Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 381 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
'Extra ondersteuning aan leerlingen kan efficiënter' - 9 april 2013
Staatssecretaris Dekker wil leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) met ingang van schooljaar 2015/2016 onderbrengen bij Passend onderwijs. De staatssecretaris denkt met deze...
Voortgezet onderwijs
Geldigheidsduur huidige indicaties verandert - 9 april 2013
Met de komst van Passend onderwijs vervalt de landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering (lgf). Hierdoor verandert de geldigheid van huidige indicaties. Op...
Voortgezet onderwijs
'Extra ondersteuning aan leerlingen kan efficiënter' - 9 april 2013
Staatssecretaris Dekker wil leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) met ingang van schooljaar 2015/2016 onderbrengen bij Passend onderwijs. De staatssecretaris denkt met deze...
Primair onderwijs
Samenwerkingsverbanden moeten van bestuurlijke focus naar inhoudelijke invulling - 9 april 2013
Samenwerkingsverbanden moeten zich vanaf nu meer gaan richten op de inhoudelijke invulling van Passend onderwijs. Schoolbesturen moeten daarbij ouders en leerkrachten betrekken. Dat stellen zowel...
Primair onderwijs
Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden van start - 9 april 2013
Onlangs is de nieuwe landelijke arbitragecommissie samenwerkingsverbanden Passend onderwijs geïnstalleerd. De commissie kan geschillen tussen scholen en samenwerkingsverbanden Passend onderwijs...
Primair onderwijs
Geldigheidsduur huidige indicaties veranderd - 9 april 2013
Met de komst van Passend onderwijs vervalt de landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering (lgf). Hierdoor verandert de geldigheid van huidige indicaties. Op...
Primair onderwijs
Reageren op toezichtkader samenwerkingsverbanden - 9 april 2013
Tot 26 april aanstaande kunnen schoolbesturen, schoolleiders, samenwerkingsverbanden, leraren, ouders, medezeggenschapsorganen, gemeenten, jeugdzorginstellingen en overige geïnteresseerden nog...
Primair onderwijs
Passend onderwijs en mobiliteit: steun voor regionale aanpak - 9 april 2013
Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs kunnen (financiële) steun krijgen voor gezamenlijk mobiliteitsbeleid. De invoering van de samenwerkingsverbanden heeft niet alleen organisatorische en...
Primair onderwijs
Internetconsultatie AMvB Passend onderwijs - 12 maart 2013
Onderdelen van de wet Passend onderwijs zijn uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. De AMvB staat tot 29 maart online voor advies uit het veld. Iedereen kan reageren en zijn of haar visie...
Primair onderwijs
Reorganisatie schoolbesturen speciaal onderwijs in volle gang - 12 maart 2013
Schoolbesturen in cluster 2 zijn er in geslaagd een begin te maken om zich anders te organiseren. Hiertoe worden de scholen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen verplicht door de wet...
Primair onderwijs
Invoering Passend onderwijs verloopt voorspoedig - 5 maart 2013
Veel schoolbesturen hebben de invoering van Passend onderwijs voortvarend opgepakt en zijn al ver met de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker...
Voortgezet onderwijs
Toefje paramedische kennis maakt zorg op school veel efficiënter en goedkoper - 1 maart 2013
Passend onderwijs vergt inzicht in kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Een school kan zich zonder al te veel ‘extra werk’ beter toerusten voor het omgaan met meer diversiteit in de...
Primair onderwijs
Voortgang invoering Passend onderwijs - 26 februari 2013
Veel schoolbesturen hebben de invoering van Passend onderwijs voortvarend opgepakt en zijn al ver met de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs
Website Passend onderwijs vernieuwd - 5 februari 2013
Passendonderwijs.nl is opnieuw gestructureerd en bevat nu onder andere een tool met de kengetallen van alle samenwerkingsverbanden. Een teller op de homepage houdt van dag tot dag bij hoeveel...
Voortgezet onderwijs
Website Passend onderwijs vernieuwd - 5 februari 2013
Passendonderwijs.nl is opnieuw gestructureerd en bevat nu onder andere een tool met de kengetallen van alle samenwerkingsverbanden. Een teller op de homepage houdt van dag tot dag bij hoeveel...
Primair onderwijs
Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs officieel van start - 28 januari 2013
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft op 23 februari tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht - de vakbeurs voor onderwijsprofessionals - de eerste officiële...
Primair onderwijs
Eerste Kamer geïnformeerd over moties en toezeggingen Passend onderwijs - 28 januari 2013
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de moties en een aantal toezeggingen over Passend onderwijs. De belangrijkste zaken...
Primair onderwijs
Regio’s Passend onderwijs vastgesteld - 8 januari 2013
Met de invoering van Passend onderwijs gaan schoolbesturen samenwerken in geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden. Doel is dat de scholen binnen de samenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat...
Voortgezet onderwijs
Regio’s Passend onderwijs vastgesteld - 8 januari 2013
Met de invoering van Passend onderwijs gaan schoolbesturen samenwerken in geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden. Doel is dat de scholen binnen de samenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat...
Primair onderwijs
Meer jongens op speciale scholen - 8 januari 2013
Het aantal leerlingen op speciale scholen is binnen tien jaar met 30 procent toegenomen. Vooral het aantal jongens in cluster 4 van het speciaal voortgezet onderwijs is gestegen. Dat blijkt uit...
Voortgezet onderwijs
Brochure over passend onderwijs in het vo - 7 januari 2013
De invoering van de wet Passend onderwijs roept veel vragen op bij scholen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. Ter verduidelijking van de (wettelijke) kaders en ruimte die scholen...
Voortgezet onderwijs
Hulp schoolbesturen en gemeenten bij invoering Passend onderwijs - 11 december 2012
Schoolbesturen en gemeenten krijgen concrete hulp bij de invoering van Passend onderwijs. Hiervoor hebben de PO-Raad, de VO-raad, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van VWS...
Primair onderwijs
Principeakkoord personele gevolgen Passend onderwijs - 27 november 2012
Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de sectororganisaties en vakbonden, waaronder de AVS, een landelijk conceptkader opgesteld voor de personele gevolgen van de invoering van de wet...
Voortgezet onderwijs
Principeakkoord personele gevolgen Passend onderwijs - 27 november 2012
Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de sectororganisaties en vakbonden, waaronder de AVS, een landelijk conceptkader opgesteld voor de personele gevolgen van de invoering van de wet...
Primair onderwijs
Sterkere inzet onderwijsconsulent bij oudercommunicatie rondom Passend onderwijs - 15 oktober 2012
Tijdens het debat over de wet Passend onderwijs in de Eerste Kamer heeft minister Van Bijsterveldt toegezegd dat zij extra middelen ter beschikking zal stellen voor een sterkere inzet van...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 67 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen