Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 385 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Wat is nu eigenlijk 'zorgplicht'? - 12 december 2013
Een van de belangrijkste onderdelen vanaf 1 augustus 2014 in de stelselwijziging Passend onderwijs is de zorgplicht. Er bestaat soms spraakverwarring over deze term. Zorgplicht is een –...
Primair onderwijs
7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt - 28 november 2013
Het 7de WMS-congres dat plaatsvond op dinsdag 26 november in congrescentrum De Reehorst in Ede stond in het teken van Passend onderwijs. Voor de zevende keer was het congres, met dit jaar de titel...
Primair onderwijs
Nog eenmaal groeibekostiging (v)so - 21 november 2013
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voeren nog eenmaal de groeibekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) uit op basis...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Actuele gegevens oude samenwerkingsverbanden nodig voor zorgbudget 2014 - 19 november 2013
Onlangs heeft DUO oude samenwerkingsverbanden (swv’s) verzocht gegevens over het swv waar nodig te actualiseren. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om de gegevens van de samenwerkingsverbanden...
Voortgezet onderwijs
Directeuren willen meer duidelijkheid over eigen rol - 19 november 2013
Bij veel schooldirecteuren heerst nog onduidelijkheid over hun rol bij de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een AVS-enquête naar de positie van de directeur in relatie tot de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe website met informatie over onderwijsgeschillen - 22 oktober 2013
Om geschillen tussen ouders, school en samenwerkingsverbanden te voorkomen en op te lossen, hebben het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad een nieuwe website gelanceerd. Op de website...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Teken van sterkte als school leerling weigert' - 21 oktober 2013
Dat scholen wel eens leerlingen weigeren is van alle tijden. “Het is juist een teken van sterkte dat scholen zeggen: voor deze leerling kan ik geen goed onderwijs verzorgen, we gaan voor dit...
Primair onderwijs
Passend onderwijs nà de notaris - 3 oktober 2013
Alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs moeten op 1 november aanstaande formeel gevormd zijn. Dit betekent het eindpunt van strategisch-bestuurlijke activiteiten rond het samenvoegen van WSNS-...
Primair onderwijs
Opmaat-groep: tijdelijk steuntje in de rug voor moeilijk lerende kinderen - 3 oktober 2013
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op Basisschool De Kleine Reus in...
Primair onderwijs
Inspectie voert simulatieonderzoeken uit onder samenwerkingsverbanden - 24 september 2013
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de zorgplicht op 1 augustus 2014, voert de inspectie dit schooljaar simulatieonderzoeken uit bij alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs in het primair...
Primair onderwijs
Gratis praktijktoets voor samenwerkingsverbanden - 24 september 2013
Samenwerkingsverbanden kunnen zich vanaf 1 oktober aanmelden voor een praktijktoets, die inzicht geeft in hoe ver ze staan in aanloop naar de start van Passend onderwijs. De praktijktoets houdt een...
Primair onderwijs
Registratie samenwerkingsverbanden in BRIN vaak niet compleet - 24 september 2013
Uiterlijk 1 november 2013 moeten samenwerkingsverbanden Passend onderwijs zich laten registreren in het Basisregister Instellingen (BRIN) bij DUO. Een aantal samenwerkingsverbanden heeft dit...
Primair onderwijs
Nieuwsbrief Zorg en Onderwijs Matcht! - September 2013 - 16 september 2013
Het nieuwe schooljaar is weer van start! De veranderingen in het kader van o.a. passend onderwijs zullen in de loop van het komende schooljaar steeds concretere vormen gaan aannemen binnen uw school...
Primair onderwijs
Tweede Kamer maakt zich zorgen over invoering Passend onderwijs - 5 september 2013
De Tweede Kamer vreest dat de financiële problemen van basisscholen gevolgen hebben voor de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit het debat met staatssecretaris Dekker op 4 september...
Primair onderwijs
Tijdelijke Landelijke Geschillencommissie Ontwikkelingsperspectief ingesteld - 26 augustus 2013
Vanaf 1 augustus 2013 moet het ontwikkelingsperspectief zijn vastgesteld van elke leerling die een school bezoekt van het (voortgezet) speciaal onderwijs in een van de samenwerkingsverbanden die als...
Primair onderwijs
Aanvullende bekostiging bij invoering Passend onderwijs gecontinueerd - 9 augustus 2013
In het verlengde van de Regeling stimulering invoering Passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012/2013 heeft de staatssecretaris van OCW besloten om ook...
Primair onderwijs
AVS maakt zich met rekenkamer ernstige zorgen over invoering Passend onderwijs - 2 juli 2013
De AVS onderschrijft de conclusies van de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Kunnen basisscholen Passend onderwijs aan?’ volledig. “Ik maak me ernstig zorgen over de...
Primair onderwijs
Verlenging termijn Monitor Passend onderwijs van het Participatiefonds - 25 juni 2013
Scholen krijgen tot 1 juli de tijd om de Monitor Passend onderwijs in te vullen. In verband met de nog te geringe respons om tot een landelijk beeld te komen is besloten de termijn waarbinnen...
Voortgezet onderwijs
Definitief akkoord personele gevolgen Passend onderwijs - 25 juni 2013
De sectororganisaties, vakorganisaties en het ministerie van OCW hebben een definitief akkoord bereikt over de personele gevolgen in het nieuwe stelsel Passend onderwijs. Eind 2012 bereikten ze een...
Primair onderwijs
Eigen website voor samenwerkingsverbanden Passend onderwijs - 24 juni 2013
Het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs heeft voor alle samenwerkingsverbanden een eigen website ingericht. Via deze website kunnen samenwerkingsverbanden alle medezeggenschapsraden op de...
Voortgezet onderwijs
Eigen website voor samenwerkingsverbanden Passend onderwijs - 24 juni 2013
Het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs heeft voor alle samenwerkingsverbanden een eigen website ingericht. Via deze website kunnen samenwerkingsverbanden alle medezeggenschapsraden op de...
Primair onderwijs
Passend onderwijs op koers - 24 juni 2013
Er is goede vooruitgang geboekt met de invoering van Passend onderwijs. De bestuurlijke vormgeving van de samenwerkingsverbanden laat een positief beeld zien, schrijft staatssecretaris Sander Dekker...
Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs op koers - 24 juni 2013
Er is goede vooruitgang geboekt met de invoering van Passend onderwijs. De bestuurlijke vormgeving van de samenwerkingsverbanden laat een positief beeld zien, schrijft staatssecretaris Sander Dekker...
Primair onderwijs
Verlenging termijn Monitor Passend onderwijs van het Participatiefonds - 31 mei 2013
Scholen krijgen tot 1 juli de tijd om de Monitor Passend onderwijs in te vullen. In verband met de nog te geringe respons om tot een landelijk beeld te komen is besloten de termijn waarbinnen...
Primair onderwijs
Kinderombudsman: ‘Omslag nodig van leerplicht naar leerrecht’ - 17 mei 2013
Kinderen die extra zorg nodig hebben moeten onderwijs op maat kunnen krijgen. Daarvoor pleit Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn onderzoek naar thuiszitters en het recht op onderwijs. De...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 68 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen