Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 379 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Toezichthouders bezorgd over Passend onderwijs - 1 december 2011
De Raden van Toezicht van zo´n 50 schoolbesturen van - voornamelijk - scholen voor (voortgezet)...
Primair onderwijs
Gemeenten willen instemmingsrecht Passend onderwijs - 17 november 2011
AVS is tegen: `Er zijn voldoende waarborgen´ Gemeenten willen instemmingsrecht op de zorgplannen van de samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs. Dat schrijven de 36 grootste gemeenten in...
Primair onderwijs
Minister houdt vast aan bezuiniging Passend onderwijs - 28 oktober 2011
Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW, de sectororganisaties en de AVS, CMHF en CNVO zaten op 27 oktober weer om de tafel om te overleggen over de bezuiniging op Passend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Referentiekader Passend onderwijs schiet op aantal punten tekort’ - 20 oktober 2011
Het concept referentiekader Passend onderwijs is eind september vastgesteld door de sectorraden. Deze maand wordt dit document voor commentaar aan verschillende partijen – onderwijsvakorganisaties (...
Primair onderwijs
Leerkrachten te weinig betrokken bij Passend onderwijs - 6 oktober 2011
"Iedereen heeft heel goed meegedacht over Passend onderwijs", zegt onderzoeksjournalist Jelle van der...
Primair onderwijs
Discussiebijeenkomst leerkrachten & Passend onderwijs - 8 september 2011
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) organiseert op woensdagmiddag 28 september...
Primair onderwijs
‘Weigering rugzakleerling is verboden onderscheid’ - 8 september 2011
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak gedaan in een zaak over een jongen met een rugzakje die werd geweigerd door het Veluws College Walterbosch, een school voor voortgezet...
Primair onderwijs
Screenings- en testinstrumenten LWOO en Pro 2012 – 2013 vastgesteld - 1 september 2011
Minister Van Bijsterveldt heeft de Regeling screenings- en testinstrumenten leerwegondersteunend (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) schooljaar 2012 – 2013 vastgesteld. Deze regeling stelt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Discussiebijeenkomst over leerkrachten en Passend onderwijs - 25 augustus 2011
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) organiseert op woensdagmiddag 28 september aanstaande van half vier tot half zes in De Balie te Amsterdam een publiek debat over leerkrachten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetswijzigingen Passend onderwijs een feit - 30 juni 2011
De bezuinigingen op Passend onderwijs gaan gewoon door en de stelselwijziging ook. Het wetsvoorstel wordt vlak na de zomervakantie naar de Tweede Kamer gestuurd.Veel vragen over zorgplicht en...
Primair onderwijs
Zo kan het ook - Good practice - co-teaching boost voor passend onderwijs - 23 juni 2011
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: basisschool Mariëngaarde in...
Primair onderwijs
Voortgangsrapportage Passend onderwijs gepubliceerd - 21 juni 2011
Minister Van Bijsterveldt heeft een voortgangsrapportage en een verslag van de 160 regiogesprekken Passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin ook informatie over de voorgestelde indeling...
Primair onderwijs
‘Stelselwijziging Passend onderwijs is duivels dilemma’ - 1 juni 2011
Schoolleiders en bestuurders hebben behoefte aan heldere richtlijnen en wettelijke kaders voor Passend onderwijs. Zij scharen zich grotendeels achter de aanbevelingen van de Evaluatie- en...
Primair onderwijs
‘Toegang gehandicapten tot onderwijs moeizaam’ - 25 mei 2011
Leerlingen met een beperking en hun ouders ervaren in het onderwijs geregeld problemen. Dat varieert van het ontbreken van geschikt lesmateriaal tot fysieke aanpassingen of tot moeite bij het vinden...
Primair onderwijs
Bijeenkomst schoolleiders 31 mei - 20 mei 2011
Ondanks het jaar uitstel voor de bezuinigingen in het passend onderwijs blijft de AVS samen met onder meer CNV Onderwijs...
Primair onderwijs
ECPO: ‘Invoering Passend onderwijs jaar opschorten’ - 18 mei 2011
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) heeft half mei de aanbeveling gedaan de...
Primair onderwijs
Bezuiniging Passend onderwijs vertraagd - 21 april 2011
Minister van Bijsterveldt heeft de bezuiniging op Passend onderwijs een jaar uitgesteld. "We doen dit omdat we in en...
Primair onderwijs
Onderwijsstaking 19 mei afgelast - 14 april 2011
Vanwege het jaar uitstel van de bezuinigingen op Passend onderwijs heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) samen...
Primair onderwijs
Uitstel bezuinigingen Passend onderwijs - 14 april 2011
Minister van Bijsterveldt heeft de bezuinigingen op Passend onderwijs een jaar uitgesteld. "We doen dit...
Primair onderwijs
Demonstraties (v)so bij regiobijeenkomsten - 12 april 2011
Het ministerie houdt in de komende weken zeven bijeenkomsten met schoolbesturen in het (v)so om te luisteren naar...
Primair onderwijs
Nog veel onduidelijkheden over invoering Passend onderwijs op congres - 12 april 2011
Het invoeren van Passend onderwijs is een ingewikkeld en complex proces, waar het veld nog veel vragen over heeft. Dat was de algemene teneur op het congres Passend onderwijs van congresorganisatie...
Primair onderwijs
Regiobijeenkomsten en acties Passend onderwijs - 5 april 2011
Op 11 mei aanstaande organiseert de AVS in samenwerking met de andere onderwijsbonden van 16.00 tot 18.00 uur een manifestatie speciaal voor schoolleiders. Tijdens de regionale bijeenkomsten van het...
Primair onderwijs
Resolutie Passend onderwijs aangenomen door CDA-congres - 4 april 2011
Het CDA-congres heeft 2 april een resolutie aangenomen die meer tijd vraagt om de stelselwijziging voor zorgleerlingen door te voeren en minder bezuinigen met zich meebrengt. Hoewel resolutie 12 een...
Primair onderwijs
Meer acties Passend onderwijs - 30 maart 2011
De AVS blijft, samen andere organisaties, actievoeren tegen de bezuinigen op Passend onderwijs. Zaterdag 2...
Primair onderwijs
Interview - ‘Schoolleider is sleutel tot succes’ - 24 maart 2011
De onrust in het onderwijsveld over de komende bezuinigingen op onder andere Passend onderwijs wordt...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 67 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen