Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 376 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Overleg personele gevolgen Passend onderwijs - 2 april 2014
Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Ieder kind past bij ons zolang we de middelen krijgen' - 20 maart 2014
Na jaren van bijstellen en uitstellen is het op 1 augustus zover: de invoering van Passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden leggen momenteel de laatste hand aan de ondersteuningsplannen. De...
Primair onderwijs
De verbinding tussen onderwijs en wijkaanpak - 18 maart 2014
Het startpunt voor de decentralisatie van de jeugdzorg is de basisschool. In Enschede vinden ze dat heel normaal. “Tijdig signaleren gebeurt op school. En waar anders is het contact met ouders...
Primair onderwijs
Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs - 10 maart 2014
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Op 1 augustus begint het werk pas echt’ - 14 februari 2014
Nu de meeste samenwerkingsverbanden in de steigers staan, is het tijd voor de vormgeving van Passend onderwijs. Hoe worden de middelen verdeeld, hoe ziet de ondersteuning eruit, wat betekent...
Primair onderwijs
Het ontwikkelingsperspectief in passend onderwijs - 14 februari 2014
In de Wet Passend onderwijs is op onderdelen de opdracht of de mogelijkheid gecreëerd om nadere voorschriften te geven. Eén daarvan zijn de voorwaarden waaraan het...
Primair onderwijs
Modelverordening leerlingenvervoer gewijzigd - 4 februari 2014
Vanwege wetswijzigingen en het streven om de verordening te vereenvoudigen, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de modelverordening leerlingenvervoer gewijzigd. De wetswijzigingen...
Primair onderwijs
Reguliere school ook goed voor kind met ADHD of ASS - 4 februari 2014
Kinderen met ADHD of ASS gaan met een 'rugzakje' in het reguliere onderwijs evenveel vooruit in gedrag en leerprestaties als in het speciaal onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek waarop Regina...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderzoek naar stand van zaken Passend onderwijs - 30 januari 2014
Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen deze week een vragenlijst toegestuurd over Passend onderwijs. De enquête gaat over de informatievoorziening en betrokkenheid van ouders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Actuele informatiegids Passend onderwijs beschikbaar - 27 januari 2014
De Informatiegids Passend onderwijs 2014 is geheel herzien en geactualiseerd.   De Informatiegids Passend onderwijs is een gids is voor ouders die informatie zoeken over Passend onderwijs....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Week van Passend onderwijs - 22 januari 2014
De week van 24 tot en met 28 maart is uitgeroepen tot de Week van Passend onderwijs. De week is bedoeld om ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Om samen te bespreken wat Passend onderwijs...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerkrachten nog niet klaar voor Passend onderwijs - 22 januari 2014
Leerkrachten in het primair onderwijs voelen zich nog niet klaar voor de invoering van Passend onderwijs. Driekwart wil zich verder professionaliseren in het omgaan met verschillen in de klas. Zij...
Primair onderwijs
Onduidelijkheid over Passend onderwijs in de praktijk - 16 januari 2014
Bij veel schooldirecteuren heerst nog onduidelijkheid over de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een AVS-enquête naar de positie van de directeur in relatie tot de invoering van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Passende onderwijsarrangementen - 14 januari 2014
Bij het realiseren van Passend onderwijs is zorgplicht een kernbegrip. Een ander kernbegrip is ‘passend onderwijsarrangement’. Het gaat daarbij niet alleen om het vinden van de meest...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Meerderheid Tweede Kamer wil doorgaan met invoeren Passend onderwijs - 20 december 2013
Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat voluit moet worden doorgegaan met de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014. De komende maanden moeten wel worden benut om Passend onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ouders en leraren nog onvoldoende betrokken bij Passend onderwijs - 16 december 2013
Staatssecretaris Sander Dekker heeft medio december 2013 de derde voortgangsrapportage Passend onderwijs naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Ouders en leraren blijken nog onvoldoende betrokken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wat is nu eigenlijk 'zorgplicht'? - 12 december 2013
Een van de belangrijkste onderdelen vanaf 1 augustus 2014 in de stelselwijziging Passend onderwijs is de zorgplicht. Er bestaat soms spraakverwarring over deze term. Zorgplicht is een –...
Primair onderwijs
7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt - 28 november 2013
Het 7de WMS-congres dat plaatsvond op dinsdag 26 november in congrescentrum De Reehorst in Ede stond in het teken van Passend onderwijs. Voor de zevende keer was het congres, met dit jaar de titel...
Primair onderwijs
Nog eenmaal groeibekostiging (v)so - 21 november 2013
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voeren nog eenmaal de groeibekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) uit op basis...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Actuele gegevens oude samenwerkingsverbanden nodig voor zorgbudget 2014 - 19 november 2013
Onlangs heeft DUO oude samenwerkingsverbanden (swv’s) verzocht gegevens over het swv waar nodig te actualiseren. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om de gegevens van de samenwerkingsverbanden...
Voortgezet onderwijs
Directeuren willen meer duidelijkheid over eigen rol - 19 november 2013
Bij veel schooldirecteuren heerst nog onduidelijkheid over hun rol bij de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een AVS-enquête naar de positie van de directeur in relatie tot de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe website met informatie over onderwijsgeschillen - 22 oktober 2013
Om geschillen tussen ouders, school en samenwerkingsverbanden te voorkomen en op te lossen, hebben het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad een nieuwe website gelanceerd. Op de website...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Teken van sterkte als school leerling weigert' - 21 oktober 2013
Dat scholen wel eens leerlingen weigeren is van alle tijden. “Het is juist een teken van sterkte dat scholen zeggen: voor deze leerling kan ik geen goed onderwijs verzorgen, we gaan voor dit...
Primair onderwijs
Passend onderwijs nà de notaris - 3 oktober 2013
Alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs moeten op 1 november aanstaande formeel gevormd zijn. Dit betekent het eindpunt van strategisch-bestuurlijke activiteiten rond het samenvoegen van WSNS-...
Primair onderwijs
Opmaat-groep: tijdelijk steuntje in de rug voor moeilijk lerende kinderen - 3 oktober 2013
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op Basisschool De Kleine Reus in...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 67 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen