Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Dossier Kwaliteit - Artikelen

Er zijn 270 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Gevarenzone - 28 oktober 2017
Eindelijk was er dan het regeerakkoord. Met een verbluffende paragraaf als het gaat om investeringen in het primair en voortgezet onderwijs. Werkdruk en grote problemen op de arbeidsmarkt zoals het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nederland in top 3 tevreden en goed presterende leerlingen - 19 april 2017
Nederlandse leerlingen van 15 jaar zijn tevreden of heel tevreden met hun leven. En dat niet alleen: ze presteren ook nog eens goed. Nederland staat daarmee met Zwitserland en Finland in de top 3,...
Primair onderwijs
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9 april 2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is...
Primair onderwijs
’Stem uit praktijk mag luider klinken’ - 29 september 2015
In het onderwijsveld heerst de overtuiging dat onderwijskwaliteit te zeer een bestuurlijke aangelegenheid is. De overheid wijst er juist op dat haar rol beperkt is en dat scholen vaak meer...
Primair onderwijs
Kwaliteit pabo’s afgelopen jaren versterkt - 22 april 2015
De pabo-opleidingen in Nederland zijn de afgelopen jaren een stuk beter geworden. Dit blijkt uit de visitaties van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Van de 24 opleidingen hebben er...
Primair onderwijs
Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd - 15 april 2015
Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. De kwaliteitszorg in de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderzoek naar onderwijsconcept Steve Jobsscholen - 2 april 2015
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het Welten-instituut van de Open Universiteit starten een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de Steve Jobsscholen, ook wel bekend als de iPadscholen...
Primair onderwijs
Schoolleiders vinden vakkennis afgestudeerde leraren verbeterd - 2 april 2015
Schoolleiders en pabo-afgestudeerden zijn overwegend positief over het niveau van de vakkennis en de voorbereiding op de praktijk. Toch vindt een derde van de afgestudeerde pabo-studenten dat de...
Primair onderwijs
Werkdruk door onderwijsinspectie? - 2 april 2015
Ruim driekwart van de schooldirecteuren en leraren ervaart de aanpak van de inspectie als een verhoging van de administratieve werklast. De helft vindt dat de inspectie geen meerwaarde heeft voor de...
Primair onderwijs
Sterke kwaliteitsverbetering Nederlandse scholen in het buitenland - 13 maart 2015
Ruim 90 procent van de Nederlandse scholen in het buitenland krijgt van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’. Een duidelijke verbetering ten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Effectieve formatieve toetsen kunnen leerproces sturen - 6 maart 2015
De NRO heeft drie reviewstudies uitgebracht rond de kwaliteit van (formatief) toetsen en beoordelen. Met de informatie uit formatieve toetsen kunnen leraren en leerlingen leren en lesgeven verbeteren...
Primair onderwijs
Uit de bestuurlijke comfortzone - 6 februari 2015
Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen bij de school kunnen leiden tot input voor het strategisch beleidsplan. Dat is de vernieuwende, effectieve aanpak van Stichting OPO Wolderwijs...
Primair onderwijs
‘Ken je kwaliteiten’ - 6 februari 2015
Een kwalitatief goede school, waar leraren alleen vakken geven waar ze blij van worden en leerlingen meebeslissen over wat ze willen leren. Door te kijken naar ieders kwaliteiten en drijfveren is dit...
Primair onderwijs
Pilot regelluwe scholen alleen voor excellente scholen - 5 februari 2015
Voor de nieuwe pilot regelluwe scholen heeft Dekker in eerste instantie alleen excellente scholen op het oog. Dat schrijft staatssecretaris Dekker op 3 februari aan de Tweede Kamer. Verder is er...
Primair onderwijs
Minder regels, beter onderwijs - 18 december 2014
Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar te veel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk...
Primair onderwijs
Scholenopdekaart.nl wordt website voor schoolvergelijkingen po en vo - 17 december 2014
Vanaf februari 2015 is scholenopdekaart.nl de website waar ouders en leerlingen scholen met elkaar kunnen vergelijken. De sites schoolkompas.nl en schoolvo.nl gaan daarin op. Tot die datum is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Op gelijkwaardige basis met elkaar leren leidt tot positieve opbrengsten - 13 december 2014
Activiteiten waarin leraren op gelijkwaardige basis met elkaar leren, leiden tot positieve opbrengsten op het niveau van de individuele leraar (kennis en lesgedrag) en leerlingen. Dat is een van de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Basisscholen Tanisha en Talitha dicht vanwege slechte onderwijskwaliteit - 3 december 2014
De bekostiging van basisschool Tanisha in Amsterdam en nevenvestiging Talitha in Utrecht van de Christelijke Evangelische Vereniging voor Ouders (CEVO) wordt per 1 januari 2015 beëindigd. Dat...
Primair onderwijs
Zeeland krijgt startverklaring voor regionaal transfercentrum - 29 november 2014
De regio Zeeland gaat met twintig schoolbesturen onderzoeken hoe zij een regionaal transfercentrum voor de provincie gaan opzetten. Door hierin samen te werken, kunnen schoolbesturen kwaliteit en...
Primair onderwijs
​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs - 26 november 2014
In toenemende mate bereiken de AVS zorgen en vragen van de leden over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), specifiek aangaande de ketenbepaling. De wetgeving van minister Asscher beoogt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Excellente scholen krijgen meer ruimte om te experimenteren - 19 november 2014
Excellente scholen kunnen last hebben van regels  die nieuwe initiatieven en innovatie in de weg staan. Staatssecretaris Sander Dekker start komend schooljaar een pilot waarin hij experimenteert...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering - 14 november 2014
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid...
Primair onderwijs
Meer bevlogenheid leidt tot beter onderwijs - 5 november 2014
Recent wetenschappelijk onderzoek door de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam onder 1.649 respondenten in het onderwijs toont aan dat investeren in een...
Primair onderwijs
‘Basisschooladvies bepalend voor schoolloopbaan’ - 31 oktober 2014
Basisscholen geven over het algemeen juiste schooladviezen en gaan hier zorgvuldig mee om. Toch is er nog veel te winnen, blijkt uit het inspectierapport ‘De kwaliteit van het basisschooladvies...
Primair onderwijs
​Promotiebeurs populair onder leraren - 22 oktober 2014
Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Op het Lerarencongres op 8 oktober ontvingen 29...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Kwaliteit - Documenten

Er zijn 56 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Regeldrukagenda 2014-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit, regeldruk, Werkdrukafspraken
18 december 2014
Vervanging in POflex
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Wet Werk en Zekerheid, ketenbepaling, Kwaliteit
26 november 2014
Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
14 juli 2014
Overzicht-excellente-scholen-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit
14 januari 2014
Regeling-elementencode-2013-2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit
9 augustus 2013
Syllabi-2015.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit
5 augustus 2013
Uitstroomprofiel-vso.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit
5 augustus 2013
Dorpenmonitor_web.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit, Krimp
6 mei 2013
Diplomaregister VSO-leerlingen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit
29 oktober 2012
examens + hulpmiddelen 2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs en leerlingzorg, Kwaliteit
22 oktober 2012
Dyslexie.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit
18 oktober 2012
Wijziging examens geschiedenis.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit
7 september 2012

Pagina's

Dossier Kwaliteit - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Kwaliteit - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Kwaliteit - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Kwaliteit - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen