Dossier Leerplicht - Artikelen

Er zijn 39 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
De Monitor: toename aantal kinderen die vrijgesteld zijn van de leerplicht - 18 september 2018
Kinderen en jongeren krijgen steeds vaker een vrijstelling van de leerplicht en hoeven daarom niet meer naar school. Uit onderzoek van De Monitor (KRO-NCRV) blijkt dat ook veel gezonde en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voorwaarden vrijstelling leerplicht strenger - 15 december 2016
Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd - 21 juli 2016
Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van...
Primair onderwijs
Dekker vraagt gemeenten leerplichtvrijstellingen door te lichten - 3 juni 2016
Staatssecretaris Sander Dekker heeft alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om vrijstellingen voor kinderen met een psychische of fysieke beperking nog eens goed te bekijken. Indien mogelijk moet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
17 maart is Dag van de Leerplicht - 15 maart 2016
Op donderdag 17 maart 2016 vindt de Dag van de Leerplicht plaats. In heel Nederland organiseren gemeenten en scholen diverse acties om het recht op onderwijs te benadrukken. Om te voorkomen dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aantal spijbelaars gedaald - 24 maart 2015
Het aantal spijbelaars is na jaren van stijging in het schooljaar 2013-2014 met 10 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook is de verzuimregistratie van scholen en gemeenten verbeterd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Donderdag 19 maart: landelijke Dag van de Leerplicht - 16 maart 2015
Op de landelijke dag van de Leerplicht, op 19 maart, staan scholen stil bij het recht op onderwijs in Nederland. Veel scholen organiseren een actie op deze dag. Leerplichtambtenaren geven...
Primair onderwijs
Bussemaker geen voorstander van verlenging leerplicht - 15 mei 2014
Minister Bussemaker van OCW vindt de initiatiefwet van PvdA en CDA om de leerplicht te verlengen naar 21 jaar voorbarig. Als het aan de twee partijen ligt, wordt het voor jongeren zonder diploma...
Voortgezet onderwijs
Leerplichtwet biedt te veel ruimte voor misbruik - 19 november 2013
Steeds meer ouders maken oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid om zich te beroepen op richtingbezwaren om zo hun kinderen thuisonderwijs te kunnen geven. Dat staat in een advies van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voor straf de schoolbanken weer in - 2 oktober 2013
De rechter kan straks jonge criminelen voor maximaal twee jaar terug de schoolbanken in sturen. De maatregel is niet vrijblijvend. Als de jongere zich niet houdt aan de afspraken, volgt alsnog een...
Voortgezet onderwijs
Bijlage RMC-effectrapportage gewijzigd - 9 augustus 2013
De Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs is aangepast in verband met de wijziging van het format van de RMC-effectrapportage. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
In- en uitschrijvingen voortaan binnen zeven dagen uitwisselen met BRON - 24 juni 2013
Scholen zijn gewend om gegevens over in- en uitschrijvingen aan zowel BRON als de gemeente te melden. Vanaf 1 juli 2013 hoeven zij de gegevens echter niet meer aan de gemeente te leveren. Wel geldt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Soepelere Leerplichtwet geen oplossing voor thuiszitters - 12 juni 2013
"Flexibiliteit en maatwerk zijn essentieel om er voor te zorgen dat het kind zo snel mogelijk weer school kan”, dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer in een...
Primair onderwijs
'Tientallen kinderen volgen illegaal thuisonderwijs' - 12 juni 2013
Enkele tientallen kinderen die thuis onderwijs volgen met medeweten van ministerie en inspectie, doen dat mogelijk in strijd met de Leerplichtwet. Dat zegt onderwijsadvocaat Katinka Slump in NRC...
Primair onderwijs
Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen schooljaar 2011 – 2012 - 4 oktober 2012
De directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs, de heer Kerstens, heeft een publicatie gemaakt over het schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over het schooljaar 2011...
Primair onderwijs
Kinderombudsman onderzoekt recht op onderwijs - 6 september 2012
De Kinderombudsman Marc Dullaert doet onderzoek naar het recht op onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Aanleiding voor het onderzoek is de hoeveelheid vragen en klachten die de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Duidelijkheid over verlofredenen Leerplichtwet - 23 augustus 2012
In een nieuwe beleidsregel, die begin juli 2012 in werking is getreden, worden de termen ‘specifieke aard van beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ uit de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voorlichting leerplicht voor ouders via sociale media - 23 augustus 2012
Luxeverzuim komt steeds vaker voor: leerlingen die buiten de schoolvakanties zonder toestemming en uit eigen belang van ouders of kind niet in de klas zitten. Het aantal kinderen dat vorig jaar om...
Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel onderwijstijd - 29 juni 2012
De Eerste Kamer is op 26 juni akkoord gegaan met het wetsvoorstel over onderwijstijd. Van de senatoren stemden er 35 voor en 33 tegen. Vorige week was de Eerste Kamer nog behoorlijk...
Voortgezet onderwijs
Voorlichting leerplicht voor ouders via sociale media - 26 juni 2012
Luxeverzuim komt steeds vaker voor: leerlingen die buiten de schoolvakanties zonder toestemming en uit eigen belang van ouders of kind niet in de klas zitten. Het aantal kinderen dat vorig jaar om...
Primair onderwijs
Bestuurlijke boete voor scholen die verzuim niet melden - 19 januari 2012
Op 1 januari 2012 is de Leerplichtwet 1969 gewijzigd.Voortaan heeft de Inspectie van het Onderwijs demogelijk heid een bestuurlijke boete op te leggenwanneer het hoofd van de school of instelling...
Primair onderwijs
Ook niet-bekostigd onderwijsmoet voldoen aan BRON - 9 januari 2012
De minister van Veiligheid en Justitie en de minister van OCW hebben enige wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor ook de niet-bekostigde scholen moeten voldoen aan de systematiek van het...
Voortgezet onderwijs
Maximum verblijfsduur vmbo afgeschaft - 5 januari 2012
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de verblijfsduur in het vmbo. In de wetswijziging is verder vastgelegd dat leerplichtige vmbo-leerlingen de mogelijkheid hebben om in deeltijd...
Voortgezet onderwijs
Duidelijke regierol kan duur thuiszitten bekorten - 17 november 2011
Een relatief kleine groep leerlingen zit thuis of dreigt thuis te komen zitten. Het Kohnstamm Instituut onderzocht of er...
Primair onderwijs
Ook samenwerkingsovereenkomst leerplicht in Utrecht - 17 november 2011
De Inspectie van het Onderwijs en de gemeente Utrecht hebben begin november een samenwerkingsovereenkomst...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Leerplicht - Documenten

Er zijn 8 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs en leerlingzorg, Leerplicht
4 oktober 2012
Nadere uitleg begrippen Leerplichtwet.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Leerplicht
23 augustus 2012
Staatsblad 656. Afschaffing verblijfsduur.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Leerplicht, School en omgeving
5 januari 2012
Voortijdig schoolverlaten.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Leerplicht
23 februari 2011
Uitschrijven stroomschema.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Leerplicht
5 januari 2011
Richtlijn schoolverzuim.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Leerplicht
28 december 2010

Dossier Leerplicht - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Leerplicht - Veelgestelde vragen

Er zijn 12 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Mogen leerlingen onder schooltijd naar een fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, rt´er (met een eigen praktijk), haptonoom, en dergelijke gaan? En/of mag de therapeut onder schooltijd binnen de school zijn diensten uitoefenen?
Primair onderwijs
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Als de groep voor de onderbouw te groot is, kun je de ouders van een 4-jarige verzoeken het kind een aantal maanden later op school te laten komen?
Primair onderwijs
Waarmee moet u rekening houden bij de invoering van andere schooltijden?
Primair onderwijs
Mag de school een leerling buiten de schoolvakanties vrij geven?
Primair onderwijs
Mogen leerlingen al vóór hun vierde jaar naar school?
Primair onderwijs
Een leerling van mijn school doet aan topsport en wil daarvoor af en toe vrij nemen. Moet ik hier aan meewerken?
Primair onderwijs
Welke persoonsgegevens mogen van de leerling uitgewisseld worden?
Primair onderwijs
Kunnen leerlingen voor topsport- of kunstactiviteiten vrijgesteld worden?
Primair onderwijs
Waar kan ik meer informatie vinden over de leerplichtwet?
Primair onderwijs
Kan een leerling ook al voor zijn vierde jaar tot de school toegelaten worden?
Primair onderwijs
Kan een leerling ook al voor zijn vierde jaar tot de school toegelaten worden?
Primair onderwijs

Dossier Leerplicht - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(30 september 2020), (20 januari 2021), (31 maart 2021)
Training - Primair onderwijs

Dossier Leerplicht - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Naar andere schooltijden, en dan?
30 september 2020, 20 januari 2021, 31 maart 2021

Meer onderwerpen