Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Schoolontwikkeling

Dossier Schoolontwikkeling - Artikelen

Er zijn 34 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling - 7 april 2018
Het boek ‘Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling’ is bestemd voor hen die geïnteresseerd zijn in veranderingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer stemt voor decentralisatie kerndoelen Fries - 5 februari 2014
Om de Friese taal te bevorderen wil staatssecretaris Dekker (Onderwijs) de provincie Friesland voortaan zelf de kerndoelen voor het taalonderwijs laten vaststellen. De Kamer stemde begin februari in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Steeds meer Steve Jobs-scholen - 4 februari 2014
De belangstelling voor Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT) groeit. In januari hebben zich weer scholen aangesloten, onder andere in Maastricht en Almere.  Begin volgend schooljaar zijn er...
Primair onderwijs
Schoolboeken blijven gratis - 19 november 2013
Ouders met kinderen op de middelbare school hoeven ook in de toekomst niet te betalen voor de schoolboeken. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker ingestemd met intrekking van...
Voortgezet onderwijs
Nieuw onderwijsplatform voor vinden en delen van leermiddelen - 22 oktober 2013
Het Leermiddelenplein van SLO en het Wikiwijs-platform van Kennisnet en de Open Universiteit hebben de krachten gebundeld. Vanaf heden gaan beide websites samen verder onder de naam...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overijssel en Drenthe hebben meeste directeuren - 22 oktober 2013
Basisscholen in Overijssel en Drenthe hebben relatief gezien de meeste directeuren van het hele land. In de provincie Overijssel zit 9,5 procent van al het personeel op de scholen in de directie; in...
Primair onderwijs
Scholen innovatief door flexibele onderwijstijden - 22 oktober 2013
De basisscholen die experimenteren met flexibele onderwijstijden zijn elk op hun eigen manier vernieuwend bezig. Wel vraagt het van de scholen extra inzet in financieel en organisatorisch opzicht....
Primair onderwijs
Grootte school weinig effect op leerprestaties - 22 oktober 2013
De grootte van scholen heeft nauwelijks effect op de leerprestaties van leerlingen. Ook de invloed op bijvoorbeeld de sociale cohesie op school, betrokkenheid van leerlingen en leraren en...
Primair onderwijs
Ouders geven eigen kind les op Brabantse school - 7 oktober 2013
Basisschool De Bolster wordt per november van dit jaar een Partnerschool.  Ouders krijgen dan de mogelijkheid om hun kind tijdens schooltijd te helpen met het schoolwerk, onder leiding van een...
Primair onderwijs
Crèchekinderen kunnen communicatieniveau beter aanpassen - 24 september 2013
Kinderen die regelmatig naar een kinderdagverblijf gaan, zijn beter in het aanpassen van hun communicatie aan het niveau van hun gesprekspartner dan kinderen die minder vaak gaan. Dit blijkt uit een...
Primair onderwijs
Ouders meer zeggenschap bij stichten scholen - 18 juli 2013
Ouders en schoolbesturen krijgen meer vrijheid om een school te stichten, waarbij de godsdienstige of levensbeschouwende richting geen rol meer speelt. Ook krijgen ouders meer zeggenschap om de...
Primair onderwijs
'De Vreedzame School werkt' - 25 juni 2013
De Vreedzame School is een theoretisch goed onderbouwd en werkzaam programma om van de basisschool een democratische gemeenschap te maken en de persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlingen...
Primair onderwijs
Extra geld voor cultuureducatie toegekend - 12 maart 2013
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft eind februari de beschikkingen van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit verstuurd naar de aanvragers in 35 grote steden en de provincies. Op een...
Primair onderwijs
Eerste Steve Jobsschool komend schooljaar van start - 25 februari 2013
Het bestuur van de Stichting Steve Jobsschool streeft er naar om per 1 augustus 2013 van start te gaan met de eerste zogenaamde ‘iPadschool’. Het idee achter de Steve Jobsschool is dat...
Primair onderwijs
Leerlingenaantallen vrije scholen stijgen - 5 februari 2013
Het leerlingenaantal van vrije scholen zit in de lift, meldt de Vereniging van vrije scholen op basis van onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers. Het onderzoek spitst zich toe op de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolmodel Steve JobsSchool beschikbaar - 11 december 2012
Onlangs heeft Maurice de Hond namens het initiatief ‘Onderwijs voor een nieuwe tijd’ (o4nt) het eerste exemplaar van het uitgewerkte schoolmodel van de Steve JobsSchool overhandigd aan...
Primair onderwijs
Nieuw onderzoek naar excellentie op scholen - 16 oktober 2012
Meer wetenschappelijke inzichten over de rol van excellentie op scholen, dat is de centrale gedachte achter het onderzoeksprogramma ‘Excellentie in het onderwijs’. In totaal gaan acht...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kohnstamm-onderzoek: ’Contact tussen basisschool en bso kan beter’ - 16 oktober 2012
Uit onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang (bso) door het Kohnstamm Instituut blijkt dat de bso’s in Nederland gemiddeld goed scoren, maar dat er op het gebied...
Primair onderwijs
Bestuursakkoord VO-raad en de minister van OCW - 6 januari 2012
De VO-raad en de minister van OCW hebben op 14 december jl. een bestuursconvenant gesloten. In het convenant zijn prestatiedoelen van scholen vastgelegd voor 2015 en de middelen die OCW beschikbaar...
Voortgezet onderwijs
World Education Forum gaat druk uitoefenen op overheden - 7 november 2011
Het VN-millenniumdoel om alle kinderen in 2015 tenminste naar de basisschool te laten gaan, zal niet gehaald worden. Daarom is het de hoogste tijd dat onderwijsgevenden zelf het heft in handen nemen...
Primair onderwijs
Onderwijsraad geeft als advies: elke leraar een master - 3 maart 2011
De Onderwijsraad heeft advies “Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs” uitgebracht. Daarin wordt aangegeven, dat het nodig is om het opleidingsniveau van leraren te verhogen:...
Primair onderwijs
Project “Eerst de klas” wordt voortgezet - 3 maart 2011
Het in 2009 opgestarte project “Eerst de klas” krijgt een vervolg. Staatssecretaris Zijlstra heeft voor 2011 een bedrag van € 1,2 miljoen uitgetrokken.Tijdens het intensieve programma “Eerst de Klas...
Primair onderwijs
Onderwijsraad geeft als advies: elke leraar een master - 3 maart 2011
De Onderwijsraad heeft advies “Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs” uitgebracht. Daarin wordt aangegeven, dat het nodig is om het opleidingsniveau van leraren te...
Voortgezet onderwijs
Project Eerst de klas wordt voortgezet - 3 maart 2011
Het in 2009 opgestarte project “Eerst de klas” krijgt een vervolg. Staatssecretaris Zijlstra heeft voor 2011 een bedrag van € 1,2 miljoen uitgetrokken. Tijdens het intensieve...
Voortgezet onderwijs
Betere doorstroommogelijkheden voor leerlingen VO - 16 april 2010
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW ingestemd met betere doorstroommogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Schoolontwikkeling - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
5-gelijkedagenmonitor 2de meting 2012-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden, Schoolontwikkeling
22 oktober 2013
brief schooltijden experiment.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden, Schoolontwikkeling
22 oktober 2013
monitor-experiment-flexibilisering-onderwijstijd.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schooltijden, Schoolontwikkeling
22 oktober 2013
Staatscourant 215. Regeling prestatiebox.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Schoolontwikkeling
6 januari 2012

Dossier Schoolontwikkeling - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Schoolontwikkeling - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Schoolontwikkeling - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid om de besmetting met het coronavirus in te perken heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor onze leergangen. De AVS Academie volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en voert overleg met het ministerie, het RIVM en de GGD over passende maatregelen. 

Per week wordt beoordeeld of opleidings- en leergangdagen kunnen doorgaan, op afstand gegeven kunnen worden of worden verschoven. Je ontvangt hierover per mail informatie.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Schoolontwikkeling - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen