Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Internationalisering

Dossier Internationalisering - Artikelen

Er zijn 29 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
‘Een bijzondere ervaring die je altijd bij blijft’ - 14 juni 2018
Teachers4Teachers, een organisatie die Keniaanse leraren en schoolleiders traint en coacht, bestond op 21 april vijftien jaar. In al die jaren gingen honderden Nederlandse leraren en directeuren op...
Primair onderwijs
‘Je gaat anders naar je eigen school kijken’ - 14 juni 2018
Even uit je eigen organisatie stappen, zien hoe het anders kan. Maar ook: je eigen werk zien door de ogen van een buitenstaander. Schoolleiders worden enorm geïnspireerd door bezoeken aan en...
Primair onderwijs
‘De benefits reiken verder dan lesgeven in het verre buitenland’ - 14 juni 2018
In het Drentse Meppel staat de eerste internationale pabo ter wereld. Circa 260 studenten uit alle windstreken volgen hier een opleiding die heel praktijkgericht opleidt tot leerkracht in het...
Primair onderwijs
Intercultureel competent met (vroeg) Engels - 14 juni 2018
Er is een groot verschil in burgerschapskennis van leerlingen, rapporteert de onderwijs­inspectie in De Staat van het Onderwijs 2018. Wat kunnen we leren van scholen die extra inzetten op...
Primair onderwijs
IJsland in mei: rondreis met schoolbezoeken - 12 januari 2018
Hoe bereiden IJslandse scholen kinderen voor op een modern leven dat zich ook buiten het eiland afspeelt, terwijl traditionele waarden en isolement de basis van het dagelijkse leven vormen? De AVS...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bezuiniging op Nederlands onderwijs in buitenland teruggedraaid - 8 januari 2018
Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (onderwijs) investeren per 1 januari 2018 weer in Nederlands onderwijs in het buitenland. Jaarlijks trekken zij hier structureel 3 miljoen euro voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer budget Erasmus+ voor po en vo - 24 november 2017
Het budget voor Erasmus+ is voor 2018 met 15 procent gestegen. In totaal is er in Nederland € 55,6 miljoen beschikbaar. Daarvan is €10,7 miljoen bestemd voor po en vo. Dat is ruim 37...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidies voor internationalisering en Europese samenwerking - 6 juni 2017
Voor scholen die een extra stimulans kunnen gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten zijn er de subsidiemogelijkheden van de nieuwe Regeling Internationalisering PO en VO (IPV-regeling),...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: leerlingen moeten internationaal competent het onderwijs verlaten - 28 maart 2017
De Onderwijsraad pleit ervoor dat alle leerlingen internationaal competent het onderwijs verlaten. De raad wil internationalisering structureel inbedden in het onderwijs en vindt dat het bereik van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sectoroverstijgende leerlijnen en structurele investeringen in internationalisering nodig - 31 mei 2016
Het onderwijs hoort alle jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. Deze ambitie vraagt om een stevige verankering van internationalisering in het reguliere onderwijs en een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Sloveense schoolleiders worstelen met vergelijkbare ontwikkelingen - 9 mei 2016
Vertegenwoordigers van scholen uit de 28 Europese lidstaten kwamen op 8 en 9 april bijeen in Ljubljana om vanuit de paraplufunctie van de European School Heads Association (ESHA) belangrijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Opbrengsten algemene vergadering ESHA - 6 november 2015
Eind oktober vond de algemene vergadering van de European School Head Association (ESHA) in Bergen (Noorwegen) plaats. ESHA-leden zijn de nationale schoolleidersorganisaties met al hun leden uit 28...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Winnaars eTwinning prijzen bekend - 29 september 2015
Drie scholen mogen zich winnaar noemen in de Nationale eTwinning competitie. De prijsuitreiking vond plaats op 7 oktober in het EYE Film Museum in Amsterdam. In de categorie meest succesvolle...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Aanvraagtermijn Vios-subsidie verlengd - 17 december 2014
De aanvraagtermijn voor Vios-subsidie voor het schooljaar 2014-2015 is verlengd tot 31 maart 2015. Met de subsidie lerarenmobiliteit kunnen schoolleiders, leraren en lerarenopleiders nascholing...
Voortgezet onderwijs
Inspiratie op internationaal niveau - 1 december 2014
De tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA) vond eind oktober plaats in Dubrovnik, Kroatië. Rond dezelfde tijd werd bekend dat Nederland in 2016 gastland zal...
Primair onderwijs
​Amerikaans uitwisselingsprogramma voor leraren - 22 oktober 2014
Rond de zestig talentvolle leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo krijgen de komende drie jaar de kans mee te lopen op een Amerikaanse school. Dat maakten minister Bussemaker en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 30 september subsidie aanvragen internationalisering (vios) - 17 september 2014
Tot 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van Vios Curriculumontwikkeling (talen) voor dit schooljaar. Het subsidieprogramma Vios is bedoeld voor het verankeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijna 500 miljoen voor internationalisering Nederlands onderwijs - 16 december 2013
Nederlandse studenten, leerlingen uit het beroepsonderwijs, leraren en onderwijsinstellingen kunnen de komende zeven jaar ervaring op gaan doen in het buitenland. Hiervoor wordt ongeveer 500 miljoen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Kamer dringt aan op instandhouding basis voor Nederlands onderwijs in buitenland - 27 augustus 2013
Vlak voor het zomerreces heeft een groot deel van de Tweede Kamer steun betuigd aan het behoud van een basis voor het Nederlands onderwijs in het buitenland. Een motie van Tweede Kamerleden Lucas (...
Primair onderwijs
Zonder subsidie geen Nederlands onderwijs in buitenland - 22 mei 2013
Nederlandse scholen in het buitenland komen in grote problemen als ze geen subsidie meer krijgen van Nederland. Onderwijsminister Bussemaker ontving onlangs een brief hierover van vijftien scholen in...
Primair onderwijs
Pilot internationalisering op scholen gestart - 5 februari 2013
Het Europees Platform is in 2013 gestart met een pilot om internationalisering te bevorderen in het onderwijs. Zowel pabo’s als scholen in het primair onderwijs kunnen kosteloos een...
Primair onderwijs
Pabo in Rotterdam biedt Engelse opleidingsvariant aan - 5 februari 2013
Pabo-studenten in Rotterdam kunnen vanaf volgend studiejaar kiezen voor een opleidingsvariant die zich sterk richt op de Engelse taal. De Hogeschool Rotterdam speelt hiermee in op een groeiende...
Primair onderwijs
'Internationale samenwerking zorgt voor betere leerkrachten' - 4 oktober 2012
Nederlandse leerkrachten die deelnemen aan Edukans Werelddocent hebben door hun ervaringen met collega’s in ontwikkelingslanden een beter inlevingsvermogen, kunnen beter samenwerken en zijn...
Primair onderwijs
AVS in de pers - ESHA, mobieltjes, te weinig schoolleiders en bezuinigingen - 23 juni 2011
In Basisschool Management nieuws van 19 mei 2011 werd AVSvoorzitter Ton Duif geïnterviewd over de European School Heads Association (ESHA), waarvoor hij net herkozen is als president, voor een...
Primair onderwijs
Cyprus & ESHA 2010 - 9 september 2010
Van 1 tot en met 8 november 2010 organiseert de AVS een groepsstudiereis naar Cyprus. Op het programma staan schoolbezoeken, excursies en deelname aan het ESHA congres 2010. De groep zal...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Internationalisering - Documenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Samenvatting 'Pupils learning in the school for the future'
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): ESHA, Internationalisering
6 november 2015

Dossier Internationalisering - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Internationalisering - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Internationalisering - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Internationalisering - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen