Dossier Inspectie - Artikelen

Er zijn 153 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Een op vijf scholen ontevreden over werkwijze inspectie - 8 september 2011
Scholen die bezoek hebben gehad van de inspectie, beoordelen het inspectieonderzoek gemiddeld met een 7,5. Meer...
Primair onderwijs
Veel vragen over VOG - 12 mei 2011
De inspectie krijgt veel vragen over wie wel en niet verplicht een VOG (Verklaring omtrent het gedrag)...
Primair onderwijs
‘Geen sprake van onderadvisering allochtone leerlingen’ - 12 mei 2011
Allochtone leerlingen krijgen het schooladvies dat ze verdienen, blijkt ook uit onlangs uit gevoerde analyses van onderzoeksinstituut ITS, in opdracht van de inspectie.Omdat gevreesd werd dat...
Primair onderwijs
Inspectie telt veel te veel zorgleerlingen - 10 mei 2011
"Kabinet de fout in met groei zorgleerlingen", kopt de Volkskrant op 10 mei, maar dit was al eerder...
Primair onderwijs
Nieuw waarderingskader voor speciaal onderwijs - 21 april 2011
De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan een nieuw waarderingskader voor het speciaal onderwijs. De inspectie wil op een aantal punten belangrijke wijzigingen doorvoeren. Een fors in het...
Primair onderwijs
Basisonderwijs presteert beter: minder (zeer) zwakke scholen - 20 april 2011
Professionalisering besturen en schoolleiders noodzakelijkDe leerlingen op de basisschool presteren...
Primair onderwijs
Aanvraag ontheffing (voortgezet) speciaal onderwijs niet altijd nodig - 7 april 2011
Het is niet langer in alle gevallen noodzakelijk dat (v)so-scholen bij de inspectie een ontheffing aanvragen om af te mogen wijken van regelgeving uit de Wet op de expertisecentra (WEC).Dankzij een...
Primair onderwijs
Rooms-katholieke basisschool minst vaak zwakke school - 7 april 2011
Rooms-katholieke basisscholen zijn het minst vaak een zwakke of zeer zwakke school. Ze worden op de voet gevolgd door algemeen bijzondere basisscholen. Islamitische basisscholen scoren relatief het...
Primair onderwijs
Scholen besteden voldoende aandacht aan basisoefeningen rekenen - 7 april 2011
Het gericht oefenen van rekenkundige basisoefeningen als optellen, aftrekken en vermenigvuldigen leidt tot betere resultaten in rekenen en wiskunde. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt in een...
Primair onderwijs
Inspectie onderzoekt financiële positie onderwijsbesturen - 3 maart 2011
De Inspectie van het Onderwijs start met een onderzoek naar de fi nanciële positie bij besturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het onderzoek loopt tot de zomer van 2012 en...
Primair onderwijs
Inspectie en gemeenten: samen tegen verzuim - 17 februari 2011
onderwijsinspectie wordt verantwoordelijk voor toezichtDe Inspectie van het Onderwijs en de...
Primair onderwijs
Actiegroep tegen afrekencultuur inspectie - 3 februari 2011
Een aantal vooraanstaande personen uit het primair onderwijsveld zijn de actie `Red het basisonderwijs´ begonnen, als...
Primair onderwijs
'Schoolbeleid moet transparant zijn' - 4 januari 2011
“Schoolbeleid moet transparant zijn!” Dat is het antwoord op vragen van diverse Tweede Kamerleden over de doorstroom vmbo naar havo door minister Van Bijsterveldt van OCW. In de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Betere prestaties door opbrengstgericht werken - 18 november 2010
Basisscholen kunnen rekenprestaties van hun leerlingen vergroten door opbrengstgericht te werken. Dit blijkt uit het rapport `Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs´, dat de Inspectie...
Primair onderwijs
Beleidsmaatregel ontheffingen speciaal onderwijs - 9 september 2010
Verzoek voortaan aan inspectieOp 1 juli 2010 zijn wijzigingen doorgevoerd om de administratieve belasting voor...
Primair onderwijs
Inspectie onderzoekt kwaliteit voor- en vroegscholen - 9 september 2010
Signaalgestuurd toezichtSinds 1 augustus 2010 houdt de Inspectie van het Onderwijs structureel toezicht...
Primair onderwijs
Beleidsmaatregel inspectie inzake verlenen van ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC - 24 augustus 2010
Op 1 juli 2010 zijn wijzigingen doorgevoerd om de administratieve belasting voor zowel scholen als inspectie...
Primair onderwijs
Toezichtskader voor- en vroegschoolse educatie 2010 - 24 augustus 2010
In het kader van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) gaat de Onderwijsinspectie...
Primair onderwijs
Achterstand in Nederlandse taal en voorschoolse educatie verankerd in WPO - 26 juli 2010
Per 1 augustus 2010 worden er enige wijzigingen doorgevoerd in de Wet kinderopvang, Wet op het onderwijstoezicht...
Primair onderwijs
Onderwijs volgen waar leerling staat ingeschreven - 16 juli 2010
Naar aanleiding van Kamervragen is bevestigd, dat leerlingen alleen onderwijs kunnen volgen waar zij staan ingeschreven. Aanleiding voor de vraagstelling was dat een lichamelijk gehandicapte...
Primair onderwijs
Informatieverstrekking over bso aan ouders kan beter - 27 mei 2010
Inspectie onderzoekt aansluiting onderwijs en bso in schoolgidsDe inspectie heeft onderzoek verricht...
Primair onderwijs
Strenger toezicht op vrijwillige ouderbijdrage - 27 mei 2010
Inspectie: toelating leerling niet afhankelijk maken van betalingDe Inspectie van het Onderwijs ziet...
Primair onderwijs
Aantal (zeer) zwakke scholen neemt af, maar niet genoeg - 11 mei 2010
Volgens het Onderwijsverslag 2008/2009, dat onlangs door de Inspectie van het Onderwijs is gepubliceerd, neemt het aantal (zeer) zwakke scholen af, maar krijgen nog altijd 145.000 leerlingen niet het...
Primair onderwijs
Rouvoet: ‘Niet ingrijpen in hoogte ouderbijdrage’ - 22 april 2010
Landelijk onderzoek inspectie volgtDemissionair minister van Onderwijs Rouvoet wil niet ingrijpen in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs. Hij meldt dit in antwoord op...
Primair onderwijs
Scherpere controle op gewichtenbepaling - 25 maart 2010
Inspectie neemt opgaven eerdere jaren onder de loepDe onderwijsinspectie gaat bij basisscholen waar dit jaar veel fouten worden aangetroffen in de bepaling van de leerlinggewichten ook kijken naar de...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Inspectie - Documenten

Er zijn 25 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Inspectie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Inspectie - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Inspectie - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Inspectie - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen