Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 385 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bezuiniging Passend onderwijs volledig van de baan; actiedag 5 juni opgeschort - 27 april 2012
In het Stabiliteitsprogramma Nederland – het akkoord van CDA, VVD, Groen Links, D66 en Christen- Unie over de aanpak van de economische crisis en het in 2013 terugdringen van het...
Primair onderwijs
Overleg Catshuis mislukt: kans voor het onderwijs? - 24 april 2012
Nu het Catshuisberaad is mislukt dringt de AVS er bij de Tweede Kamer op aan de bezuiniging op passend onderwijs op de kortst mogelijke termijn controversieel te verklaren. En dat geldt ook voor de...
Primair onderwijs
Speciaal onderwijs - SWV Rijnstreek: laagdrempelige ondersteuning met zorgarrangementen - 19 april 2012
Samenwerkingsverband Rijnstreek (rond Alphen aan den Rijn) heeft een bijzonder laagdrempelige manier van ondersteuning voor de scholen in het samenwerkingsverband: je belt of mailt de persoon die bij...
Primair onderwijs
Vervolgactie Passend onderwijs - Elk kind Passend onderwijs - 19 april 2012
De gezamenlijke onderwijsbonden, waaronder de AVS, hebben de ludieke actie om aan de Eerste Kamer duidelijk te maken dat de bezuiniging op Passend onderwijs van tafel moeten de titel ‘Elk kind...
Primair onderwijs
Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs verlengd tot 1 januari 2014 - 4 april 2012
De instelling van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) is verlengd tot 1 januari 2014. De commissie zou aanvankelijk worden opgeheven per 1 januari 2012.Minister Van Bijsterveldt...
Primair onderwijs
Vervolgactie Passend onderwijs op 5 juni: 'Elk kind Passend onderwijs' - 4 april 2012
De gezamenlijke onderwijsbonden, waaronder de AVS, roepen de scholen op om dinsdag 5 juni aanstaande een ludieke actie te organiseren om aan de Eerste Kamer duidelijk te maken dat de bezuiniging op...
Primair onderwijs
Aanvraagronde Lerarenbeurs gestart - 23 maart 2012
De nieuwe aanvraagronde voor een Lerarenbeurs in het studiejaar 2012/2013 is gestart op 2 april en loopt tot en met 1 juni 2012. Vanaf dit jaar kan de Lerarenbeurs niet meer gebruikt worden voor...
Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer stemt in met bezuinigingen op Passend onderwijs - 22 maart 2012
Ondanks de massale staking, ludieke acties op veel scholen, ingezonden brieven, veel kritiek van de oppositiepartijen en ander protest is een meerderheid in de Tweede Kamer – PVV, VVD, CDA en...
Primair onderwijs
Massale staking krachtig signaal - 7 maart 2012
AVS-voorzitter Ton Duif hoopt op maatschappelijk debat over ‘de toekomst van onze jeugd’   Maar liefst 50.000 stakende onderwijsmensen kwamen op 6 maart naar de Amsterdam ArenA....
Primair onderwijs
Stakers op ruim 3.300 scholen, meer dan 1.700 dicht - 5 maart 2012
Tot maandagmiddag 12.00 hadden zich bij de gezamenlijke onderwijsbonden vele tienduizenden stakers aangemeld. Op tenminste 3.362 scholen staken één of meer personeelsleden. Daarvan gaan...
Primair onderwijs
Busmaatschappij Connexxion zit met 23.000 reserveringen vol - Stakers op 2700 scholen, bijna 1400 scholen dicht - 1 maart 2012
Het onderwijs maakt zich op voor een massale staking tegen het passend onderwijs. Na de afgelopen vakantieweek hebben ook veel scholen in het midden en zuiden van Nederland besloten te staken, of van...
Primair onderwijs
Bereidheid tot staken groot - Amsterdam ArenA op 6 maart in teken van Passend onderwijs - 1 maart 2012
De vakorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs – waaronder de AVS – en middelbaar beroepsonderwijs hebben hun leden opgeroepen om op 6 maart deel te nemen aan de...
Primair onderwijs
Stakingsbereidheid groot (update 24-2-2012) - 24 februari 2012
De stakingsbereidheid voor de onderwijsstaking op 6 maart a.s. neemt nog elke dag toe. Reeds 1669 scholen hebben zich ingeschreven. Soms betreft het hierbij één staker, maar...
Primair onderwijs
Jos Collignon over… bezuinigen op passend onderwijs - 16 februari 2012


Primair onderwijs
Een staking die niemand heeft gewild - 16 februari 2012
Het is dan toch nodig op 6 maart aanstaande. Ik doel op de landelijke staking tegen het onderwijsbeleid van deze regering, met als speerpunt de bezuinigingen op Passend onderwijs. Schoolleiders en...
Primair onderwijs
Ouders vrezen voor hun positie - 14 februari 2012
Ouderorganisaties LOBO, Ouders & coo en NKO hebben de resultaten van een ouderraadpleging over het wetsvoorstel Passend onderwijs onlangs in de vorm van een petitie voorgelegd aan de Vaste...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsbonden staken op 6 maart in de Amsterdam ArenA tegen bezuiniging Passend onderwijs - 14 februari 2012
De gezamenlijke onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, roepen leden werkzaam in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en mbo op om 6 maart aanstaande – tijdens de behandeling van het...
Voortgezet onderwijs
Staking 6 maart in de Amsterdam ArenA - 9 februari 2012
De gezamenlijke onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, roepen leden werkzaam in het po, vo en mbo op om 6 maart in de Amsterdam Arena te gaan staken tegen het voornemen van minister Van Bijsterveldt...
Primair onderwijs
Gemeenten krijgen definitief geen instemmingsrecht Passend onderwijs - 2 februari 2012
Gemeenten krijgen geen instemmingsrecht op de ondersteuningsplannen van de beoogde samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt in een brief aan de G4 en de...
Primair onderwijs
Wijzigingen in wetsvoorstel Passend onderwijs - 2 februari 2012
AVS blijft bezuiniging afwijzen en bereidt actie voor Het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer eind januari voorzien van antwoorden op vragen over het wetsvoorstel Passend onderwijs. Daarnaast...
Primair onderwijs
AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel® - 11 januari 2012
In het AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel® (AVS-OZOP®) wordt een beeld gegeven van de voorzieningen die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen met...
Primair onderwijs
Onderhandelaarsakkoord mobiliteit Passend onderwijs - 16 december 2011
De minister en staatssecretaris van het ministerie van OCW, de AVS, PO-Raad, VO-raad, AOC Raad, CNV Onderwijs en CMHF zijn het medio december 2011 eens geworden over een pakket aan maatregelen om de...
Primair onderwijs
Afspraken over behoud expertise en voorkomen gedwongen ontslagen - 15 december 2011
De AVS wijst de bezuinigingen van 300 miljoen euro op Passend onderwijs nog steeds af.  Het kabinet heeft de keuze gemaakt deze bezuiniging wel door te voeren. De AVS is bij het overleg over de...
Primair onderwijs
Aandacht naar ouderbetrokkenheid en ‘u-zeggen’ bij behandeling onderwijsbegroting - 15 december 2011
Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer eind november ging veel aandacht naar ouderbetrokkenheid. Minister Van Bijsterveldt deelde de Tweede Kamer aan de vooravond van de...
Primair onderwijs
Passend onderwijs blijft verrassen - 15 december 2011
Minister Van Bijsterveldt heeft het wetsvoorstel Passend onderwijs eind november naar de Tweede Kamer gestuurd. Het nieuwe stelsel is naar eigen zeggen `transparanter, minder bureaucratisch en...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 68 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen