Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 375 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Leerlingen die later instromen in sbo krijgen hogere adviezen - 5 november 2018
Vanaf 2015 stromen leerlingen steeds later in het sbo in. Dit is niet nadelig. Latere instromers krijgen hogere adviezen dan vroege instromers. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Kenmerken van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aansluiting onderwijs en jeugdhulp goed op weg - 5 november 2018
Landelijk gezien is er veel gebeurd op de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. De betrokken partijen proberen samenwerking tot stand te brengen en op veel plekken in het land zijn pilots...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
91 procent leerkrachten te weinig tijd voor extra ondersteuning in de klas - 1 november 2018
Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Maar liefst 91 procent zegt te weinig tijd te hebben voor deze extra ondersteuning (in 2015...
Primair onderwijs
Na plusklas nu ook praktijkklas - 27 oktober 2018
Deze maand in Zo kan het ook!: Leraar Harry Bouwman richtte dit schooljaar op De Ark in Oldemarkt in Noordwest-Overijssel een praktijkklas op, waarin een groepje geselecteerde leerlingen bij een...
Primair onderwijs
Passend onderwijs zware belasting voor schooldirecteur - 29 augustus 2018
Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Informatie Passend onderwijs naar rijksoverheid.nl - 13 juli 2018
De informatie over Passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, verhuist vanaf 1 augustus naar rijksoverheid.nl. Wie naar www.passendonderwijs.nl surft, wordt automatisch...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob wil eigenaarschap Passend onderwijs meer bij scholen en leraren neerleggen - 26 juni 2018
Bij Passend onderwijs moet het kind voorop staan, niet het systeem. Daarvoor zijn verbeteringen in de systematiek van Passend onderwijs nodig. Allereerst moeten het eigenaarschap en de inspraak veel...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Programma ‘Onbeperkt meedoen’ zwengelt dialoog aan over inclusiever onderwijs - 14 juni 2018
Het kabinet wil dat mensen met een beperking op alle niveaus betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken, waaronder het onderwijs. Dat staat in het programma...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Thuiszitter neemt regie via robot - 14 juni 2018
Onderwijs op afstand als oplossing voor leerlingen die (nog) niet in de klas aanwezig kunnen zijn. Samenwerkingsverband RSV Breda en omstreken zet daarvoor sinds vorig jaar het robotje Avatar in. Met...
Primair onderwijs
Onderwijsraad pleit voor meer ondersteuning voor ‘complexere’ leerlingen - 29 mei 2018
Voor specifieke categorieën leerlingen is het ondersteuningsaanbod nog steeds onvoldoende. Vooral voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften wordt passend aanbod beperkt ontwikkeld....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
’Kinderen met gedragsproblemen presteren beter in speciaal dan regulier onderwijs’ - 18 mei 2018
Exclusief onderwijs leidt tot betere prestaties bij leerlingen, concludeert Inge Zweers van de Universiteit Utrecht in haar onderzoek. Ze volgde voor haar proefschrift inclusieve en exclusieve...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen en gemeente bundelen krachten voor onderwijs aan hoogbegaafden - 7 april 2018
Kinderen die bovengemiddeld presteren op één of meer vakgebieden – of die dit in potentie zouden kunnen maar nog niet laten zien – hebben een specifieke onderwijsbehoefte....
Primair onderwijs
1 t/m 8 juni: Landelijke actieweek thuiszitters - 23 maart 2018
Een belangrijk doel van Passend onderwijs is het thuiszitten van leerlingen terug te dringen. Met de juiste hulp op het juiste moment moet ieder kind een schoolloopbaan krijgen die bij hem of haar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voortgangsrapportage Passend onderwijs pas in juni - 23 maart 2018
De voortgangsrapportage Passend onderwijs komt pas op zijn vroegst begin juni. Dat schrijft Onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De redenen zijn dat cijfers nog niet beschikbaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Beter zicht op besteding middelen door samenwerkingsverbanden - 9 maart 2018
Het zicht op de besteding van de middelen voor Passend onderwijs is niet altijd optimaal. Om dit te verbeteren werd voorjaar 2017 een speciale, brede werkgroep ingericht met onder meer samenwerkings...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 1 mei aanvraag indienen voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs - 13 februari 2018
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerlingen met ernstige taalontwikkelingsstoornis naar het gewone vmbo - 8 februari 2018
Ook scholieren met een ernstige taalontwikkelingsstoornis moeten zich goed kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In Arnhem krijgen leerlingen van vso Kentalis College De Stijgbeugel samen met...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder zorgleerlingen in regulier onderwijs - 6 februari 2018
Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Dit concludeert Trouw naar aanleiding van cijfers van de Dienst...
Primair onderwijs
Kwaliteitszorgsysteem: ‘Zoek aansluiting bij bestaande processen’ - 12 januari 2018
Drie jaar na de invoering van Passend onderwijs krijgen samen­werkings­verbanden meer aandacht voor het opzetten van een kwaliteitszorg­systeem. Waaraan moet zo’n systeem voldoen?...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Cultuuronderwijs en Passend onderwijs - 12 januari 2018
Schoolleiders uit de beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwamen 1 december bij elkaar om te spreken over de verankering van cultuuronderwijs op basisscholen en over de voortgang van Passend...
Primair onderwijs
Onderwijs en zorg voor EMB-kinderen komt straks uit één pot - 2 december 2017
Het geld dat nodig is om zowel zorg als onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) komt straks rechtstreeks van de rijksoverheid. Deze afspraak is opgenomen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Particuliere scholen vangen betaald zorgleerlingen op - 14 november 2017
Scholen betalen particuliere instellingen om leerlingen op te vangen waar ze zelf geen raad mee weten. Daarmee overtreden ze de wet. Dit blijkt uit onderzoek van het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Werken aan jezelf in de impulsklas - 28 oktober 2017
Aan de slag met je werkhouding en gedrag samen met je ouders, een Impulsklasleerkracht en -ouderbegeleider. En dat drie maanden lang één ochtend per week. Dat doen de leerlingen van de...
Primair onderwijs
Werkdruk leerkrachten door Passend onderwijs toegenomen - 2 oktober 2017
Het vertrouwen onder leerkrachten in Passend onderwijs is sterk afgenomen. 93 procent van de leerkrachten zegt dat de werkdruk door Passend onderwijs is toegenomen. Maar liefst 90 procent zegt te...
Primair onderwijs
Kampen biedt gespecialiseerd onderwijs - 30 september 2017
Eén school waarin zowel kinderen van cluster 3 en 4 en het speciaal basisonderwijs bij elkaar in de klas zitten. Dat is Prisma: een school voor gespecialiseerd onderwijs in de regio Kampen...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 67 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief OCW over nieuwe uitgangspunten
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Verantwoording
9 maart 2018
Meten wat passend is (pdf)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
8 september 2017
Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Privacy, Persoonsgegevens
5 oktober 2016
Stroomschema Zorg op school
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 januari 2016
Bekostigingsbesluit 2015-2016, met Regeling Bekostiging personeel PO (zie artikel 36, 37 en 38)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Bekostiging vluchtelingenonderwijs, Kamerbrief OCW 1-12-2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Ohba-regeling
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
COA, Een asielzoekerscentrum in de gemeente. Factsheet Vergoedingen en regelingen (juli 2014)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Onderwijs aan vreemdelingen, Kamerbrief OCW 26 oktober
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Zorgplicht bij aanmelding.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Zorgplicht, Passend onderwijs
12 november 2015
AVS Peiling Passend onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
3 september 2015
Brandrief
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 maart 2015
Brief-staatssecretaris-OCW-diabeteskind.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 augustus 2014
Brief-staatssecretaris-OCW-diabeteskind2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 augustus 2014
Reglement Participatiefonds 2014_2015.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
15 mei 2014

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs
​Waar moet ik aan denken bij de veranderingen in de wet Passend onderwijs en de rol van de MR?
Primair onderwijs
Wat betekent het aflopen van het tripartiete akkoord personele gevolgen invoering Passend onderwijs voor de (niet) gemaakte afspraken?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Finland - Lapland: voor de avontuurlijke schoolleider!
24 maart 2019 tot en met 31 maart 2019

Meer onderwerpen