Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Schooltijden

Dossier Schooltijden - Artikelen

Er zijn 51 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Vakantieregeling 2012 – 2013 - 7 augustus 2012
Omdat de tijd te krap was om de Regeling Vakantiespreiding vanaf 1 augustus 2012 in werking te laten treden, heeft minister Van Bijsterveldt voor het schooljaar 2012/2013 een aparte circulaire laten...
Primair onderwijs
Wijziging WVO in verband met regelgeving onderwijstijd - 26 juli 2012
De wetswijziging op het gebied van onderwijstijd is een feit. Na uitvoerige discussies is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wetswijziging. In de praktijk houdt dit in, dat in een schooltijd...
Voortgezet onderwijs
Meer scholen nemen deel aan experiment flexibele onderwijstijd - 24 juli 2012
De beleidsregel ‘Experiment fl exibiliseren onderwijstijd’ is aangepast. Vanaf 1 augustus 2012 is het aantal experimenten uitgebreid.Zeven basisscholen zijn vanaf 1 augustus 2011 gestart...
Primair onderwijs
Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel onderwijstijd - 29 juni 2012
De Eerste Kamer is op 26 juni akkoord gegaan met het wetsvoorstel over onderwijstijd. Van de senatoren stemden er 35 voor en 33 tegen. Vorige week was de Eerste Kamer nog behoorlijk...
Voortgezet onderwijs
Zomervakantie 2013 vastgesteld - 15 mei 2012
Minister Van Bijsterveldt heeft de data voor de zomervakantie 2013 vastgesteld.De vakantie in het primair onderwijs is gepland op:• 29 juni t/m 11 augustus 2013 in regio zuid;• 6 juli t/m...
Primair onderwijs
Demonstratie scholieren tegen ophokuren en staking onderwijspersoneel - 21 december 2011
Op woensdag 21 december, vindt er een demonstratie van scholieren plaats tegen de ‘ophokuren’. En ABVAkabo FNV roept vandaag op tot een staking van onderwijspersoneel op 9 januari, de...
Voortgezet onderwijs
Proef flexibele onderwijstijd gestart - 8 september 2011
Dit schooljaar starten zeven basisscholen met het driejarige experiment ‘fl exibele onderwijstijd’ van het ministerie van OCW. Deze scholen krijgen de mogelijkheid om in overleg met...
Primair onderwijs
Van Bijsterveldt: ‘Lesgeven in zomervakantie moet kunnen’ - 21 april 2011
Volgend schooljaar mogen tien basisscholen starten met een experiment waarin zij hun lesuren fl exibeler kunnen...
Primair onderwijs
Scholieren worden nog steeds opgehokt - 11 februari 2011
Uit een gezamenlijke steekproef van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en website Scholieren.com blijkt dat middelbare scholieren dit jaar gemiddeld ruim twee volle lesweken opgehokt op...
Primair onderwijs
Scholieren worden nog steeds opgehokt - 11 februari 2011
Uit een gezamenlijke steekproef van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en website Scholieren.com blijkt dat middelbare scholieren dit jaar gemiddeld ruim twee volle lesweken opgehokt op...
Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel Onderwijstijd ingediend - 8 februari 2011
De ministerraad heeft het wetsvoorstel Onderwijstijd voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel staat, dat de leerlingen minimaal 1.000 klokuren per jaar les krijgen. Dat...
Primair onderwijs
Helft ouders: ‘Traditionele schooltijden mogen op de schop’ - 20 januari 2011
Volgens de helft van de ouders mag het traditionele schooltijdenmodel op de schop. Werk en carrière blijken voor ouders...
Primair onderwijs
Minister streeft naar meer vrijheid in verdelen lesuren - 2 december 2010
Pilots met flexibeler lestijdenEr starten volgend jaar pilots waarin basisscholen hun lesuren flexibeler...
Primair onderwijs
Gevolgen variatie in schooltijden nog nauwelijks onderzocht - 4 november 2010
Vooralsnog geen harde conclusies beschikbaarUit een internationale literatuurstudie van Its, naar de...
Primair onderwijs
Vakantieregeling 2011 – 2012 gepubliceerd - 15 juli 2010
De procedure wetswijziging onderwijstijd is nog niet afgerond. Deze wetswijziging beoogt een andere invulling aan de spreiding van de vakanties.Op dit moment is de regeling van 13 juli 2009 over de...
Primair onderwijs
Vakantieregeling 2011 – 2012 gepubliceerd - 15 juli 2010
De procedure wetswijziging onderwijstijd is nog niet afgerond. Deze wetswijziging beoogt een andere...
Primair onderwijs
Vakantieregeling 2011 – 2012 gepubliceerd - 15 juli 2010
De procedure wetswijziging onderwijstijd is nog niet afgerond. Deze wetswijziging beoogt een andere invulling aan de spreiding van de vakanties. Op dit moment is de regeling van 13 juli 2009 over de...
Voortgezet onderwijs
Achterstandskinderen extra veel naar school - 20 augustus 2009
Met ingang van dit schooljaar gaan op veel plaatsen in het land kinderen met een taal- of...
Primair onderwijs
Schooltijden - maanden later naar school - 17 augustus 2009
Als de groep voor de onderbouw te groot is, kun je de ouders van een 4-jarige verzoeken het kind een aantal maanden...
Primair onderwijs
Vakantiespreiding zomer 2011 bekend - 30 juli 2009
De periodes voor de zomervakantie van 2011 zijn vastgesteld. Voor 2011 geldt nog dezelfde regeling....
Primair onderwijs
Kabinetsreactie commissie onderwijstijd - 27 maart 2009
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een reactie op het advies ‘De waarde van een norm’ van de...
Voortgezet onderwijs
Inspectie beantwoordt vragen over wet Schooltijden - 26 juni 2007
Begin dit jaar heeft de AVS het meldpunt schooltijden@avs.nl ingericht waar schoolleiders terecht kunnen met vragen en opmerkingen over de nieuwe wet Schooltijden. Gevraagd werd naar de...
Primair onderwijs
Flexibilisering schooltijden in het primair onderwijs - 5 april 2007
De Tweede en de Eerste Kamer hebben ingestemd met voorstellen om...
Primair onderwijs
Rotterdamse kinderen zes uur per week langer naar school - 9 maart 2007
Langer naar school. Meer culturele, recreatieve en sportieve activiteiten. Grotere betrokkenheid van ouders. Meer gemengde kleuterklassen, schakelklassen en voorscholen. Het is een greep uit het...
Primair onderwijs
Meer mogelijkheden met de nieuwe Wet Schooltijden - 1 februari 2006
De AVS heeft veel reacties gekregen op het actueelbericht in Kader Primair 5 over de Wet Schooltijden. Leden vroegen zich af waarom de AVS blij is met een wet die de scholen de eerste jaren geld gaat...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Schooltijden - Documenten

Er zijn 17 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Schooltijden - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Schooltijden - Veelgestelde vragen

Er zijn 18 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Schooltijden - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Schooltijden - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen

Naar andere schooltijden, en dan?