Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 385 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Onderwijsraad pleit voor meer ondersteuning voor ‘complexere’ leerlingen - 29 mei 2018
Voor specifieke categorieën leerlingen is het ondersteuningsaanbod nog steeds onvoldoende. Vooral voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften wordt passend aanbod beperkt ontwikkeld....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
’Kinderen met gedragsproblemen presteren beter in speciaal dan regulier onderwijs’ - 18 mei 2018
Exclusief onderwijs leidt tot betere prestaties bij leerlingen, concludeert Inge Zweers van de Universiteit Utrecht in haar onderzoek. Ze volgde voor haar proefschrift inclusieve en exclusieve...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen en gemeente bundelen krachten voor onderwijs aan hoogbegaafden - 7 april 2018
Kinderen die bovengemiddeld presteren op één of meer vakgebieden – of die dit in potentie zouden kunnen maar nog niet laten zien – hebben een specifieke onderwijsbehoefte....
Primair onderwijs
1 t/m 8 juni: Landelijke actieweek thuiszitters - 23 maart 2018
Een belangrijk doel van Passend onderwijs is het thuiszitten van leerlingen terug te dringen. Met de juiste hulp op het juiste moment moet ieder kind een schoolloopbaan krijgen die bij hem of haar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voortgangsrapportage Passend onderwijs pas in juni - 23 maart 2018
De voortgangsrapportage Passend onderwijs komt pas op zijn vroegst begin juni. Dat schrijft Onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De redenen zijn dat cijfers nog niet beschikbaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Beter zicht op besteding middelen door samenwerkingsverbanden - 9 maart 2018
Het zicht op de besteding van de middelen voor Passend onderwijs is niet altijd optimaal. Om dit te verbeteren werd voorjaar 2017 een speciale, brede werkgroep ingericht met onder meer samenwerkings...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 1 mei aanvraag indienen voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs - 13 februari 2018
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerlingen met ernstige taalontwikkelingsstoornis naar het gewone vmbo - 8 februari 2018
Ook scholieren met een ernstige taalontwikkelingsstoornis moeten zich goed kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In Arnhem krijgen leerlingen van vso Kentalis College De Stijgbeugel samen met...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder zorgleerlingen in regulier onderwijs - 6 februari 2018
Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Dit concludeert Trouw naar aanleiding van cijfers van de Dienst...
Primair onderwijs
Kwaliteitszorgsysteem: ‘Zoek aansluiting bij bestaande processen’ - 12 januari 2018
Drie jaar na de invoering van Passend onderwijs krijgen samen­werkings­verbanden meer aandacht voor het opzetten van een kwaliteitszorg­systeem. Waaraan moet zo’n systeem voldoen?...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Cultuuronderwijs en Passend onderwijs - 12 januari 2018
Schoolleiders uit de beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwamen 1 december bij elkaar om te spreken over de verankering van cultuuronderwijs op basisscholen en over de voortgang van Passend...
Primair onderwijs
Onderwijs en zorg voor EMB-kinderen komt straks uit één pot - 2 december 2017
Het geld dat nodig is om zowel zorg als onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) komt straks rechtstreeks van de rijksoverheid. Deze afspraak is opgenomen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Particuliere scholen vangen betaald zorgleerlingen op - 14 november 2017
Scholen betalen particuliere instellingen om leerlingen op te vangen waar ze zelf geen raad mee weten. Daarmee overtreden ze de wet. Dit blijkt uit onderzoek van het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Werken aan jezelf in de impulsklas - 28 oktober 2017
Aan de slag met je werkhouding en gedrag samen met je ouders, een Impulsklasleerkracht en -ouderbegeleider. En dat drie maanden lang één ochtend per week. Dat doen de leerlingen van de...
Primair onderwijs
Werkdruk leerkrachten door Passend onderwijs toegenomen - 2 oktober 2017
Het vertrouwen onder leerkrachten in Passend onderwijs is sterk afgenomen. 93 procent van de leerkrachten zegt dat de werkdruk door Passend onderwijs is toegenomen. Maar liefst 90 procent zegt te...
Primair onderwijs
Kampen biedt gespecialiseerd onderwijs - 30 september 2017
Eén school waarin zowel kinderen van cluster 3 en 4 en het speciaal basisonderwijs bij elkaar in de klas zitten. Dat is Prisma: een school voor gespecialiseerd onderwijs in de regio Kampen...
Primair onderwijs
Leerkracht zelf positief over ondersteuning bij Passend onderwijs - 28 september 2017
Leerkrachten hebben zelfvertrouwen en zijn redelijk positief over de randvoorwaarden op hun school, hoewel de helft nooit hulp krijgt van een extra collega. Slechts een op de zes leerkrachten kan...
Primair onderwijs
Kwaliteit Passend onderwijs meten - 8 september 2017
Student Onderwijskunde Surya Carrilho heeft onder begeleiding van Bas Warner van adviesbureau OOG onderwijs en jeugd een artikel geschreven over de 'kijk op kwaliteit' als het gaat om Passend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kennis en kunde delen binnen en buiten het speciaal onderwijs - 4 september 2017
Hanneke Blom is sinds twee jaar meerscholendirecteur van drie scholen voor speciaal onderwijs (cluster 4) in de regio Den Haag en een expertisecentrum voor gedrag dat scholen voor primair onderwijs...
Primair onderwijs
Tweedaagse Passend onderwijs op 5 en 6 oktober 2017 - 1 september 2017
Schoolbestuurders en hun partners bij gemeenten, jeugdhulpverlening en leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo, jongeren en ouders ontmoeten elkaar op 5 en 6...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Terugdringen bureaucratie en meer transparantie nog speerpunten Passend onderwijs - 7 juli 2017
Het lukt steeds beter om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een plek te geven in het reguliere onderwijs. Staatssecretaris Dekker heeft tijdens een Kamerdebat op 5 juli over de elfde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aangeboden - 22 juni 2017
Staatssecretaris Dekker concludeert in de 11e voortgangsrapportage Passend onderwijs, die hij op 20 juni aan de Tweede Kamer aanbood, dat “ we goed op weg zijn: nog niet alle doelen zijn...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Iedereen wil een parel in de klas’ - 16 juni 2017
De Parelklas van basisschool De Lochtenbergh in Tilburg geeft invulling aan Passend onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3) in een door ouders gewenste en meer thuisnabije situatie....
Primair onderwijs
Rekenkamer: Zicht op bestedingen Passend onderwijs niet verbeterd - 19 mei 2017
Het is onduidelijk waaraan onderwijsinstellingen hun financiële middelen besteden en welke prestaties en effecten zij ermee bereiken. Het zicht op besteding van gelden aan Passend onderwijs is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Thuiszitters gaan graag naar het Walhallab - 18 mei 2017
In het Walhallab in Zutphen kunnen kinderen met én zonder problemen naar hartenlust samen leren, ontwerpen, maken en ondernemen. Met succes: kinderen zien het nut van leren en thuiszitters...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 68 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Reglement Participatiefonds 2014_2015.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
15 mei 2014
140402 Brief tripartiet overleg personele gevolgen 1 0.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Personeelsbeleid
2 april 2014
140402 Stroomschema personele gevolgen + toelichting 1 0.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Personeelsbeleid
2 april 2014
140402 Vragen en antwoorden personele gevolgen 1 0.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Personeelsbeleid
2 april 2014
Tripartiete_overeenkomst_personele_gevolgen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Personeelsbeleid
2 april 2014
Brief onderwijsorganisaties Passend onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
20 december 2013
WMS congres 2013 de opening
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Passend onderwijs
28 november 2013
WMS Congres opening Hilde Mertens
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Medezeggenschap, Passend onderwijs
28 november 2013
Scholenpanel passend onderwijs - resultaten - 131118.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Scholenpanel
19 november 2013
Regeling-stimulering-passend-onderwijs-2013-2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Passend onderwijs
9 augustus 2013
Nieuwsbrief ZOmatcht.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
16 mei 2013
Richtlijn-arbitragebepaling.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
9 april 2013
Richtlijn-arbitragebepaling.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
9 april 2013
Nota Ondersteuningsplanraad.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Bestuur en management, Medezeggenschap, Onderwijs en leerlingzorg
15 oktober 2012
Passend onderwijs brief
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
11 mei 2012
Passend onderwijs brief schoolbesturen (v)so
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
11 mei 2012
Stabiliteitsprogramma Nederland-hoofdlijnen.doc
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
27 april 2012

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen