkens weer dat de invoering van de regeling LGF niet zonder...
Primair onderwijs
Meldingsformulier gehandicapte leerlingen - 16 augustus 2005
Met ingang van 1 augustus 2003 is het mogelijk voor het regulier onderwijs om het rugzakje aan te...
Primair onderwijs
Vijfde voortgangsrapportage Leerlinggebonden financiering - 16 augustus 2005
In de afgelopen jaren heeft de minister de Tweede Kamer regelmatig op de hoogte gehouden van het...
Primair onderwijs
Regeling aanvullende formatie LGF schooljaar 2004-2005 - 16 augustus 2005
Regeling aanvullende formatie LGF, bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2004/ 2005....
Primair onderwijs
Kerndoelen speciaal onderwijs - 15 augustus 2005
Een ruime voorbereidingstijd, met betrokkenheid van vertegenwoordigers uit alle clusters van het...
Primair onderwijs
REC-vorming en het rugzakje - 15 augustus 2005
In het schooljaar 2003-2004 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen het ministerie en de onderwijs- en ouderorganisaties over de consequenties van de invoering van lgf. Vanaf het voorjaar 2004...
Primair onderwijs
Brede evaluatie WSNS en lgf levert weinig op - 15 augustus 2005
Tijdens de evaluatie van WSNS en lgf waren de leden van de Tweede Kamer erg uitgesproken in hun kritiek op het ontbreken van beleid. Toch stelde men zich tevreden met de oplossingen van de minister...
Primair onderwijs
Drempels weg voor blinden en slechtzienden - 15 augustus 2005


Primair onderwijs
Het in kaart brengen van de zorgleerlingen - 15 augustus 2005
Basisschool De Vuurvlinder in Veenendaal gebruikt een scorelijst om te bepalen hoe hoog het...
Primair onderwijs
Inclusief onderwijs in Connecticut - 15 augustus 2005
Hoe werkt inclusief onderwijs? Een groep belangstellenden ging najaar 2003 met hjet Seminarium voor...
Primair onderwijs
Nieuwe site mijnkindonline.nl - 17 november 2004
Uit onderzoek blijkt dat er bij leraren in het primair onderwijs grote behoefte is aan meer...
Primair onderwijs
Scholenpanel: Kwaliteitszorg en de inspectie - 27 februari 2004
De kwaliteitskaarten van Inspectie doen geen recht aan alles wat er op een school gebeurt. Dat vinden de schoolleiders en bovenschools managers van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) die...
Primair onderwijs
Checklist voor de toekomst - 16 augustus 2003
Twaalf trends in de school van de toekomst. De volgende lijst hebben we overgenomen van de website van het School Managers Centre van European Schoolnet (www.eun.org). De bewerking voor het...
Primair onderwijs
Medezeggenschapsraad werkwijze en bevoegdheden - 1 november 2002
In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In dit document vindt u meer informatie over de...
Primair onderwijs
Scholenpanel: Dienstverlening AVS - 1 augustus 2002
Het scholenpanel van juni 2002 vroeg uw mening over de dienstverlening van de AVS. We zijn heel blij met de uitkomst, want u toonde zich overwegend tevreden met de dienstverlening van uw AVS.Download...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Speciaal onderwijs - Documenten

Er zijn 6 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Speciaal onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Speciaal onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Speciaal onderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Speciaal onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen