Dossier Inspectie - Artikelen

Er zijn 154 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
'Rijke schoolbesturen moeten opgepotte reserves alsnog inzetten voor onderwijs' - 4 september 2012
Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Rapport Onderwijsinspectie bevestigt verslechterde financiële situatie vo - 3 september 2012
Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat de financiële positie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de laatste jaren enorm is verslechterd. In de periode 2008 tot en met 2010...
Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel eerder toezicht op nieuwe scholen aan - 23 augustus 2012
De Tweede Kamer heeft vlak voor de zomer het initiatiefwetsvoorstel van het CDA tot wijziging van de Wet op het Onderwijstoezicht aangenomen. Dit voorstel regelt dat een nieuw bekostigde school al...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectie publiceert bijgewerkt toezichtkader - 21 juni 2012
De Inspectie van het Onderwijs heeft het geüpdatete toezichtkader voor het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd. Het geldt vanaf 1 augustus 2012.De actualisering houdt onder andere in...
Primair onderwijs
Kamer voorstander van eerder toezicht op nieuwe scholen - 21 juni 2012
Het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Biskop (CDA) om nieuw bekostigde scholen eerder onder toezicht te stellen krijgt waardering en wordt door de Kamer zelfs aangescherpt. Over é...
Primair onderwijs
Aantal zeer zwakke basisscholen lager dan ooit - 7 juni 2012
Het aantal zeer zwakke basisscholen is opnieuw verder gedaald, blijkt uit recente cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Op dit moment zijn er nog zo’n 26 zeer zwakke scholen, dat is 0,4...
Primair onderwijs
Taal- en rekenverbetertrajecten zorgen voor stijgende lijn in opbrengsten - 15 mei 2012
Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en reken verbetertrajecten verbeterd, meldt het ministerie van...
Primair onderwijs
Hoe beter afstemming en kwaliteitszorg, des te hogere Cito-scores - 3 mei 2012
Leerlingen die les krijgen op scholen die serieus werk maken van afstemming, kwaliteitszorg en zorgplannen behalen betere Cito-scores dan leerlingen op scholen waar daar minder aandacht voor is. Dat...
Primair onderwijs
Ophef over achterstandsgelden - 3 mei 2012
Minister Van Bijsterveldt liet voor het ontslag van het kabinet weten een onderzoek in te willen stellen naar achterstandsgeld dat ten onrechte aan basisscholen uitgekeerd zou zijn.In het...
Primair onderwijs
Inspectie: ‘Schoolleiders moeten investeren in professionaliseren’ - 17 april 2012
De vaardigheidsverschillen tussen leerkrachten zijn groot: 14 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs en 25 procent in het voortgezet onderwijs beschikt niet over voldoende vaardigheden om...
Primair onderwijs
‘Scholen verbeteren zich na bezoek inspectie’ - 4 april 2012
Scholen die het afgelopen jaar bezoek ontvingen van de inspectie blijken volgens schoolleiders meer verbeteractiviteiten door te voeren en meer opbrengstgericht te werken dan niet bezochte scholen....
Primair onderwijs
‘Meer zittenblijvers leidt tot lagere eindtoetsscore’ - 4 april 2012
Er lijkt een verband te bestaan tussen het aantal vertraagde leerlingen op een school en de resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs, meldt de Inspectie van het Onderwijs. Naarmate scholen meer...
Voortgezet onderwijs
Jury geïnstalleerd voor toekenning predicaat ‘excellente school’ - 4 april 2012
Zeer goed presterende scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf 2012 het predicaat ‘excellente school’ krijgen. Minister Van Bijsterveldt heeft onlangs een...
Primair onderwijs
Kwaliteitsgegevens inspectie nauwelijks van invloed op schoolkeuze - 16 februari 2012
De rapporten die de onderwijsinspectie op internet publiceert over de kwaliteit van basisscholen spelen voor ouders nauwelijks een rol bij de schoolkeuze voor hun kind. Dit blijkt uit onderzoek van...
Primair onderwijs
Bestuurlijke boete voor scholen die verzuim niet melden - 19 januari 2012
Op 1 januari 2012 is de Leerplichtwet 1969 gewijzigd.Voortaan heeft de Inspectie van het Onderwijs demogelijk heid een bestuurlijke boete op te leggenwanneer het hoofd van de school of instelling...
Primair onderwijs
Arnold Jonk nieuwe hoofdinspecteur primair onderwijs - 15 december 2011
Dr. Arnold Jonk wordt per 1 mei 2012 de nieuwe hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra bij de Inspectie van het Onderwijs. Hij volgt Leon Henkens op, die per 1 juli met pensioen gaat...
Primair onderwijs
‘Maak schoolleider en team aanspreekpunt van de inspectie’ - 3 december 2011
Betrek schoolleiders veel meer bij overleg rond het inspectiebezoek. Dat vindt tweederde van de AVS-leden, blijkt uit onderzoek naar het functioneren van de inspectie. Steeds vaker spreekt de...
Primair onderwijs
AVS helpdesk - Vraag van de maand (december 2011) - 1 december 2011
Bij het reguliere inspectiebezoek werd een school aangesproken op het aantal gebroken schoolweken dat gepland was in schooljaar 2011/2012. Volgens de school waren het er zeven; de inspectie dacht...
Primair onderwijs
Beleidsregel financieel toezicht gepubliceerd - 25 november 2011
Het financieel toezicht op het onderwijs is in handen gesteld van de Inspectie van het Onderwijs. De hoofdlijnen hiervan zijn al toegevoegd aan het toezichtskader po/vo en in het Jaarwerkplan van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vernieuwde brochure over toezicht op (zeer) zwakke scholen - 17 november 2011
De Inspectie van het Onderwijs heeft een geactualiseerde brochure uitgebracht over de manier waarop de inspectie omgaat met scholen die als zwak of zeer zwak zijn beoordeeld. In de afgelopen periode...
Primair onderwijs
Inspectie en gemeente Rotterdam tekenen samenwerkingsovereenkomst - 2 november 2011
Bestrijden verzuim en voortijdig schoolverlaten Rick Steur, hoofdinspecteur van de Inspectie van het...
Primair onderwijs
Inspectie en gemeente Rotterdam tekenen samenwerkingsovereenkomst - 31 oktober 2011
Rick Steur, hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs en de wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het ongeoorloofd verzuim van leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer achtergrondgegevens maakt betere beoordeling door inspectie mogelijk - 20 oktober 2011
Wanneer de inspectie over meer achtergrondgegevens van leerlingen op basisscholen zou beschikken, kan er een beter...
Primair onderwijs
Van Bijsterveldt in gesprek met schoolleiders - 6 oktober 2011
"We kunnen met drie arbeidsplaatsen minder toe als we niet meer met de gemeente hoeven te communiceren over...
Primair onderwijs
Reminder: enquête over inspectie - 22 september 2011
De AVS heeft haar leden onlangs een vragenlijst toegestuurd over de praktijkervaringen die zij hebben met het toezicht van de onderwijsinspectie. Met de uitkomsten wil de AVS de inspectie en de...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Inspectie - Documenten

Er zijn 25 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Inspectie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Inspectie - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Inspectie - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Inspectie - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen