Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Speciaal onderwijs

Dossier Speciaal onderwijs - Artikelen

Er zijn 123 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel kwaliteit speciaal basisonderwijs - 4 april 2012
Het wetsvoorstel Kwaliteit speciaal basisonderwijs van minister Van Bijsterveldt, dat meer kansen creëert voor leerlingen uit het speciaal onderwijs om door te stromen naar een reguliere school...
Primair onderwijs
Speciaal (basis-)onderwijs - blogboek: ouders beheren communicatie rond zorgleerling - 16 februari 2012
Als veel ouders en kinderen niet in de directe omgeving van de school wonen, zoals dat in het speciaal (basis)onderwijs meer regel dan uitzondering is, vraagt de com municatie tussen school, ouders...
Primair onderwijs
Speciaal (basis-)onderwijs - speciaal basisonderwijs dóet ertoe! - 19 januari 2012
De grote belangstelling voor heteerste lustrumcongres van hetSBOwerkverband eind november2011 maakt duidelijk dat het speciaalbasisonderwijs – ons land telt op ditmoment ruim 300 sbo-scholen – er...
Primair onderwijs
Aantal leerlingen op speciale scholen groeit aanhoudend - 19 januari 2012
In het schooljaar 2010/2011 zaten er bijna 69 duizend leerlingen op speciale scholen. In het schooljaar 2003/2004 waren dat er nog 54 duizend. De groei van het aantal leerlingen op speciale scholen...
Primair onderwijs
Gezocht: goede voorbeelden in het speciaal basisonderwijs!! - 6 september 2011
Op 25 november 2011 viert het SBO Werkverband haar eerste lustrum! In vijf jaar tijd is de vereniging als belangenbehartiger van het speciale basisonderwijs uitgegroeid tot een volwaardige speler in...
Primair onderwijs
Speciaal (basis)onderwijs - De inspectie legt de lat hoog voor sbo - 23 juni 2011
De eisen die de inspectie in het laatste Onderwijsverslag aan het speciaal basisonderwijs stelt, zijn aangescherpt. Daardoor kunnen de onderzoeken van de afgelopen jaren niet goed met elkaar worden...
Primair onderwijs
Nieuw waarderingskader voor speciaal onderwijs - 21 april 2011
De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan een nieuw waarderingskader voor het speciaal onderwijs. De inspectie wil op een aantal punten belangrijke wijzigingen doorvoeren. Een fors in het...
Primair onderwijs
Instroom opleiding speciaal onderwijs loopt terug - 7 april 2011
In 2009 studeerden 10 procent minder personen af aan de pabo dan in 2008. Dit meldt het Sectorbestuur...
Primair onderwijs
Aanvraag ontheffing (voortgezet) speciaal onderwijs niet altijd nodig - 7 april 2011
Het is niet langer in alle gevallen noodzakelijk dat (v)so-scholen bij de inspectie een ontheffing aanvragen om af te mogen wijken van regelgeving uit de Wet op de expertisecentra (WEC).Dankzij een...
Primair onderwijs
Limburgse sbo-scholen maken werk van bestaansrecht - 24 maart 2011
Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), lijken door de ontwikkelingen binnen  Passend...
Primair onderwijs
‘Tijdige herkenning taalstoornis leidt tot minder kinderen in speciaal onderwijs’ - 24 maart 2011
Een tijdige signalering en behandeling van een taalstoornis via systematische screenings op het consultatiebureau kan leiden tot een daling van 30 procent in het aantal kinderen op het speciaal...
Primair onderwijs
Speciaal (basis)onderwijs: OPP werkt ook in regulier onderwijs - 17 februari 2011
Van reactief naar proactief, van kindvolgend naar eisend en plannend. Het ontwikkelingsperspectief (OPP...
Primair onderwijs
Speciaal (basis)onderwijs - Het paard en de wagen - 20 januari 2011
Bij de aanbieding en de behandeling van de onderwijsbegroting is er begrijpelijk nogal wat onrust ontstaan, met name...
Primair onderwijs
Gevolgen wetsvoorstel Kwaliteit speciaal onderwijs - 16 december 2010
In het wetsvoorstel Kwaliteit (v)so, dat volgens de laatste berichten van het ministerie van OCW vanaf...
Primair onderwijs
Kamervragen over volle scholen - 4 november 2010
Speciaal onderwijs in drenthe puilt uitDe SP heeft onlangs Kamervragen gesteld over de overvolle scholen...
Primair onderwijs
SBO De Bolster zweert bij unit-onderwijs - 7 oktober 2010
‘We worden er leukere leerkrachten van’Dankzij unit-onderwijs kunnen medewerkers van SBO De Bolster in Wijchen hun talenten gerichter inzetten. Dat vergroot hun professionaliteit en werkplezier. Ook...
Primair onderwijs
Speciaal (basis)onderwijs - optimaal speciaal - 7 oktober 2010
Zo’n drie jaar geleden startte basisschool Cunera in Castricum met het project ‘Optimaal speciaal’. Toen voor de vierde keer aan een leerling een rugzak werd toegekend voor Autisme...
Primair onderwijs
Onderwijs volgen waar leerling staat ingeschreven - 16 juli 2010
Naar aanleiding van Kamervragen is bevestigd, dat leerlingen alleen onderwijs kunnen volgen waar zij staan ingeschreven. Aanleiding voor de vraagstelling was dat een lichamelijk gehandicapte...
Primair onderwijs
Nieuwe website over sbo - 7 juli 2010
De nieuwe website www.speciaalbasisonderwijs.nl laat aan de hand van thema´s en best practices zien...
Primair onderwijs
Speciaal (basis)onderwijs - Opbrengsten meten in speciaal basisonderwijs leidt tot discussie - 24 juni 2010
De onderwijsinspectie heeft onlangs in haar Onderwijsverslag geconstateerd dat het aantal zeer zwakke scholen voor speciaal basisonderwijs fors is afgenomen. Tegelijkertijd merkt de inspectie op dat...
Primair onderwijs
OCW: ‘Bezuinigingen sbo zonder gedwongen ontslagen’ - 11 mei 2010
Maatregelen leerling-gebonden financieringHet ministerie van OCW wil de bezuinigingen in het sbo zonder...
Primair onderwijs
Maatregelen leerlinggebonden financiering (Brief van OC&W) - 28 april 2010
Hieronder vindt u een brief die OCW, na overleg met de bonden en de sectorraden, op 28 april 2010...
Primair onderwijs
Maatregelen leerlinggebonden financiering (Brief van OC&W) - 28 april 2010
Hieronder vindt u een brief die OCW, na overleg met de bonden en de sectorraden, op 28 april 2010 heeft gestuurd aan de besturen en medezeggenschapsraden, over de opvang van de gevolgen van de...
Primair onderwijs
Maatregelen leerlinggebonden financiering (Brief van OC&W) - 28 april 2010
Hieronder vindt u een brief die OCW, na overleg met de bonden en de sectorraden, op 28 april 2010 heeft gestuurd aan de besturen en medezeggenschapsraden, over de opvang van de gevolgen van de...
Voortgezet onderwijs
Speciaal basisonderwijs: Voorkomen is beter dan genezen - 22 april 2010
Recentelijk is een aantal scholen voor primair onderwijs (regulier en speciaal) in de omgeving van...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Speciaal onderwijs - Documenten

Er zijn 6 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Speciaal onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Speciaal onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Speciaal onderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Speciaal onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen