Dossier Inspectie - Artikelen

Er zijn 154 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
‘Taal en rekenen op vo-scholen kan nog verder verbeterd worden’ - 23 april 2015
  Leraren hebben vaak wel gegevens over de taal- en rekenachterstanden van hun leerlingen, maar doen er nog (te) weinig mee in hun les, blijkt uit onderzoek van de inspectie. De vraag in...
Voortgezet onderwijs
Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd - 15 april 2015
Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. De kwaliteitszorg in de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsverslag: scholen werken weinig doelgericht aan burgerschap - 13 april 2015
Scholen zijn nog te weinig doelgericht en planmatig bezig met burgerschapsontwikkeling. Vooral in het voortgezet onderwijs weten veel scholen onvoldoende hoe de leerlingen ervoor staan en zich...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectierapport: scholen voeren weinig beleid om zittenblijven te voorkomen - 13 april 2015
In vergelijking met andere landen is het aantal zittenblijvers (5,8 procent) in Nederland hoog. Scholen zouden meer kunnen doen om het aantal zittenblijvers te verminderen of om zittenblijven te...
Voortgezet onderwijs
‘Onderwijs moet eigen toezicht bepalen’ - 10 april 2015
Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Werkdruk door onderwijsinspectie? - 2 april 2015
Ruim driekwart van de schooldirecteuren en leraren ervaart de aanpak van de inspectie als een verhoging van de administratieve werklast. De helft vindt dat de inspectie geen meerwaarde heeft voor de...
Primair onderwijs
’Vo-scholen moeten meer zicht krijgen op onbevoegd gegeven lessen’ - 27 maart 2015
“Slechts 5 procent van de lessen wordt gegeven door een leraar zonder een bevoegdheid”, concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een analyse van bevoegdheidsgegevens en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sterke kwaliteitsverbetering Nederlandse scholen in het buitenland - 13 maart 2015
Ruim 90 procent van de Nederlandse scholen in het buitenland krijgt van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’. Een duidelijke verbetering ten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Monique Vogelzang nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs - 11 maart 2015
Drs. Monique Vogelzang is per 9 maart 2015 benoemd als inspecteur-generaal van het Onderwijs. Zij nam deze functie al waar sinds het vertrek van Annette Roeters op 1 februari jl. Roeters werd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw magazine Inspectie - 20 februari 2015
‘Onderwijs & Inspectie’ is een nieuw magazine van de Inspectie van het Onderwijs. Lezers wordt gevraagd hun mening te geven over dit eerste digitale proefnummer. Met artikelen over...
Primair onderwijs
Schoolleiders en bestuurders vo tevreden over inspectietoezicht - 3 februari 2015
Schoolleiders en schoolbestuurders beoordelen de werkwijze van de onderwijsinspectie gemiddeld met een 7,5. Over het algemeen vinden zij dat de inspectie met een brede blik kijkt naar de kwaliteit...
Voortgezet onderwijs
Annette Roeters verruilt Onderwijsinspectie voor Kinderbescherming - 12 januari 2015
Inspecteur-generaal van het Onderwijs Annette Roeters vertrekt per 1 februari 2015 bij de Inspectie van het Onderwijs. Met ingang van 1 februari volgt zij Marie-Louise van Kleef op als algemeen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog - 8 januari 2015
Een op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. Bijna de helft (48 procent) van de ouders betaalt meer dan 50 euro...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Daling aantal (zeer) zwakke scholen - 2 januari 2015
Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet en speciaal onderwijs is het aantal (zeer) zwakke scholen de afgelopen vier jaar gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder (2013) zette de daling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Norm Werkstress en Explosieveiligheid uit Arbocatalogus-VO goedgekeurd - 17 december 2014
De Inspectie SZW heeft de norm Werkstress en de uitgebreide norm Explosieveiligheid uit de Arbocatalogus-VO goedgekeurd. De Inspectie SZW (I-SZW) hanteert de normen uit de Arbocatalogus-VO als...
Voortgezet onderwijs
Raad van State ziet wetsvoorstel afbakening taken inspectie wel zitten - 29 november 2014
De Raad van State is positief over een initiatiefwetsvoorstel dat de taken van de onderwijsinspectie beperkt tot de deugdelijkheidseisen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop diende begin deze maand het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS: andere cyclus voor bespreken inspectierapport - 27 november 2014
De AVS wil graag werken aan een andere cyclus voor het terugkoppelen en bespreken van de inspectierapporten. Dit op een manier zodat schoolleider en bestuurder hier samen het eigen beleid mee kunnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
‘Opschuiven eindtoets krijgt serieuze impact’ - 10 oktober 2014
Bij scholen die voorafgaand aan de eindtoets het schooladvies uitbrengen zijn er grotere verschillen met de toetsresultaten. Hoe hoger het advies, hoe hoger de kinderen in het voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs
​Steeds meer besturen onder financieel inspectietoezicht - 24 september 2014
Het aantal besturen in het funderend onderwijs dat onder verscherpt financieel toezicht staat, neemt de afgelopen jaren toe, zo meldt de AOb. Op dit moment houdt de Onderwijsinspectie 40...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen redelijk tevreden over onderwijsinspectie - 20 augustus 2014
Scholen en instellingen geven het inspectiebezoek gemiddeld een 7,7, zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek van de inspectie over het schooljaar 2012/2013. In vergelijking met de vorige meting is...
Primair onderwijs
‘Niets is goed of fout, iets werkt wel of niet’ - 17 juni 2014
Veel scholen hebben moeite om opbrengstgericht werken effectief vorm te geven, blijkt uit het laatste Onderwijsverslag van de inspectie. Martin Vredeveld, oud-onderwijsadviseur en vanaf ...
Primair onderwijs
Onderwijsverslag inspectie: ‘Rol schoolleider essentieel’ - 16 april 2014
De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012/2013. Passend onderwijs staat dan nog onvoldoende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectie wijzigt toezicht - 3 april 2014
De Inspectie van het Onderwijs gaat het toezicht anders inrichten. Bij het oordeel ‘basiskwaliteit’ zal voortaan onderscheid gemaakt worden tussen scholen die ‘voldoende’,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aantal (zeer) zwakke scholen verder gedaald - 25 maart 2014
Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. Dat blijkt uit cijfers van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scherpere beveiliging eindexamens - 21 januari 2014
De verpakking van de eindexamens in het voortgezet onderwijs wordt verbeterd. Ook zullen de examens later op de scholen worden afgeleverd, om zo de periode dat de examens op school liggen in te...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Inspectie - Documenten

Er zijn 25 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Inspectie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Inspectie - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Inspectie - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Inspectie - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen