Dossier Krimp - Artikelen

Er zijn 75 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
'Financiële positie scholen verslechtert' - 2 oktober 2012
De bezuinigingen in het primair en voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren leidden in 2011 tot banenverlies in deze sectoren. Na de negatieve resultaten over 2010 hebben met name scholen in het po...
Voortgezet onderwijs
Krimp: kans en kwaliteit - 17 september 2012
Uw organisatie wordt geconfronteerd met dalende budgetten en vermindering van het aantal leerlingen. Krimp in het onderwijs is een actueel thema. De oorzaken van vermindering van het budget en van...
Primair onderwijs
'Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders' - 6 september 2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Eerst ontslagen en vanaf 2015 gebrek aan docenten - 23 augustus 2012
De leerlingenaantallen dalen en docenten gaan later met pensioen. Startende docenten komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers op gang....
Voortgezet onderwijs
Scenariomodel basisonderwijs voor leerlingenprognoses en formatieramingen beschikbaar - 22 augustus 2012
In overleg met de sociale partners, waaronder de AVS, heeft het kersverse Arbeidsmarktplatform PO een instrument ontwikkeld voor regio’s en individuele schoolbesturen, waarmee toekomstscenario...
Primair onderwijs
Eerst ontslagen en vanaf 2015 gebrek aan leerkrachten - 21 juni 2012
De leerlingenaantallen dalen en leerkrachten gaan later met pensioen. Startende leerkrachten komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers op...
Primair onderwijs
‘De laatste jaren is DGO-voering schering en inslag’ - 15 mei 2012
Krimp en bezuinigingen zorgen de laatste anderhalf jaar voor een hausse aan Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) in het primair onderwijs. DGO’s gaan over de rechtspositionele gevolgen van...
Primair onderwijs
‘Halve school’ als mogelijke oplossing voor krimp - 15 mei 2012
Diverse media berichtten de afgelopen tijd over de plannen van de Friese gemeente Littenseradiel om bepaalde krimpscholen in Friese dorpen op te splitsen in onderbouw- en bovenbouwscholen, zodat de...
Primair onderwijs
Experimenteerwet aangenomen - 3 mei 2012
De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen de experimenteerwet (wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte) aangenomen. Ook werd een amendement aangenomen dat bepaalt dat experimenten in...
Primair onderwijs
Van Bijsterveldt in gesprek met schoolleiders - 'Het bestuur moet jullie aanzetten tot goede kwaliteit, daar maken we afspraken mee' - 3 mei 2012
Half april was er een bijeenkomst van een groep schoolleiders met – inmiddels demissionair – minister Van Bijsterveldt van Onderwijs. In een ontspannen sfeer kwam een aantal actuele...
Primair onderwijs
Speciale website over gevolgen en oplossingen bij minder leerlingen - 1 maart 2012
Op www.leerlingendaling.nl vinden scholen in het primair en voortgezet onderwijs voortaan informatie over de gevolgen van leerlingendaling en handvatten om hiermee om te gaan. Het digitale handboek...
Voortgezet onderwijs
Compensatieregeling samenvoegen kleine basisscholen verlengd - 19 januari 2012
Minister Van Bijsterveldt geeft kleine basisscholen in demografische krimpgebieden meer tijd en financiële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. De compensatieregeling...
Primair onderwijs
'De oplossing is altijd maatwerk' - 19 januari 2012
Dat krimp gevolgen heeft voor scholen staat buiten kijf. Maar het is niet de bedoeling deze ontwikkeling te gebruiken om met een bezem door het personeelsbestand te gaan. Gelukkig  blijkt in de...
Primair onderwijs
Krimp vraagt om een andere organisatie - 19 januari 2012
Het is niet de bedoeling een teruglopend leerlingenaantal als aanleiding te gebruiken om met een bezem door het personeelsbestand te gaan. Scholen en -besturen zoeken passende oplossingen en richten...
Primair onderwijs
Extra tijd en geld voor fusies kleine basisscholen - 22 december 2011
Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft kleine basisscholen in demografische krimpgebieden meer tijd en financiële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. Omdat de...
Primair onderwijs
Personele gevolgen van krimp - 2 november 2011
RapportDe sterke daling van het aantal leerlingen waar Nederland de komende jaren mee te maken krijgt,...
Primair onderwijs
‘Krimp basisonderwijs zet stevig door’ - 23 juni 2011
Het basisonderwijs verloor het afgelopen jaar rond de 14.000 leerlingen. Dat blijkt uit de voorlopige leerlingtelling van DUO/CFi op 1 oktober 2010. De krimp slaat vooral toe in Limburg en Zeeland....
Primair onderwijs
Financiële positie primair onderwijs - 17 mei 2011
De minister van OCW heeft de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiële positie van het primair onderwijs. In deze brief wordt aandacht besteed aan het budget materiële...
Primair onderwijs
Wetswijziging voor sectoroverstijgende onderwijsexperimenten in krimpregio’s - 3 maart 2011
Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs gaat onderwijsinstellingen in krimpregio’s de ruimte bieden om samenwerkingsexperimenten te starten. Met deze ‘sleutelexperimenten’ wil zij een goed en divers...
Primair onderwijs
Handboek Krimp en Onderwijs verschenen - 16 december 2010
Op initiatief van de Provincie Limburg en het Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten...
Primair onderwijs
Helft basisscholen kampt nu al met krimp - 28 oktober 2010
Verwachte leerlingenterugloop van 7 procent tussen 2010 en 2015 Tussen 2010 en 2015 krimpt in Groningen...
Primair onderwijs
‘Schoolbesturen in krimpregio’s moeten meer bestuurskracht tonen’ - 21 oktober 2010
De krimpproblematiek in po en vo blijkt erg uiteen te lopen, maar de gemeenschappelijke en belangrijkste deler is dat schoolbesturen in krimpregio’s meer moeten gaan besturen, hun bestuurskracht...
Primair onderwijs
Krimppijn aan de randen van Nederland - 27 mei 2010
`Zonder kinderen geen onderwijs´ Ontgroening en vergrijzing zorgen landelijk voor dalende...
Primair onderwijs
Leerlingenaantal Limburgse scholen loopt fors terug - 10 januari 2008
...
Primair onderwijs
Leerlingenaantal Limburgse scholen loopt fors terug - 1 januari 2008
In het primair onderwijs zal in de provincie Limburg het aantal leerlingen tussen 2007 en 2025 met 24...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Krimp - Documenten

Er zijn 11 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Krimp - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Krimp - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Krimp - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Krimp - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen

Bestaansrecht scholen primair onderwijs