Dossier Krimp - Artikelen

Er zijn 75 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Strenger toezicht op plannen in krimpregio’s - 6 maart 2019
Minister Slob van Onderwijs gaat er strenger op toezien dat scholen voor voortgezet onderwijs in krimpgebieden goede plannen maken, waarmee het onderwijsaanbod overal op peil blijft. Scholen moeten...
Voortgezet onderwijs
Onderwijs op het platteland - 27 oktober 2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lisa Westerveld, woordvoerder onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, media en sport...
Primair onderwijs
Adviescommissie buigt zich over krimp in vo - 4 oktober 2018
Minister Slob van Onderwijs heeft een adviescommissie ingesteld die in kaart brengt hoe scholen goed kunnen reageren op krimp. Ook onderzoekt deze commissie, die onder leiding staat van Elbert...
Voortgezet onderwijs
Aantal vo-leerlingen daalt in bijna alle regio’s - 17 mei 2018
Uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion blijkt dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Ondanks de krimp in...
Voortgezet onderwijs
VO kan ‘leren’ van leerlingendaling in po - 26 april 2018
De komende jaren moeten ook middelbare scholen rekening houden met een snelle daling van het aantal leerlingen. Een landelijke daling die in het schooljaar 2017-2018 is ingezet met zo’n 10.000...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerlingendaling nu ook in vo verwacht - 11 april 2017
Na een stijging van het aantal leerlingen in het vo in de jaren 2010 tot en met 2016 is deze groei in schooljaar 2016/2017 afgevlakt. De daling zoals die al jaren in het basisonderwijs plaatsvindt,...
Voortgezet onderwijs
Een derde schoolbesturen werkt samen vanwege leerlingendaling - 27 oktober 2016
Een derde van de schoolbesturen in het po en ruim een derde van de schoolbesturen in het vo werkt samen met andere schoolbesturen vanwege de leerlingendaling als gevolg van de bevolkingskrimp. Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gebruikersonderzoek leerlingendaling.nl - 3 juni 2016
Schoolbesturen en scholen die te maken krijgen met leerlingendaling kunnen informatie en praktijkvoorbeelden vinden op de speciale website www.leerlingendaling.nl, het resultaat van een gezamenlijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw prognosemodel PO - 22 december 2015
Hoeveel leerlingen kan ik de komende jaren op mijn school verwachten? Is het waar dat de school in onze wijk of woonkern onder de opheffingsnorm dreigt te komen? Klopt het dat onze school een...
Primair onderwijs
Tweede Kamer staat achter diverse maatregelen krimp - 17 december 2015
In het notaoverleg op 8 december over krimp in het onderwijs zijn diverse moties ingediend door Kamerleden. Zes moties zijn aangenomen, vier moties werden tijdens het debat aangehouden. Een aantal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vooral in krimpgebieden banenverlies onderwijs - 15 december 2015
Verhoudingsgewijs is er in het onderwijs het grootste banenverlies in krimpgebieden. Bijna 12 procent van de banen in het onderwijs ging in de krimpgebieden verloren, tegenover ruim 3 procent...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker biedt meer ruimte voor samenwerking tussen vo-scholen bij krimp - 7 december 2015
Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de helft van de opleidingsduur van een leerling uitbesteden aan andere scholen.  Dit stelt scholen in staat om beter samen te werken en zo de gevolgen...
Primair onderwijs
AVS vraagt bij OCW aandacht voor initiatiefnota Straus - 1 december 2015
In het primair onderwijs worden scholen op veel plekken al een aantal jaren geconfronteerd met krimp. De laatste tijd is er ook meer aandacht voor de teruglopende leerlingaantallen in het voortgezet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vorig schooljaar hoogste aantal schoolsluitingen - 9 oktober 2015
Vorig schooljaar sloten de deuren definitief bij 124 basisscholen. Dit is het hoogste aantal sluitingen dat de Dienst Uitvoering Onderwijs ooit vaststelde. Bijna 8200 kinderen moesten tussen...
Primair onderwijs
Afstand tot basisschool steeds groter - 22 september 2015
Een op de vier woonplaatsen in Nederland heeft geen school. Dit meldt Trouw naar aanleiding van cijfers van het CBS. Reden is de snelle afname van het aantal kinderen in bepaalde gebieden. Hierdoor...
Primair onderwijs
Nieuwe financiële regeling voor vo-scholen die willen fuseren - 17 september 2015
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 17 september bekendgemaakt dat vo-scholen die vanwege krimp samengaan hiervoor financiële compensatie krijgen. De regeling treedt met terugwerkende...
Voortgezet onderwijs
Scholen per schooltype bij elkaar vanwege krimp - 3 september 2015
Brede schoolgemeenschappen maken de komende jaren plaats voor middelbare scholen ‘per schooltype’. In Maastricht gebeurt dat al. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs zijn veel...
Voortgezet onderwijs
Ook vo krijgt te maken met krimp - 21 augustus 2015
Ook scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met de gevolgen van demografische krimp. Vooral in het vmbo wordt het lastig om overal in Nederland...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
OCW start pilot profielen en sectoren in verband met leerlingendaling - 11 maart 2015
OCW start een pilot voor scholen die samen profielen in havo en vwo en sectoren in vmbo-tl willen aanbieden. Geïnteresseerde scholen kunnen zich aanmelden voor een bijeenkomst op 16 april...
Voortgezet onderwijs
Maatregelen OCW om leerlingendaling op te vangen - 18 februari 2015
OCW treft diverse maatregelen om leerlingendaling op te vangen. Daarvoor is het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten tijdig samenwerken. Een van die maatregelen is het verlenen van extra...
Primair onderwijs
OCW richt accountteam leerlingendaling op - 21 januari 2015
  Het aantal leerlingen in Nederland daalt, waardoor scholen en afdelingen kleiner worden. Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs zoeken naar oplossingen in verband met de...
Primair onderwijs
Permanente verruiming 50%-regeling - 13 januari 2015
De 50%-regeling, waarbij leerlingen maximaal de helft van de totale leergang op een andere school mogen volgen dan die waar zij staan ingeschreven, wordt permanent doorgevoerd. Dat meldt...
Voortgezet onderwijs
Kleine Scholen Coöperatie kan dorpsscholen niet behoeden voor sluiting - 29 november 2014
Wettelijk is het niet toegestaan dat ouderverenigingen of dorpsgemeenschappen het schoolbestuur overnemen bij dreigende sluiting van een school. Dat concludeert het Nederlands Centrum voor...
Primair onderwijs
20 duizend minder leerlingen door krimp in primair onderwijs - 19 november 2014
Bij de start van het schooljaar waren er ruim 20 duizend leerlingen minder in het basis- en speciaal (basis-)onderwijs. Door krimp zijn er, omgerekend, ongeveer 200 klassen en 200 fulltime banen...
Primair onderwijs
Snelle daling aantal leerlingen basisschool - 12 september 2014
De komende jaren daalt het leerlingenaantal flink op scholen, meldt de Volkskrant vandaag. In 2012 gingen er nog anderhalf miljoen kinderen naar het basisonderwijs, in 2025 zijn dat er honderdduizend...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Krimp - Documenten

Er zijn 11 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Initiatiefnota Straus
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Krimp
1 december 2015
Dorpenmonitor_web.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Krimp
6 mei 2013
Sluiten en fuseren scholen Sittard-Geleen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Fusie, Krimp, Huisvesting
28 februari 2013
Pf-ArbeidsmarktknelpuntenPO-nov2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Politiek, Personeelsbeleid, Krimp
11 december 2012
Krimp - kans en kwaliteit.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Krimp
17 september 2012
brief minister over financien 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
17 mei 2011

Dossier Krimp - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Krimp - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Krimp - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Krimp - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen

Bestaansrecht scholen primair onderwijs