Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » inspectie van het onderwijs

Dossier inspectie van het onderwijs - Artikelen

Er zijn 10 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Excellente scholen en gelijkschakeling salaris met vo - 20 maart 2018
In de tv-uitzending van Kassa (BNN/Vara) van 17 maart liet AVS-voorzitter Petra van Haren zich kritisch uit over het label Excellente School van de onderwijsinspectie. Uit onderzoek van Kassa blijkt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Veranderend toezicht - 28 oktober 2017
De uitgave geeft een goed inzicht in de wet- en regelgeving omtrent het nieuwe toezicht van de onderwijsinspectie, en behandelt daarnaast ook de dilemma’s en het soms gemiste vertrouwen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Informatie over veranderende toezicht op een rij - 24 maart 2017
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf augustus 2017. Een van de grootste veranderingen is dat het toezicht voortaan bij het bestuur start. Om alles uit te leggen heeft de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Onderwijskwaliteit, diplomering en kansengelijkheid centraal in jaarwerkplan inspectie - 24 oktober 2016
De Inspectie van het onderwijs gaat in 2017 extra aandacht besteden aan de borging van de kwaliteit van het onderwijs, communicatie, onderwerpen als diplomering en flexibilisering en gelijke kansen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vernieuwd inspectietoezicht per 1 augustus 2017 - 21 juni 2016
Scholen krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Scholen kunnen behalve het oordeel ‘voldoende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Verandering in beoordeling tussenresultaten po - 8 februari 2016
De inspectie hanteert met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent ook dat een oordeel over de tussenresultaten...
Primair onderwijs
Inspectie maakt concept waarderingskaders 2017 openbaar - 24 november 2015
De Inspectie van het Onderwijs werkt aan de vernieuwing van het toezicht. Het nieuwe toezicht dat de inspectie vanaf augustus 2017 wil invoeren, is gebaseerd op twee pijlers: stimuleren en waarborgen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meeste scholen vinden inspectiebezoek de moeite waard - 18 juni 2015
De meeste scholen en onderwijsinstellingen die bezocht zijn door de Inspectie van het Onderwijs (77 tot 85 procent) vinden de (tijds-)investering die ze moeten doen ter voorbereiding de moeite waard...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zelfevaluatie op orde? Inspectie op afstand! - 11 juni 2015
Vrijwel alle schoolleiders en -bestuurders vinden dat als de zelfevaluatie van de school op orde is, de inspectie meer op afstand kan. De helft is ervan overtuigd dat het nieuwe toezichtkader...
Primair onderwijs
Nieuwe Peil.onderwijs onderzoekt kennis en kunde groep 8 - 28 mei 2015
De Periodieke Peilingen van het Onderwijs Niveau (PPON) zijn sinds kort vervangen door de nieuwe naam Peil.onderwijs van de Onderwijsinspectie. Voor het schooljaar 2015-2016 vinden peilingen plaats...
Primair onderwijs

Dossier inspectie van het onderwijs - Documenten

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier inspectie van het onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier inspectie van het onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier inspectie van het onderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier inspectie van het onderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen