Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Speciaal onderwijs

Dossier Speciaal onderwijs - Artikelen

Er zijn 123 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Voorlopige bekostigingscijfers onder andere nadelig voor sbo-rugzak - 22 april 2010
De voorlopige bekostigingscijfers zijn bekend. Daarin wordt onder andere bevestigd dat de bekostiging voor bestuur en management komt te vervallen en dat de rugzak in het speciaal basisonderwijs (sbo...
Primair onderwijs
Bso niet verplicht voor speciaal basisonderwijs - 8 april 2010
Minister Rouvoet geeft in zijn antwoorden op vragen van de VVD-kamerleden Dezentjé Hamming en Miltenburg aan dat het...
Primair onderwijs
Speciaal onderwijs vertegenwoordigd in PO-Raad - 25 maart 2010
Overeenstemming op hoofdlijnen over opnemen WEC-raad in PO-raadDe WEC-Raad en de PO-Raad hebben op...
Primair onderwijs
Reguliere en sbo-rugzak even zwaar maken stuit op protest - 25 maart 2010
‘Bezuinigen op sbo + leerling is geen passend onderwijs naar de regels van de kunst’In het speciaal basisonderwijs (sbo) zitten zo’n 3.500 leerlingen met een ‘rugzak’....
Primair onderwijs
Wachtlijst speciaal basisonderwijs iets langer - 18 februari 2010
inspectie van het onderwijsDe onderwijsinspectie heeft de wachtlijsten voor het speciaal basisonderwijs (sbo) onderzocht en de bevindingen afgelopen januari gepubliceerd. Het betreft twee...
Primair onderwijs
‘Baangarantie voor vso-leerling’ - 18 februari 2010
Wetsvoorstel ‘werkscholen’ in de maakStaatssecretaris Dijksma wil dat het voortgezet speciaal onderwijs (vso) jongeren direct aan een baan helpt. Ze komt daarom nog dit najaar met een wetsvoorstel...
Primair onderwijs
Cohortonderzoek ook in speciaal (basis) onderwijs mogelijk - 4 februari 2010
Na aanpassingen aan bestaande toetsen zijn er voldoende mogelijkheden voor cohortonderzoek in het...
Primair onderwijs
Helft minder zeer zwakke scholen in speciaal onderwijs - 4 februari 2010
Het aantal zeer zwakke scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is met bijna de helft afgenomen.Op 1...
Primair onderwijs
Groeitelling (V)SO 16 januari - 15 december 2009
Indien sprake is van voldoende groei van het aantal leerlingen tussen de teldatum 1 oktober 2009 en 16 januari 2010 bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan een beroep gedaan worden op...
Primair onderwijs
Nieuwe koers passend onderwijs = nieuwe koers speciaal onderwijs? - 26 november 2009
De onlangs verschenen beleidsbrief over Passend onderwijs kreeg de treffende titel `Een nieuwe koers´ mee. Daarin...
Primair onderwijs
Klein deel sbo-leerlingen behaalt gewenste rekenniveau - 15 oktober 2009
Leerlingen aan het eind van het speciaal basisonderwijs (sbo) zijn nog zeer zwak in diverse rekenvaardigheden. Slechts...
Primair onderwijs
Speciaal onderwijs heeft nu ook kerndoelen - 20 augustus 2009
Vanaf 1 augustus 2009 gelden ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs richtlijnen voor wat ze aan...
Primair onderwijs
Speciaal onderwijs: Digitale leerarrangementen in het speciaal basisonderwijs - 25 juni 2009
aIn het digitale onderwijsaanbod doen zich veel nieuwe ontwikkelingen en kansen voor. Kansen om...
Primair onderwijs
Tien jaar speciaal basisonderwijs - 11 juni 2009
Het speciaal basisonderwijs (sbo) bestaat tien jaar. Sbo-scholen hebben zich in die tijd ontwikkeld tot...
Primair onderwijs
Speciaal onderwijs: opp: ontwikkelingsperspectief in beeld? - 28 mei 2009
Zoals iedere school heeft ook een school voor speciaal basisonderwijs de verplichting om het beste uit iedere leerling te halen. Toch blijkt dat de leerling in het speciaal basisonderwijs op het...
Primair onderwijs
Kwaliteit speciaal basisonderwijs sterk verbeterd - 27 mei 2009
Onderwijsverslag 2007/2008 nader onder de loepDe meeste Nederlandse scholen bieden over het algemeen...
Primair onderwijs
Natuurlijk welkom op school - 23 april 2009
a Schoolkeuze is voor ouders een belangrijk onderwerp. Daar waar het om de basisschool gaat...
Primair onderwijs
Kwetsbare leerling gedupeerd door bezuinigingen in AWBZ - 5 maart 2009
In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden de komende jaren bezuinigingen doorgevoerd. In het speciaal...
Primair onderwijs
Slimmer werken zorgt voor tevreden leerkrachten - 26 november 2008
SBO onderzoekt innovatie van werk- en leerprocessen Een slimmere manier van werken verhoogt het...
Primair onderwijs
Speciaal onderwijs - Groei speciaal onderwijs verklaard en genuanceerd - 1 september 2008
Speciaal (basis)onderwijsBegin juli werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de 2e...
Primair onderwijs
Zeker kwart s(b)o-directeuren ziet zelf regelen bso-aansluiting niet zitten - 26 juni 2008
Respectievelijk 31 en 24 procent van de s(b)o-schoolleiders vindt dat de eventuele wettelijke verplichting voor het regelen van bso-aansluiting bij de opvangorganisatie of gemeente moet liggen. In...
Primair onderwijs
Monitor Passend Onderwijs - 28 januari 2008


Primair onderwijs
Ontwikkeling van Passend Onderwijs kan door - 2 januari 2008
In een debat van 3 ½ uur heeft staatssecretaris Dijksma de kamercommissie achter haar invoeringsplan...
Primair onderwijs
WEC-Raad maakt Kwaliteitsagenda Speciaal onderwijs - 12 december 2007
De WEC-Raad heeft eind november een ‘Kwaliteitsagenda Speciaal Onderwijs 2007-2011’ aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW toegestuurd: een specifiek meerjarig plan van aanpak voor de...
Primair onderwijs
Speciaal (basis)onderwijs: Ondernemen is een droom - 9 oktober 2007
  De ontwikkeling van orthopedagogisch-didactisch centrum De Wenteltrap Dat er in het voortgezet onderwijs al meerdere expertisecentra zijn ontwikkeld onder de naam orthopedagogisch-...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Speciaal onderwijs - Documenten

Er zijn 6 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Speciaal onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Speciaal onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Speciaal onderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Speciaal onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen