Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Overgang PO VO

Dossier Overgang PO VO - Artikelen

Er zijn 57 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Scholenopdekaart.nl start oudercampagne - 18 oktober 2017
Begin november start een campagne voor de website Scholenopdekaart.nl gericht op ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Voor scholen een goed moment om de puntjes op de ‘i...
Primair onderwijs
‘We lopen hier op goud’ - 16 maart 2017
Scola biedt onderdak aan opvang en onderwijs van 0 tot 16 jaar in het Gelderse Elburg. “We willen kinderen het gevoel geven dat er geen overgang is van voorschool tot voortgezet onderwijs....
Primair onderwijs
Gratis studiedag overgangen in het onderwijs - 9 januari 2017
GION Onderwijs/Onderzoek organiseert op dinsdag 31 januari aanstaande in Utrecht een studiedagmiddag over overgangen in het onderwijs voor schoolleiders, beleidsmakers en onderwijswetenschappers....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Eindtoets second opinion, schooladvies leidend - 2 november 2016
Het is onwenselijk dat veel basisscholen uitsluitend een enkelvoudig schooladvies geven. Staatssecretaris Dekker staat het uitsluiten van meervoudige adviezen – in plaatsingswijzers...
Primair onderwijs
CBS: zelfde Citoscore, andere schoolloopbaan - 9 september 2016
Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen die dezelfde Citoscore hebben behaald maar van wie de ouders lager opgeleid zijn. Ze beginnen ook vaker op een...
Primair onderwijs
Een schooladvies voor gelijke kansen - 2 september 2016
De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende – schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het oordeel van de betrokken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Kinderen ontwikkelen zich niet loodrecht’ - 2 september 2016
Nieuwe onderwijsconcepten die een vroege vervolgschoolkeuze uitstellen duiken op om ‘de knip na groep 8’ te verzachten. “We zien stabiele en mondige jongeren die meer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoe regelen we dat ? - 2 september 2016
Door het later afnemen van de eindtoets is het schooladvies van de basisschool leidend geworden. Dat lijkt logisch, want de basisschool kent het kind na acht jaar door en door. Toch verloopt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad waarschuwt voor ondoordacht invoeren maatwerkdiploma - 13 november 2015
Verruiming van de wettelijke kaders van eindtoetsing is niet het goede instrument om maatwerk te stimuleren. Ook is het risicovol, stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Maatwerk binnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
VO-tour AVS in teken van overgang po-vo - 10 november 2015
Wat willen schoolleiders ontwikkelen en hebben ze nodig op weg naar de transitie funderend onderwijs? De overgangen in ons onderwijsstelsel - specifiek tussen po en vo - staan centraal tijdens de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vroege selectie vo kan sociale ongelijkheid bevorderen - 20 oktober 2015
In landen die relatief vroeg selecteren voor voortgezet onderwijs, zoals in Nederland en Duitsland, zijn de verschillen in leerprestaties naar sociaal milieu groter dan in landen waar die selectie op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zelfregulatie bij groep 8 helpt bij overgang po-vo - 24 juni 2015
Door formatief toetsen is het mogelijk leerlingen in groep 8 zelfregulatievaardigheden bij te brengen, zodat deze kinderen beter voorbereid zijn op de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Twijfelgevallen beter af in hoger onderwijsniveau’ - 12 juni 2015
Bij twijfelgevallen tussen bijvoorbeeld havo of het vwo is het beter dat die leerlingen op het vwo terechtkomen, blijkt uit onderzoek van Roxanne Korthals, die op 18 juni promoveert aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Benut de ruimte en toon je vakkennis’ - 5 maart 2015
Snipverkouden is hij, maar Paul Rosenmöller, sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad, staat ons monter en energiek te woord. Hij wil meer vertrouwen zien: binnen scholen, en tussen primair...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Samen zorgen voor een zachte landing’ - 4 maart 2015
Dat de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs groot is, daarover is men het eens. Pedagogisch, didactisch: po en vo zijn verschillende werelden. Maar is dat erg? Horen drempels bij het leven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker treedt op bij niet naleven basisschooladvies - 13 februari 2015
Vo-scholen mogen zich bij de plaatsing van leerlingen niet laten leiden door andere toetsen of selectie-instrumenten dan het schooladvies van de basisschool. Dat schrijft Dekker in een brief aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Een tikkende pen kan al te veel zijn - 9 januari 2015
Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting dat steeds meer leerlingen zullen overstappen van speciaal basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs. Ook kinderen met gedragsproblemen...
Primair onderwijs
’Scholieren mogen niet dupe worden van slecht rekenonderwijs’ - 9 januari 2015
Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft nog steeds grote bezwaren tegen de plannen rondom de rekentoets, ondanks dat er verbeteringen gepland zijn. Het LAKS erkent dat het rekenniveau...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Speciale website rond regelgeving overgang po-vo - 19 november 2014
Vanaf dit schooljaar verandert de regelgeving rond de overgang van po naar vo. De vo-school mag de toetsgegevens van leerlingen niet langer gebruiken als enig of doorslaggevend criterium bij de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Plezier op school' helpt bij sociale angst en pesten - 5 november 2014
De training 'Plezier op school' maakt onzekere en weinig weerbare kinderen sociaal vaardiger waardoor ze minder gepest worden. Negatieve gedachten nemen ook af. Dat blijkt uit onderzoek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Opschuiven eindtoets krijgt serieuze impact’ - 10 oktober 2014
Bij scholen die voorafgaand aan de eindtoets het schooladvies uitbrengen zijn er grotere verschillen met de toetsresultaten. Hoe hoger het advies, hoe hoger de kinderen in het voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs
Meisjes presteren beter dan jongens in voortgezet onderwijs - 8 oktober 2014
Jongens en meisjes scoren op de basisschool ongeveer even goed, maar vanaf de middelbare school doen meisjes het beter. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de meeste gevallen beginnen jongens...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regionale benadering essentieel voor verbeteren overgang po-vo - 23 september 2014
Een regionale benadering met het betrekken van leidinggevenden uit het funderend onderwijs, waaronder schoolleiders en besturen, is essentieel voor een verbetering van de overgang van po naar vo. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Schotland wil af van publiceren toetsresultaten' - 24 juni 2013
Het Schotse ministerie van Onderwijs wil stoppen met het publiceren van toetsresultaten door de overheid. Onderwijsminister Peter Peacock ziet liever dat ouders in plaats van cijfers ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Conferentie vrouwelijke schoolleiders - 8 november 2012 - 23 augustus 2012
De AVS organiseert haar jaarlijkse conferentie voor vrouwelijke schoolleiders (uit het po en vo) op 8 november 2012 in De Driehoek in Utrecht. Dit keer over de overgang tussen primair en voortgezet...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Overgang PO VO - Documenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Overgang PO VO - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Overgang PO VO - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Overgang PO VO - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Overgang PO VO - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen