Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 385 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Hulp schoolbesturen en gemeenten bij invoering Passend onderwijs - 11 december 2012
Schoolbesturen en gemeenten krijgen concrete hulp bij de invoering van Passend onderwijs. Hiervoor hebben de PO-Raad, de VO-raad, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van VWS...
Primair onderwijs
Principeakkoord personele gevolgen Passend onderwijs - 27 november 2012
Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de sectororganisaties en vakbonden, waaronder de AVS, een landelijk conceptkader opgesteld voor de personele gevolgen van de invoering van de wet...
Voortgezet onderwijs
Principeakkoord personele gevolgen Passend onderwijs - 27 november 2012
Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de sectororganisaties en vakbonden, waaronder de AVS, een landelijk conceptkader opgesteld voor de personele gevolgen van de invoering van de wet...
Primair onderwijs
Sterkere inzet onderwijsconsulent bij oudercommunicatie rondom Passend onderwijs - 15 oktober 2012
Tijdens het debat over de wet Passend onderwijs in de Eerste Kamer heeft minister Van Bijsterveldt toegezegd dat zij extra middelen ter beschikking zal stellen voor een sterkere inzet van...
Voortgezet onderwijs
Sterkere inzet onderwijsconsulent bij oudercommunicatie rondom Passend onderwijs - 15 oktober 2012
Tijdens het debat over de wet Passend onderwijs in de Eerste Kamer heeft minister Van Bijsterveldt toegezegd dat zij extra middelen ter beschikking zal stellen voor een sterkere inzet van...
Primair onderwijs
Steunpunt voor medezeggenschap Passend onderwijs - 15 oktober 2012
Er wordt een steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs ingesteld dat de inrichting van de medezeggenschap in de samenwerkingsverbanden helpt ondersteunen. Dit blijkt uit Kamervragen van Jeroen...
Primair onderwijs
Passend onderwijs gaat definitief door - 15 oktober 2012
De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 oktober ook ingestemd met het wetsvoorstel Passend onderwijs. Dit betekent dat de zorgplicht voor scholen per 1 augustus 2014 ingaat. De Eerste Kamer heeft een aantal...
Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs gaat definitief door - 15 oktober 2012
De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 oktober - in navolging van de Tweede Kamer - ingestemd met het wetsvoorstel Passend onderwijs. Dit betekent dat de zorgplicht voor scholen per 1 augustus...
Primair onderwijs
Brief aan nieuwe minister - 4 oktober 2012
Het Reformatorisch Dagblad berichtte op 11 september over de open brief van de de AVS samen met de PO-Raad, CNV Onderwijs en FvOv waarin de organisaties onder andere de nieuwe minister van Onderwijs...
Primair onderwijs
In oktober nieuwe cijfers samenwerkingsverbanden bekend - 2 oktober 2012
De nieuwe kwantitatieve gegevens voor de samenwerkingsverbanden worden bekend na de behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs in de Eerste Kamer op 2 oktober aanstaande.De...
Primair onderwijs
In oktober nieuwe cijfers samenwerkingsverbanden bekend - 20 september 2012
De nieuwe kwantitatieve gegevens voor de samenwerkingsverbanden worden bekend na de behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs in de Eerste Kamer op 2 oktober. De samenwerkingsverbanden...
Voortgezet onderwijs
'Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders' - 6 september 2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen Passend onderwijs pas op 2 oktober - 4 september 2012
De behandeling van de wetsvoorstellen Passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs is verplaatst naar dinsdag 2 oktober 2012. De behandeling stond gepland op dinsdag 11 september,...
Voortgezet onderwijs
Kwartiermakersdag Passend onderwijs po en vo - 23 augustus 2012
De AVS organiseert op 21 september aanstaande een bijeenkomst om met de kwartiermakers van de (nieuwe) samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs op een interactieve manier...
Primair onderwijs
Leerling aan de Slag!® (MBO) - 10 juli 2012
Een aantal pilots heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een min of meer gestandaardiseerde aanpak. Min of meer, omdat onder andere duidelijk is geworden dat verschillende aanpakken (met behoud van...
Primair onderwijs
Kind op de Gang!® ((V)SO) - 10 juli 2012
Algemeen: de route naar een dekkend aanbod Passend onderwijs begint bij de professional in de klas. Leerkrachten die zelf invulling geven aan kwaliteit van onderwijs en zorgplicht. Met de AVS...
Primair onderwijs
Leerling bij de Les!® (vo) - 10 juli 2012
Passend onderwijs – van docent naar regio De praktijksimulatie ‘Leerling bij de Les!®’ helpt u uw eigen koers te bepalen en biedt: • Betrokkenheid en draagvlak vanuit...
Primair onderwijs
Kind op de Gang!® (po) - 10 juli 2012
Past Passend onderwijs bij u? De leerkracht in beeld bij de formulering van het schoolzorgprofiel. De praktijksimulatie ‘Kind op de Gang!®’ helpt u uw eigen koers te bepalen en...
Primair onderwijs
Strategische en beleidsmatige vraagstukken - 2 juli 2012
Het schoolondersteuningsplan (van school tot bestuur tot swv) • De bestandsopname (de onderwijskundige foto) op schoolniveau De AVS biedt daarvoor in het vo Leerling bij de Les!®, met...
Primair onderwijs
Uitnodiging gebruikersbijeenkomsten AVS-OZOP® - 29 juni 2012
Gebruikersbijeenkomst m.b.t het schoolondersteuningsprofiel: AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel®“Het AVS-OZOP® is een goede manier om over schoolontwikkeling na te denken en het met...
Primair onderwijs
Kwartiermakersdag Passend onderwijs po en vo - 15 juni 2012
De AVS organiseert op 21 september aanstaande een bijeenkomst om met de kwartiermakers van de (nieuwe) samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs op een interactieve manier...
Voortgezet onderwijs
Gevolgen ontwikkelingen Passend onderwijs op een rij - 7 juni 2012
De bezuiniging op Passend onderwijs vervalt. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden krijgen daarnaast een jaar langer de tijd voor de invoering ervan. Passendonderwijs.nl zette op een rijtje wat...
Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer: Passend onderwijs niet controversieel - 15 mei 2012
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 8 mei besloten geen enkel wetsvoorstel in verband met de demissionaire status van het kabinet Rutte controversieel te verklaren, dus ook Passend onderwijs niet.Dit...
Primair onderwijs
Ontslag door geschrapte bezuiniging Passend onderwijs niet meer aan orde en één jaar meer tijd voor invoering - 11 mei 2012
Minister van Bijsterveldt heeft in een brief aan de Eerste Kamer aangegeven wat de gevolgen zijn van het wegvallen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en welke mogelijkheden dit meebrengt om...
Primair onderwijs
Eerste Kamer: Passend onderwijs niet controversieel - 9 mei 2012
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 8 mei besloten geen wetsvoorstellen in verband met de demissionaire status van het kabinet Rutte controversieel te verklaren, dus ook Passend onderwijs niet.Dit houdt...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 68 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen