Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 385 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Langetermijnevaluatie Passend onderwijs gestart - 10 juni 2015
Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is vanaf mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie Passend onderwijs. Een integrale evaluatie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Het is belangrijk dat het behapbaar blijft’ - 10 juni 2015
Passend onderwijs impliceert bovenal een verandering in de rol van leraren. De AVS doet samen met het Welteninstituut van de Open Universiteit onderzoek naar de invoering van Passend onderwijs in het...
Primair onderwijs
‘Er staan echt niet opeens rijen kinderen met het downsyndroom voor de deur’ - 10 juni 2015
Hoe pakt Passend onderwijs uit in de diverse lagen van een onderwijsorganisatie? In Amsterdam Zuidoost staat basisschool Samenspel, een van de zeven scholen van Stichting Bijzonderwijs. De...
Primair onderwijs
Ondersteuningsbehoefte halveren - 10 juni 2015
In de kern komt de rolverandering van leraren door Passend onderwijs neer op het vermogen om zorgbehoeften bij kinderen te signaleren en daarover goed te kunnen communiceren. Door anders te kijken...
Primair onderwijs
Dekker: daling sbo niet gevolg van Passend onderwijs - 9 juni 2015
Al vele jaren is er sprake van een daling van de leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs (sbo). Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs kan deze daling dus niet aan Passend onderwijs...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuw: handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan - 28 april 2015
Onlangs is de handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan schoolbestuur verschenen. Deze handreiking is bedoeld voor (G)MR-en. De nieuwe handreiking geeft aan hoe het beleid van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs en zorg voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen - 24 april 2015
Scholen en ouders ervaren door de veranderende regelgeving per 1 januari 2015 veel problemen bij het vormgeven van onderwijszorgarrangementen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking....
Primair onderwijs
Eerste Kamer akkoord met integratie lwoo en pro in Passend onderwijs - 7 april 2015
De Eerste Kamer heeft op 31 maart ingestemd met het wetsvoorstel om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het stelsel van Passend onderwijs. De wet treedt...
Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs: aanmelding, toelating en verwijdering - 1 april 2015
Er zijn nog veel zaken niet goed geborgd in de uitvoering van Passend onderwijs, concludeert onder andere de onderwijscommissie van de AVS. Zo is er onduidelijkheid over de toepassing van de...
Primair onderwijs
Meer ondersteuning en centrale toekenning middelen voor ernstig gehandicapte leerlingen - 23 maart 2015
Een deel van de middelen die voorheen waren ondergebracht bij de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden weggehaald bij de samenwerkingsverbanden en centraal toegekend. De (v)so-scholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel lwoo en pro in Passend onderwijs - 19 maart 2015
De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs. Als de nieuwe wetgeving ingevoerd...
Voortgezet onderwijs
Kinderen met zware handicap vallen toch buiten de boot bij Passend onderwijs - 18 maart 2015
De Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap (BOSK) en het netwerk ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte hebben een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs
‘Benut de ruimte en toon je vakkennis’ - 5 maart 2015
Snipverkouden is hij, maar Paul Rosenmöller, sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad, staat ons monter en energiek te woord. Hij wil meer vertrouwen zien: binnen scholen, en tussen primair...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Monitor voor passend onderwijs - 5 maart 2015
Scholen hebben een zorgplicht. Elke school en elk bevoegd gezag wil hier graag aan voldoen, maar hoe? Wat is de beste plek voor welke leerling? Inzicht in het aanbod en de kwaliteit van de...
Primair onderwijs
Zorgleerling geen nadeel voor klasgenoten - 18 februari 2015
De aanwezigheid van zorgleerlingen in reguliere klassen is niet nadelig voor de schoolprestaties van hun klasgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Ruijs, die onlangs promoveerde...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ook chronisch zieken hebben recht op Passend onderwijs - 16 februari 2015
Voor chronisch zieke leerlingen zijn er diverse (maatwerk)mogelijkheden om een werkbaar onderwijsprogramma in te richten. Ook deze leerlingen hebben recht op een passend aanbod. Dit schrijft...
Primair onderwijs
Op de synergieschool zijn alle kinderen speciaal - 6 februari 2015
Op de synergieschool in Roermond zitten alle kinderen van sbo De Balans en de reguliere St. Alfonsus straks bij elkaar. Aan etiketten voor ‘speciale’ en ‘reguliere’ leerlingen...
Primair onderwijs
Centrale contactpersoon overbrugt - 6 februari 2015
Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet stimuleert de overheid de verbinding tussen beide sectoren. De Onderwijsraad spreekt van ‘een duwtje in de goede richting’....
Primair onderwijs
Onderzoek inzet interne begeleiding - 20 januari 2015
De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) voert onder haar leden een onderzoek uit naar de inzet van interne begeleiding. In het kader van dit onderzoek vraagt de LBBO via...
Primair onderwijs
Een tikkende pen kan al te veel zijn - 9 januari 2015
Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting dat steeds meer leerlingen zullen overstappen van speciaal basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs. Ook kinderen met gedragsproblemen...
Primair onderwijs
Maak opbrengstgericht Passend onderwijs behapbaar - 9 januari 2015
Om onderwijs opbrengstgericht én passend te maken moeten we bij de realiteit beginnen. De leraar is het uitgangspunt. De mate waarin hij het onderwijs kan behappen, is bepalend voor elk succes...
Primair onderwijs
Bekostiging onderwijs meervoudig gehandicapte kinderen eenvoudiger - 9 januari 2015
Vanaf komend voorjaar zijn scholen voor speciaal onderwijs voor het betalen van zorg en onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen niet langer afhankelijk van diverse geldstromen. Voor 1...
Speciaal onderwijs
Aansprakelijkheid van scholen - 3 januari 2015
Met de invoering van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen een zorgplicht. Het boek ‘Aansprakelijkheid van scholen’ plaatst de zorgplicht van scholen in een ruimer kader. Vanuit het...
Primair onderwijs
Passend onderwijs in 2014 minder belangrijk opleidingsthema - 30 december 2014
Uit recent onderzoek van bureau NIDAP onder tweehonderd schoolleiders blijkt dat Passend onderwijs in 2014 een minder belangrijk opleidingsthema was voor basisscholen dan in 2011. Maar als scholen...
Primair onderwijs
Ondersteuning voor ouders bij Passend onderwijs - 12 december 2014
Ouders moeten voldoende worden geïnformeerd en ondersteund. In de volgende voortgangsrapportage Passend onderwijs komen de exacte cijfers te staan van leerlingen die van het speciaal naar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 68 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen