Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 380 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Inspectie gaat strenger toezien op naleving zorgplicht - 18 oktober 2019
Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek of voorbereiding daarop. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. Zij gaat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ook hoogbegaafde kinderen willen deel zijn van een groep - 1 september 2019
Veel scholen ontbreekt het aan kennis en ervaring om hoogbegaafdheid te signaleren bij leerlingen en ze vervolgens goed te begeleiden. Grote valkuil: denken dat zij vanzelf leren. “Wees vooral...
Primair onderwijs
Weg met de schotten tussen onderwijs en zorg - 1 september 2019
Sbo De Watertuin, Almere   De jeugdhulpmedewerker is voor leerlingen gewoon juf Sandra   In Almere werken jeugdhulp en onderwijs intensief samen. Sbo-school De...
Primair onderwijs
‘Breng de juiste expertise dicht bij het kind’ - 1 september 2019
Het aantal thuiszitters blijft stijgen. Verbreding van schoolteams, vroegere signalering, maatwerk per leerling en financiële ontschotting moeten het tij alsnog keren. “We stellen nog...
Primair onderwijs
Passend onderwijs verdient beter verwachtingsmanagement - 1 september 2019
Passend onderwijs is niet mislukt, teleurstellingen zijn te wijten aan onrealistische doelen en slecht verwachtingsmanagement van     overheid en politiek. Dat betoogt Eppo...
Primair onderwijs
Kamer wil landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie - 8 juli 2019
In het algemeen overleg van 26 juni werd al duidelijk dat de politiek fors wil ingrijpen in Passend onderwijs. In de nacht van 4 juli is een aantal moties aangenomen, onder andere over de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Enquête AOb: ‘Passend onderwijs schiet tekort’ - 20 juni 2019
Vijf jaar na de invoering van Passend onderwijs hebben leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren in het reguliere primair en voortgezet onderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer pleit voor minder administratieve rompslomp bij Passend onderwijs - 6 maart 2019
De Tweede Kamer vindt dat het minder ingewikkeld moet worden om onderwijs en zorg te regelen voor kinderen van wie duidelijk is dat zij ernstige beperkingen hebben op fysiek en mentaal gebied. Voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tussenstand Passend onderwijs - 6 februari 2019
In regiogesprekken over Passend onderwijs en via een vertelpunt haalt minister Arie Slob van onderwijs ervaringen met Passend onderwijs op van scholen, ouders en leerlingen. Dit schrijft de minister...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Ruim 3000 ervaringen op online vertelpunt Passend onderwijs - 24 januari 2019
Er zijn tot nu toe 3100 ervaringen binnengekomen op het online vertelpunt Passend onderwijs: 200 van leerlingen, 1650 van ouders, 700 van leerkrachten en 550 van andere professionals in en rondom de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aantal kinderen naar speciaal onderwijs weer toegenomen - 8 januari 2019
Speciale basisscholen hebben er het afgelopen jaar ruim tweeduizend leerlingen bijgekregen. Dit meldt het AD. Dit staat haaks op de Wet passend onderwijs, die bedoeld is om juist meer zorgleerlingen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Leerlingen die later instromen in sbo krijgen hogere adviezen - 5 november 2018
Vanaf 2015 stromen leerlingen steeds later in het sbo in. Dit is niet nadelig. Latere instromers krijgen hogere adviezen dan vroege instromers. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Kenmerken van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aansluiting onderwijs en jeugdhulp goed op weg - 5 november 2018
Landelijk gezien is er veel gebeurd op de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. De betrokken partijen proberen samenwerking tot stand te brengen en op veel plekken in het land zijn pilots...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
91 procent leerkrachten te weinig tijd voor extra ondersteuning in de klas - 1 november 2018
Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Maar liefst 91 procent zegt te weinig tijd te hebben voor deze extra ondersteuning (in 2015...
Primair onderwijs
Na plusklas nu ook praktijkklas - 27 oktober 2018
Deze maand in Zo kan het ook!: Leraar Harry Bouwman richtte dit schooljaar op De Ark in Oldemarkt in Noordwest-Overijssel een praktijkklas op, waarin een groepje geselecteerde leerlingen bij een...
Primair onderwijs
Passend onderwijs zware belasting voor schooldirecteur - 29 augustus 2018
Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Informatie Passend onderwijs naar rijksoverheid.nl - 13 juli 2018
De informatie over Passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, verhuist vanaf 1 augustus naar rijksoverheid.nl. Wie naar www.passendonderwijs.nl surft, wordt automatisch...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob wil eigenaarschap Passend onderwijs meer bij scholen en leraren neerleggen - 26 juni 2018
Bij Passend onderwijs moet het kind voorop staan, niet het systeem. Daarvoor zijn verbeteringen in de systematiek van Passend onderwijs nodig. Allereerst moeten het eigenaarschap en de inspraak veel...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Programma ‘Onbeperkt meedoen’ zwengelt dialoog aan over inclusiever onderwijs - 14 juni 2018
Het kabinet wil dat mensen met een beperking op alle niveaus betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken, waaronder het onderwijs. Dat staat in het programma...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Thuiszitter neemt regie via robot - 14 juni 2018
Onderwijs op afstand als oplossing voor leerlingen die (nog) niet in de klas aanwezig kunnen zijn. Samenwerkingsverband RSV Breda en omstreken zet daarvoor sinds vorig jaar het robotje Avatar in. Met...
Primair onderwijs
Onderwijsraad pleit voor meer ondersteuning voor ‘complexere’ leerlingen - 29 mei 2018
Voor specifieke categorieën leerlingen is het ondersteuningsaanbod nog steeds onvoldoende. Vooral voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften wordt passend aanbod beperkt ontwikkeld....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
’Kinderen met gedragsproblemen presteren beter in speciaal dan regulier onderwijs’ - 18 mei 2018
Exclusief onderwijs leidt tot betere prestaties bij leerlingen, concludeert Inge Zweers van de Universiteit Utrecht in haar onderzoek. Ze volgde voor haar proefschrift inclusieve en exclusieve...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen en gemeente bundelen krachten voor onderwijs aan hoogbegaafden - 7 april 2018
Kinderen die bovengemiddeld presteren op één of meer vakgebieden – of die dit in potentie zouden kunnen maar nog niet laten zien – hebben een specifieke onderwijsbehoefte....
Primair onderwijs
1 t/m 8 juni: Landelijke actieweek thuiszitters - 23 maart 2018
Een belangrijk doel van Passend onderwijs is het thuiszitten van leerlingen terug te dringen. Met de juiste hulp op het juiste moment moet ieder kind een schoolloopbaan krijgen die bij hem of haar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voortgangsrapportage Passend onderwijs pas in juni - 23 maart 2018
De voortgangsrapportage Passend onderwijs komt pas op zijn vroegst begin juni. Dat schrijft Onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De redenen zijn dat cijfers nog niet beschikbaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 67 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief OCW over nieuwe uitgangspunten
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Verantwoording
9 maart 2018
Meten wat passend is (pdf)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
8 september 2017
Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Privacy, Persoonsgegevens
5 oktober 2016
Stroomschema Zorg op school
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 januari 2016
Bekostigingsbesluit 2015-2016, met Regeling Bekostiging personeel PO (zie artikel 36, 37 en 38)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Bekostiging vluchtelingenonderwijs, Kamerbrief OCW 1-12-2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Ohba-regeling
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
COA, Een asielzoekerscentrum in de gemeente. Factsheet Vergoedingen en regelingen (juli 2014)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Onderwijs aan vreemdelingen, Kamerbrief OCW 26 oktober
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Zorgplicht bij aanmelding.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Zorgplicht, Passend onderwijs
12 november 2015
AVS Peiling Passend onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
3 september 2015
Brandrief
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 maart 2015
Brief-staatssecretaris-OCW-diabeteskind.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 augustus 2014
Brief-staatssecretaris-OCW-diabeteskind2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 augustus 2014
Reglement Participatiefonds 2014_2015.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
15 mei 2014

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs
​Waar moet ik aan denken bij de veranderingen in de wet Passend onderwijs en de rol van de MR?
Primair onderwijs
Wat betekent het aflopen van het tripartiete akkoord personele gevolgen invoering Passend onderwijs voor de (niet) gemaakte afspraken?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen