Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 376 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Btw-vrijstelling Passend onderwijs tot 1 augustus 2016 - 22 oktober 2014
In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste ervaringen Passend onderwijs - 21 oktober 2014
In zijn brief van 14 oktober gaat staatssecretaris Sander Dekker in op enkele eerdere moties en toezeggingen rondom Passend onderwijs en bespreekt hij kort de eerste ervaringen. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie LWOO-PRO Passend onderwijs tot 26 oktober - 16 oktober 2014
Het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs regelt dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor de toewijzing...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kansen voor cluster 2 - 4 oktober 2014
Een aantal leden van de Commissie Onderwijs van de AVS bracht onlangs een bezoek aan de Professor van Gilseschool in Haarlem, een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een...
Primair onderwijs
Samenwerkingsverbanden beslissen zelf over doorverwijzen naar pro en lwo - 19 september 2014
De regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voortgezet onderwijs krijgen vanaf 2018 de ruimte om op basis van de lokale situatie, visie en criteria te bepalen welke leerling het beste...
Voortgezet onderwijs
Bijna 3 procent kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis - 10 september 2014
Autisme of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden dan ook vier keer...
Primair onderwijs
WK en ADHD - 4 september 2014
BNR Nieuwsradio vroeg zich op 7 juli af of scholen tijdens het WK leerlingen en werknemers vrij zouden moeten geven of accepteren dat ze later op school komen door de (soms) late...
Primair onderwijs
'Beroepsmatige nieuwsgierigheid, daar begint het mee' - 4 september 2014
Een educatieve reis naar de Italiaanse regio Abruzzo met een intensief programma langs scholen om te zien hoe Italiaanse collega-schoolleiders omgaan met inclusief onderwijs, een...
Primair onderwijs
Onafhankelijke bezwarencommissie samenwerkingsverband - 4 september 2014
De Wet Passend onderwijs schrijft voor dat elk samenwerkingsverband een adviescommissie moet hebben die het bestuur adviseert over het bezwaarschrift dat tegen de ...
Primair onderwijs
Ouders onzeker over inspraak Passend onderwijs - 1 september 2014
Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat ouders verwachten van Passend onderwijs’ van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
School mag leerling met Down niet zomaar van school sturen - 27 augustus 2014
Een schoolbestuur dat besloot een leerling met het syndroom van Down van school te verwijderen, moet zijn beslissing terugdraaien. De verwijderingsbeslissing is onvoldoende gemotiveerd. Zo oordeelde...
Primair onderwijs
70 duizend leerlingen naar sbo of speciaal onderwijs - 27 augustus 2014
In het schooljaar 2013/2014 zaten circa 70.000 leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs (sbo) of op een speciale school voor basisonderwijs. Het primair onderwijs telde in dat schooljaar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Pilot scholen redelijk positief over Passend onderwijs - 20 augustus 2014
Scholen die afgelopen schooljaar al Passend onderwijs hebben ingevoerd, zijn hierover gematigd positief. De pilotscholen zijn te spreken over de financiële vrijheid en de snelheid waarmee ze...
Primair onderwijs
​Toelating van en medicijnverstrekking aan leerlingen met diabetes - 18 augustus 2014
Staatssecretaris Sander Dekker heeft in zijn brief van 1 juli 2014, mede namens de staatssecretaris van VWS, een reactie gegeven op vragen die gesteld zijn over het toelaten van en de...
Primair onderwijs
Animatiefilmpje Passend onderwijs van OCW - 17 juli 2014
In opdracht van OCW is een animatiefilmpje van 3 minuten gemaakt, dat helder uitlegt wat Passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke Geschillencommissie Passend onderwijs van start - 15 juli 2014
De Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering, kortweg de Geschillencommissie Passend onderwijs (GPO) genaamd, is officieel benoemd door de minister en gaat op 1 augustus 2014 van start...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Geen kind tussen wal en schip! - 8 juli 2014
Na de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling nadere voorschriften opting out - 8 juli 2014
Door de invoering van Passend onderwijs wordt de leerlinggebonden financiering (lfg) afgeschaft. Dit heeft personele gevolgen. De wet voorziet nu in een overgangsregeling voor het verleggen van de...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd voor aanvragen opting out - 25 juni 2014
Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd om een opting out aan te vragen in het kader van de personele gevolgen Passend onderwijs. Tot 15 augustus 2014 kan een aanvraag (mits compleet) ingediend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs - 17 juni 2014
Het is bijna zover. Over krap anderhalve maand gaat Passend onderwijs wettelijk van start. Een mooi moment om hier bij stil te staan. Een intensieve operatie, die naast bedreigingen en alle...
Primair onderwijs
Passend onderwijs: ook voor hoogbegaafde leerlingen - 15 mei 2014
Passend onderwijs mag niet alleen gaan over kinderen met een beperking of leerprobleem, maar ook over hoogbegaafde leerlingen. Dat geeft staatssecretaris Sander Dekker aan in reactie op een motie...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ouders onvoldoende vertrouwen in Passend onderwijs - 15 mei 2014
Uit een enquête die bureau Centron uitvoerde in opdracht van het NCRV-programma ‘Altijd Wat’ in samenwerking met ouderorganisatie Balans blijkt dat bijna de helft van de ouders...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw reglement Participatiefonds 2014/2015 vastgesteld - 15 mei 2014
Het nieuwe reglement van het Participatiefonds voor het schooljaar 2014/2015 is vastgesteld. Hierin zijn onder andere artikelen opgenomen voor het indienen van vergoedingsverzoeken voor de personele...
Primair onderwijs
Tweede monitor voorbereiding Passend onderwijs van start - 5 mei 2014
De tweede meting van de monitor voorbereiding Passend onderwijs is dinsdag 6 mei van start gegaan. Met deze monitor willen de initiatiefnemende organisaties, waaronder de AVS, in kaart brengen in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling bekostiging 2014/2015 bekend - 14 april 2014
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 67 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen