Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Dossier Krimp - Artikelen

Er zijn 71 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Leerlingendaling nu ook in vo verwacht - 11 april 2017
Na een stijging van het aantal leerlingen in het vo in de jaren 2010 tot en met 2016 is deze groei in schooljaar 2016/2017 afgevlakt. De daling zoals die al jaren in het basisonderwijs plaatsvindt,...
Voortgezet onderwijs
Een derde schoolbesturen werkt samen vanwege leerlingendaling - 27 oktober 2016
Een derde van de schoolbesturen in het po en ruim een derde van de schoolbesturen in het vo werkt samen met andere schoolbesturen vanwege de leerlingendaling als gevolg van de bevolkingskrimp. Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gebruikersonderzoek leerlingendaling.nl - 3 juni 2016
Schoolbesturen en scholen die te maken krijgen met leerlingendaling kunnen informatie en praktijkvoorbeelden vinden op de speciale website www.leerlingendaling.nl, het resultaat van een gezamenlijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer staat achter diverse maatregelen krimp - 17 december 2015
In het notaoverleg op 8 december over krimp in het onderwijs zijn diverse moties ingediend door Kamerleden. Zes moties zijn aangenomen, vier moties werden tijdens het debat aangehouden. Een aantal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vooral in krimpgebieden banenverlies onderwijs - 15 december 2015
Verhoudingsgewijs is er in het onderwijs het grootste banenverlies in krimpgebieden. Bijna 12 procent van de banen in het onderwijs ging in de krimpgebieden verloren, tegenover ruim 3 procent...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker biedt meer ruimte voor samenwerking tussen vo-scholen bij krimp - 7 december 2015
Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de helft van de opleidingsduur van een leerling uitbesteden aan andere scholen.  Dit stelt scholen in staat om beter samen te werken en zo de gevolgen...
Primair onderwijs
AVS vraagt bij OCW aandacht voor initiatiefnota Straus - 1 december 2015
In het primair onderwijs worden scholen op veel plekken al een aantal jaren geconfronteerd met krimp. De laatste tijd is er ook meer aandacht voor de teruglopende leerlingaantallen in het voortgezet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vorig schooljaar hoogste aantal schoolsluitingen - 9 oktober 2015
Vorig schooljaar sloten de deuren definitief bij 124 basisscholen. Dit is het hoogste aantal sluitingen dat de Dienst Uitvoering Onderwijs ooit vaststelde. Bijna 8200 kinderen moesten tussen...
Primair onderwijs
Afstand tot basisschool steeds groter - 22 september 2015
Een op de vier woonplaatsen in Nederland heeft geen school. Dit meldt Trouw naar aanleiding van cijfers van het CBS. Reden is de snelle afname van het aantal kinderen in bepaalde gebieden. Hierdoor...
Primair onderwijs
Nieuwe financiële regeling voor vo-scholen die willen fuseren - 17 september 2015
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 17 september bekendgemaakt dat vo-scholen die vanwege krimp samengaan hiervoor financiële compensatie krijgen. De regeling treedt met terugwerkende...
Voortgezet onderwijs
Scholen per schooltype bij elkaar vanwege krimp - 3 september 2015
Brede schoolgemeenschappen maken de komende jaren plaats voor middelbare scholen ‘per schooltype’. In Maastricht gebeurt dat al. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs zijn veel...
Voortgezet onderwijs
Ook vo krijgt te maken met krimp - 21 augustus 2015
Ook scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met de gevolgen van demografische krimp. Vooral in het vmbo wordt het lastig om overal in Nederland...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
OCW start pilot profielen en sectoren in verband met leerlingendaling - 11 maart 2015
OCW start een pilot voor scholen die samen profielen in havo en vwo en sectoren in vmbo-tl willen aanbieden. Geïnteresseerde scholen kunnen zich aanmelden voor een bijeenkomst op 16 april...
Voortgezet onderwijs
Maatregelen OCW om leerlingendaling op te vangen - 18 februari 2015
OCW treft diverse maatregelen om leerlingendaling op te vangen. Daarvoor is het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten tijdig samenwerken. Een van die maatregelen is het verlenen van extra...
Primair onderwijs
OCW richt accountteam leerlingendaling op - 21 januari 2015
  Het aantal leerlingen in Nederland daalt, waardoor scholen en afdelingen kleiner worden. Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs zoeken naar oplossingen in verband met de druk...
Primair onderwijs
Permanente verruiming 50%-regeling - 13 januari 2015
De 50%-regeling, waarbij leerlingen maximaal de helft van de totale leergang op een andere school mogen volgen dan die waar zij staan ingeschreven, wordt permanent doorgevoerd. Dat meldt...
Voortgezet onderwijs
Kleine Scholen Coöperatie kan dorpsscholen niet behoeden voor sluiting - 29 november 2014
Wettelijk is het niet toegestaan dat ouderverenigingen of dorpsgemeenschappen het schoolbestuur overnemen bij dreigende sluiting van een school. Dat concludeert het Nederlands Centrum voor...
Primair onderwijs
20 duizend minder leerlingen door krimp in primair onderwijs - 19 november 2014
Bij de start van het schooljaar waren er ruim 20 duizend leerlingen minder in het basis- en speciaal (basis-)onderwijs. Door krimp zijn er, omgerekend, ongeveer 200 klassen en 200 fulltime banen...
Primair onderwijs
Snelle daling aantal leerlingen basisschool - 12 september 2014
De komende jaren daalt het leerlingenaantal flink op scholen, meldt de Volkskrant vandaag. In 2012 gingen er nog anderhalf miljoen kinderen naar het basisonderwijs, in 2025 zijn dat er honderdduizend...
Primair onderwijs
Meer financiële ruimte bij samenvoeging school - 11 juli 2014
Pas rond de zomer van 2015 komt staatssecretaris Dekker met wetsvoorstellen die het scholen en besturen makkelijker kunnen maken de negatieve gevolgen van krimp te beteugelen. Wel krijgen scholen al...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke helpdesk leerlingendaling geopend - 8 mei 2014
In verschillende regio’s van ons land hebben scholen te maken met dalende leerlingenaantallen. Omdat veel schoolleiders en schoolbesturen vragen hebben over de effecten van leerlingendaling en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dreiging miljoenenverlies door leegstand scholen - 29 april 2014
Metronieuws meldt op 29 april dat het aantal basisschoolleerlingen met 160.000 in acht jaar vermindert, waardoor we landelijk afstevenen op een grote dip van lege of gedeeltelijk lege basisscholen....
Primair onderwijs
Scenariomodel PO geactualiseerd - 6 maart 2014
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en...
Primair onderwijs
Mogelijke versoepeling fusietoets - 11 februari 2014
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de fusietoets versoepelen om samenwerking in krimpgebieden te vergemakkelijken. De Tweede Kamer boog zich begin februari in een debat over deze maatregel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Staatssecretaris steunt plan voor coöperatie scholen niet - 4 februari 2014
De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, vindt dat kleine scholen die met sluiting worden bedreigd, moeten samenwerken met andere scholen uit de regio. Een coöperatie met een school uit...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Krimp - Documenten

Er zijn 11 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Initiatiefnota Straus
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Krimp
1 december 2015
Dorpenmonitor_web.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit, Krimp
6 mei 2013
Sluiten en fuseren scholen Sittard-Geleen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Fusie, Krimp, Huisvesting
28 februari 2013
Pf-ArbeidsmarktknelpuntenPO-nov2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Politiek, Personeelsbeleid, Krimp
11 december 2012
Krimp - kans en kwaliteit.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Krimp
17 september 2012
brief minister over financien 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
17 mei 2011

Dossier Krimp - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Krimp - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Krimp - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Krimp - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen

Bestaansrecht scholen primair onderwijs