Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Speciaal onderwijs

Dossier Speciaal onderwijs - Artikelen

Er zijn 123 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Speciaal onderwijs - ‘Groei cluster 4 wordt duur betaald’ - 1 mei 2007
Onverantwoorde economische situatie volgens Landelijke Vereniging Cluster 4Eind februari van...
Primair onderwijs
Niet meer redeneren vanuit de kwaal van een kind - 23 april 2007
  Ouders zijn primair verantwoordelijk, onderwijsgevenden professioneel De discussie over Passend onderwijs moet niet gaan over of, maar over hoe. Het is niet de vraag óf een leerling...
Primair onderwijs
Speciaal basisonderwijs - Officiële oprichting sbo-werkverband - 23 maart 2007
  Officiële oprichting sbo-werkverband Landelijke samenwerking naar aanleiding van Passend Onderwijs Ontwikkelingen in en rondom het speciaal basisonderwijs (sbo) gaan momenteel...
Primair onderwijs
Groeistuipen speciaal onderwijs vergen miljoeneninvestering - 19 januari 2007
Op 16 januari overhandigde commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid Steven van Eijck het rapport...
Primair onderwijs
Speciaal onderwijs hoeft (nog) niet voor opvang te zorgen - 10 december 2006
De buitenschoolse opvangplicht, die voor het basisonderwijs ingaat vanaf augustus 2007, geldt voorlopig...
Primair onderwijs
Onafhankelijkheid Commissies voor Indicatiestelling onderzocht - 1 december 2006
Sinds de invoering van het LGF-beleid Leerlinggebonden Financiering wordt de indicatiestelling verzorgd...
Primair onderwijs
‘Groei cluster 4 schuld van basisonderwijs?’ - 18 november 2006
Onlangs voerde de AVS een discussie met een groep directeuren basisonderwijs over de vraag of de groei van cluster 4 de schuld is van het basisonderwijs. Deze conclusie leek men te verbinden aan de...
Primair onderwijs
Impressie wachtlijsten sbo - 17 november 2006
Jaarlijks doet de Onderwijsinspectie onderzoek naar de lengte van de onderzoekslijsten en plaatsings-/...
Primair onderwijs
(V)SO: Minister doet zeer ambitieuze toezeggingen - 19 oktober 2006
Op woensdag 18 oktober debatteerde de vaste kamercommissie OCW met minister Van der Hoeven over de groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs in samenhang met de lange termijnontwikkeling naar...
Primair onderwijs
Passend onderwijs voor alle kinderen - 17 oktober 2006
Vraag aan directeuren en/of leerkrachten of we er in Nederland voor moeten zorgen dat er, binnen ons onderwijsbestel, geen enkel kind tussen wal en schip valt en 99,9% van de reacties zullen positief...
Primair onderwijs
Uitwerkingsnotitie Vernieuwing Zorgstructuren funderend onderwijs - 14 september 2006
Op 30 september 2005 is door de minister van OCW de notitie Vernieuwing...
Primair onderwijs
Uitgebreide reactie AVS over groei speciaal onderwijs - 13 september 2006
Inmiddels heeft minister Van der Hoeven twee brieven aan de Tweede Kamer gestuurd over de groei van het (voortgezet) speciaal...
Primair onderwijs
Kritiek op wachtlijsten speciaal onderwijs - 1 september 2006
In het manifest Onderwijs als kinderrecht stelde de PvdA begin dit schooljaar - samen met elf maatschappelijke organisaties - dat minister Van der Hoeven ruim tweeduizend kinderen die speciaal...
Primair onderwijs
Kritiek op wachtlijsten speciaal onderwijs - 1 september 2006
In het manifest Onderwijs als kinderrecht stelde de PvdA begin dit schooljaar - samen met elf maatschappelijke organisaties - dat minister Van der Hoeven ruim tweeduizend kinderen die speciaal...
Primair onderwijs
Steeds meer leerlingen naar speciaal onderwijs - 22 april 2006
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft onlangs het rapport Jeugd met beperkingen. Rapportage...
Primair onderwijs
Meld- en Adviespunt Indicatiestelling LGF - 20 april 2006
Ouders, die voor hun kind een plek in het speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering (Rugzak)...
Primair onderwijs
Lumpsum en speciaal (basis)onderwijs - 1 december 2005
Steeds vaker worden AVS adviseurs via de Helpdesk en tijdens de Veldbenadering lumpsum geconfronteerd met specifieke knelpunten rond de invoering van lumpsum in het speciaal onderwijs, het speciaal...
Primair onderwijs
Onderwijsaanbod aan zorgleerlingen flexibeler en eenvoudiger - 24 oktober 2005
Speciale scholen krijgen drastisch minder regels. Daarnaast wordt het huidige systeem eenvoudiger en flexibeler. Scholen...
Primair onderwijs
Managementondersteuning sbo: inspireren en investeren - 25 augustus 2005
  De diepte-interviews die WSNS+ samen met de AVS en een aantal opleidingsinstellingen heeft gehouden met schoolleiders van sbo-scholen, hebben veel duidelijkheid gegeven in vragen en wensen...
Primair onderwijs
Inspiratie door succesvolle sbo-scholen - 25 augustus 2005
De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal praktijkvoorbeelden van succesvolle sbo-scholen op het internet gezet. Het zijn herkenbare schoolportretten die daardoor collega-sbo-scholen kunnen...
Primair onderwijs
Een flexibel en eenvoudig onderwijsaanbod voor zorgleerling - 18 augustus 2005
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...
Primair onderwijs
Formatiegarantie - Lust of last? - 17 augustus 2005
Bij veel wettelijke regelingen wordt makkelijk een formatiegarantie...
Primair onderwijs
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften - 17 augustus 2005
Vele onderzoeken en evaluaties brengen knelpunten en tekortkomingen in de beleidstrajecten rondom...
Primair onderwijs
Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder - 17 augustus 2005
De Vuurvlinder heeft de oprechte intentie in positieve zin een beleid te...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Speciaal onderwijs - Documenten

Er zijn 6 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Speciaal onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Speciaal onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Speciaal onderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Speciaal onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen