Dossier Inspectie - Artikelen

Er zijn 153 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Kleutertoets uit toezicht - 26 november 2013
De onderwijsinspectie zal basisscholen niet langer beoordelen op de aan- of afwezigheid van een kleutertoets. De Tweede Kamer besloot al eerder dat de inspectie niet langer een onafhankelijke...
Primair onderwijs
DUO Onderwijsonderzoek: Scholen ontevreden over inspectietoezicht - 12 november 2013
Een meerderheid van de scholen in het voortgezet onderwijs vindt dat ze door de onderwijsinspectie te sterk worden afgerekend op toetsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek...
Voortgezet onderwijs
Een loep over je school - 1 november 2013
Waarschijnlijk staat-ie in de top 5 ergste nachtmerries voor schoolleiders: je school belandt op het overzicht zeer zwakke scholen van de inspectie. Welke impact heeft dat op het team en de ouders?...
Primair onderwijs
Help, de inspectie op bezoek! - 1 november 2013
Veel scholen zien op tegen een bezoek van de onderwijsinspecteur. Waarom die angst? Is die terecht? Hoe kun je als schoolleider de druk wegnemen en goed beslagen ten ijs komen? “Een school moet...
Primair onderwijs
‘Wij zien graag zelfbewuste onderwijsmensen’ - 1 november 2013
De herfstzon staat pal op de grote ramen van zijn werkkamer. Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs, heeft zijn colbert weggehangen en zit ontspannen aan tafel. “Wij formuleren de...
Primair onderwijs
Inspectie voert simulatieonderzoeken uit onder samenwerkingsverbanden - 24 september 2013
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de zorgplicht op 1 augustus 2014, voert de inspectie dit schooljaar simulatieonderzoeken uit bij alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs in het primair...
Primair onderwijs
Ministerie stopt financiering Ibn Ghaldoun - 12 september 2013
Staatssecretaris Dekker heeft onvoldoende vertrouwen in de toekomst van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun en heeft daarom besloten de bekostiging van de school per 1 november stop te...
Voortgezet onderwijs
Kwaliteit vroeg- en voorschoolse educatie onder de maat - 21 augustus 2013
Het onderwijs voor peuters en kleuters met een achterstand moet beter. Dat schrijft de onderwijsinspectie in een omvangrijk rapport eind augustus aan de Tweede Kamer. De onderwijsinspectie...
Primair onderwijs
Inspectiebezoek krijgt ruime voldoende van schoolbesturen - 19 augustus 2013
Ruim 90 procent van de besturen en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs zijn positief gestemd over de bezoeken van de Inspectie van het Onderwijs aan hun scholen. Dat blijkt uit een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijskundig proces is geen taak van bestuur - 24 april 2013
Besturen hebben een belangrijke taak in de verbetering van het didactisch proces, aldus de inspectie in het onderwijsverslag 2011/2012, het onderwijs zelf is hun kerntaak en daar moeten zij zich op...
Voortgezet onderwijs
AVS: Onderwijskundig proces is geen taak van bestuur - 24 april 2013
Besturen hebben een belangrijke taak in de verbetering van het didactisch proces, aldus de inspectie in het onderwijsverslag 2011/2012. Het onderwijs zelf is hun kerntaak en daar moeten zij zich op...
Primair onderwijs
Steeds meer schoolbesturen onder verscherpt financieel toezicht - 3 april 2013
Het aantal schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs dat onder verscherpt financieel toezicht staat, groeit. Dat blijkt uit gegevens die de Onderwijsinspectie op basis van de Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectie: huidige beoordelingssystematiek voldoet - 28 januari 2013
Meer gedetailleerde informatie over het opleidingsniveau van ouders leidt niet per definitie tot een zorgvuldigere beoordeling van basisscholen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs. Bij het...
Primair onderwijs
Scholen goed op weg met code vmbo-havo - 24 januari 2013
Een overgroot deel van de scholen in het voortgezet onderwijs is goed bekend met de toelatingscode bij doorstroom van vmbo-leerlingen naar de havo en voldoet al voor een deel aan de toelatingseisen....
Voortgezet onderwijs
Concepttoezichtkader Passend onderwijs - 7 januari 2013
De Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In het concepttoezichtkader Passend onderwijs staat hoe de inspectie hierbij te werk zal gaan....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toezichtkader PO / VO / S(V)O - 7 januari 2013
De Inspectie van het Onderwijs maakt bij het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs op een school of instelling gebruik van een toezichtkader. Daar staat in hoe de inspectie werkt, wat zij...
Voortgezet onderwijs
Betere begeleiding nodig voor zij-instromers - 5 november 2012
De samenwerking tussen scholen en de lerarenopleiding bij de begeleiding van zij-instromers kan veel beter. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ‘Evaluatie van het zij-...
Voortgezet onderwijs
Toezichtkader vo 2013 - 5 november 2012
De Onderwijsinspectie gaat meer preventief toezicht houden op scholen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit het ‘Toezichtkader VO 2013’ dat eind oktober werd gepubliceerd....
Voortgezet onderwijs
Cesuur vervalt over sancties tekort aan onderwijstijd - 5 november 2012
Scholen die vanaf schooljaar 2012/2013 niet voldoen aan de onderwijstijd krijgen een financiële sanctie in de vorm van terugvordering van de bekostiging voor het aantal uur dat de scholen tekort...
Voortgezet onderwijs
Inspectie onderzoekt aansturing leerkrachten en schoolleiders - 3 november 2012
De inspectie onderzoekt in 2013 hoe de schoolleiding het professioneel handelen van de leerkracht aanstuurt. Ook wil de inspectie weten hoe het bestuur het onderwijskundig leiderschap van de...
Primair onderwijs
Tussentoetsresultaten via Internet Schooldossier - 16 oktober 2012
Scholen en besturen kunnen vanaf deze maand (oktober) hun tussentoetsgegevens 2012 zien in het Internet Schooldossier (ISD) op de website van de Inspectie van het Onderwijs.De eindtoetsen waren al v...
Primair onderwijs
Eerste Kamer stemt ook in met scherper toezicht nieuwe scholen - 16 oktober 2012
De Eerste Kamer heeft begin oktober ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel dat leidt tot aanscherping van het toezicht op nieuw bekostigde scholen. Dit betekent dat nieuwe scholen voor...
Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer stemt ook in met scherper toezicht nieuwe scholen - 16 oktober 2012
De Eerste Kamer heeft begin oktober ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel dat leidt tot aanscherping van het toezicht op nieuw bekostigde scholen.Dit betekent dat nieuwe scholen voor...
Primair onderwijs
'Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders' - 6 september 2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
'Rijke schoolbesturen moeten opgepotte reserves alsnog inzetten voor onderwijs' - 4 september 2012
Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Inspectie - Documenten

Er zijn 25 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Inspectie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Inspectie - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Inspectie - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Inspectie - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen