Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » School en omgeving

Dossier School en omgeving - Artikelen

Er zijn 176 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Aantal meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik neemt toe - 7 april 2016
In het schooljaar 2014/2015 is het aantal meldingen rond seksuele intimidatie en seksueel misbruik, na een eerdere daling, weer toegenomen. Ook steeg het aantal meldingen over discriminatie en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
‘Jonge leraar niet goed toegerust tegen agressie ouder’ - 30 maart 2015
Twee geweldsincidenten van ouders tegen leraren in maart doen de alarmbellen van media, politiek en maatschappij rinkelen. “Het is absoluut een toenemend probleem aan het worden”, zegt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school - 6 februari 2015
  Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen bij het werken aan een gezonde school. Van 12 februari tot en met 16 maart kunnen scholen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Centrale contactpersoon overbrugt - 6 februari 2015
Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet stimuleert de overheid de verbinding tussen beide sectoren. De Onderwijsraad spreekt van ‘een duwtje in de goede richting’....
Primair onderwijs
Houding jongeren over homoseksualiteit positiever - 29 januari 2015
  Het percentage scholieren (11-16 jaar) dat negatief is over homo- en biseksualiteit is gedaald. Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren ervaren op veel terreinen wel fors meer...
Voortgezet onderwijs
Veiligheidsmonitor: alertheid geboden voor veiligheid op school - 15 januari 2015
Het overgrote deel van de leerlingen en docenten voelt zich veilig op en rond de school. Op het voortgezet onderwijs gaat het om 89 procent van het onderwijspersoneel  en 94 procent van de...
Voortgezet onderwijs
Brochure om geweldsbeelden in de klas te bespreken - 14 januari 2015
Kennisnet wijst in het licht van de terreuraanslag in Parijs op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo op de brochure Kinderen en oorlog in de sociale media. Ook kinderen zien de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Groeiend aantal scholen heeft structureel aandacht voor gezondheid - 9 januari 2015
Steeds meer scholen werken structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering. Samen met het RIVM Centrum Gezond Leven bereikt de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL)...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolpleinprogramma verdubbelt percentage leerlingen dat voldoende beweegt - 31 december 2014
Kinderen bewegen meer als er genoeg ruimte is om te spelen tijdens het speelkwartier. Besteed tijdens gymlessen aandacht aan spelletjes en sporten die leerlingen op het schoolplein kunnen doen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
’School medeverantwoordelijk voor aanleren gezond gedrag’ - 29 december 2014
Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd willen dat er meer aandacht komt voor het aanleren van gezond gedrag op school. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Hartstichting heeft laten uitvoeren...
Primair onderwijs
​Schoolgaand kind soms pester, slachtoffer en verdediger tegelijk - 29 december 2014
Basisschoolleerlingen zijn soms pester, pestslachtoffer en 'verdediger' tegelijk. Dat kinderen soms meerdere rollen tegelijk innemen, komt doordat zij vaak bij verschillende relaties zijn...
Primair onderwijs
Kinderen willen veilig (leren) internetten - 12 december 2014
Veilig internet, bescherming tegen schadelijk materiaal en goed geregelde privacy. Dat vinden kinderen het meest belangrijk wanneer het gaat om hun online activiteiten. Dat blijkt uit onderzoek van...
Primair onderwijs
Kleine Scholen Coöperatie kan dorpsscholen niet behoeden voor sluiting - 29 november 2014
Wettelijk is het niet toegestaan dat ouderverenigingen of dorpsgemeenschappen het schoolbestuur overnemen bij dreigende sluiting van een school. Dat concludeert het Nederlands Centrum voor...
Primair onderwijs
Reddingsbrigade en KNZB: schoolzwemmen moet terug - 24 september 2014
Tenminste 94 procent van de kinderen haalt het A-diploma. Minister Schippers van Volksgezondheid vindt dat zij daarmee voldoende zwemvaardig zouden zijn. De Reddingsbrigade en de Koninklijke...
Primair onderwijs
Gezond gedrag scholieren neemt toe - 24 september 2014
De afgelopen twaalf jaar is het middelengebruik van jongeren (roken, drinken, blowen) aanzienlijk afgenomen. Ouders zijn van groot belang bij de afname van middelengebruik onder jongeren. Sinds 2001...
Voortgezet onderwijs
​Onderwijsraad: ‘Geen verplichte antipestprogramma’s’ - 19 september 2014
De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Dekker het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school te heroverwegen. Scholen zijn nu al wettelijk verplicht te zorgen voor een veilig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
RIVM beoordeelt lespakket ‘Lang Leve de Liefde’ als beste - 11 september 2014
Het RIVM heeft  ‘Lang Leve de Liefde’, een lespakket over relaties en seksualiteit, erkend als effectief. Dit is het enige programma in Nederland over seksuele voorlichting dat zo...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijna 3 procent kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis - 10 september 2014
Autisme of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden dan ook vier keer...
Primair onderwijs
Veiligheidsdag creëert groter verantwoordelijkheidsgevoel - 4 september 2014
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Hoe breng je beleid voor (...
Primair onderwijs
Pestgedrag verklaard - 4 september 2014
De politiek in Nederland is in mijn ogen buitengewoon sterk in het roepen om generieke oplossingen voor extremen – ‘dit mag nooit meer gebeuren’ – en in het...
Primair onderwijs
‘Ik vind het juist goed dat goed dat hetero's de kar trekken' - 4 september 2014
Een sociaal veilig klimaat is nodig om goed te kunnen leren. Dat geldt voor alle leerlingen. Maar het geldt nog meer voor leerlingen die door hun seksuele voorkeur of genderidentiteit afwijken van de...
Primair onderwijs
‘Luister naar je niet-pluisgevoel’ - 4 september 2014
Het is lastig om zicht te houden op de online veiligheid van leerlingen. Sommige scholen nemen geen verantwoordelijkheid voor digitaal pesten, en duiken ervoor weg. Niet nodig, vinden experts en...
Primair onderwijs
Pesten aanpakken: ja. Maar alleen op de voorgeschreven manier? - 4 september 2014
Het pestprobleem moet grondig worden aangepakt en het is goed dat de vele antipestaanpakken kritisch worden beoordeeld: daar is iedereen het over eens. Maar moet je scholen...
Primair onderwijs
Cartoon september 2014 - 4 september 2014
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
’CO2-metingen op scholen hard nodig’ - 1 september 2014
UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept op om zo snel mogelijk grootschalig CO2-metingen te laten uitvoeren op scholen om de kwaliteit van het binnenmilieu te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier School en omgeving - Documenten

Er zijn 17 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Ondersteuningsbeleid 2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Gezonde School, School en omgeving
6 februari 2015
Wetsvoorstel-leerlingvolgsysteem-advies-RvS.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): School en omgeving
5 augustus 2013
Wetsvoorstel-leerlingvolgsysteem-KB.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): School en omgeving
5 augustus 2013
Wetsvoorstel-leerlingvolgsysteem-toelichting.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): School en omgeving
5 augustus 2013
intrekking wetswijziging registratie incidenten.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs en leerlingzorg, School en omgeving
24 juli 2013
vakantieregeling 2013 - 2016.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): School en omgeving
14 januari 2013
vakantieregeling 2013 - 2016.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): School en omgeving
8 januari 2013
monitor-ouderbetrokkenheid-in-het-po-vo-en-mbo-meting-2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Ouders, School en omgeving
6 november 2012
Advies Onderwijsraad Cultuureducatie
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): School en omgeving
29 juni 2012
Staatsblad 656. Afschaffing verblijfsduur.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Leerplicht, School en omgeving
5 januari 2012
Uitspraak hoofddoekjes.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): School en omgeving
12 september 2011
examenreglementvo 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): School en omgeving
8 augustus 2011
Examenrooster 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): School en omgeving
8 augustus 2011
Elke dag frisse lucht.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Huisvesting, School en omgeving
25 mei 2010

Dossier School en omgeving - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier School en omgeving - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier School en omgeving - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier School en omgeving - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen